Zile de foc pentru absolvenţii de clasa a VIII-a – Evaluarea Naţională

Elevi în plin examen

Elevi în plin examen

Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, denumită în continuare evaluare naţională, se desfăşoară în anul şcolar 2021 – 2022 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 – 2011 şi cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.149/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 – 2022, informează IŞJ Satu Mare.

Informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021-2022, în judeţul Satu Mare

Total candidaţi înscrişi: 2630
din care:
Limba maternă maghiară:
Total candidaţi înscrişi: 754
Limba maternă germană
Total candidaţi înscrişi: 77

Numărul centrelor de examen: 20
Numărul centrelor zonale de evaluare: 2

Informaţii cu privire la desfăşurarea probelor de examen

Intrarea elevilor în sala de examen se face până în ora 8.30.
Depozitarea bagajelor se face în sala special destinată, monitorizată audio-video.
Toate sălile în care se vor desfăşura activităţi specifice evaluării naţionale vor fi supravegheate audio-video şi vor avea pe uşă anunţul privind monitorizarea.
Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţelele de socializare, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau exteriorul.
Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul. Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi vor fi eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi cadidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit sau au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.
Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1(unu) pe lucrarea scrisă.
În ziua primei probe, candidaţii vor primi, sub semnătură, codul unic de identificare, pe care îl vor folosi, pentru a afla, după afişare, rezultatele obţinute.
În intervalul 9.00-9.15, candidaţii vor completa colţul secretizat şi apoi va începe derularea timpului propriu-zis pentru rezolvarea subiectelor (120 de minute/180/240 de minute pentru cazurile speciale).
În situaţii excepţionale, la cererea candidatului, cu încadrarea în timpul de 120 de minute/180/240 de minute, după caz, acesta poate primi altă broşură (iar broşura iniţială se anulează).
Candidaţii care doresc să predea lucrarea înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli.

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 – 2022

14 iunie 2022 Limba şi literatura română – probă scrisă
16 iunie 2022 Matematica – probă scrisă
17 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
23 iunie 2022 Afişarea rezultatelor înaintea (până la ora 14,00) contestaţiilor
23 iunie 2022 (ora 16,00 – ora 19,00) Depunerea contestaţiilor
24 iunie 2022 Depunerea contestaţiilor (ora 8,00 – ora 12,00)
24 iunie – 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor
30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

Abonează-te acum Online!
Adaugă un comentariu Ne păstrăm dreptul de a refuza publicarea comentariilor care nu respectă nişte reguli simple ale bunului simţ, care reprezintă atac la persoană, sau care sunt off-topic. Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Tastează numerele care apar! Exemplu: 7 5 unu şapte = 7517