Sunteţi de acord cu noul regulament în şcoli şi cu dispariţia semestrelor?

 

   Noul regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP 2022) va intra în vigoare de la 1 septembrie 2022.

În documentul obţinut de Edupedu.ro se arată că unităţile pilot pot folosi doar catalogul electronic, fără cel clasic, dar acesta trebuie tipărit şi arhivat, obligatoriu, la finalul anului.
Anul trecut au fost 248 de unităţi de învăţământ din ţară alese de minister pentru care au putut trece notele în catalogul electronic. Acest lucru era prevăzut doar prin ordinul de ministru privind implementarea catalogului electronic în şcoli.
Acum trecerea notelor în catalogul electronic este reglementat şi în ROFUIP 2022, şi în continuare, conducerea şcolii trebuie să îl tipărească şi să îl arhiveze obligatoriu.
Potrivit ROFUIP 2022 articolul 106 a suferit o modificare astfel< “Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma< “Calificativul /data”, respectiv “Nota/ data” sau  în catalogul electronic, în cazul unităţilor-pilot în care se utilizează acesta, cu obligativitatea tipăririi, înregistrării şi arhivării acestuia la sfârşitul anului şcolar prin compartimentul secretariat,” potrivit documentului care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.
Proiectul european de realizare a unui catalog electronic, semnat de ministerul educaţiei in 2019, nu a fost lansat în licitaţie nici până în acest moment. Până la finalul acestui an proiectul ar fi trebuit implementat.

Elevii nu mai pot fi exmatriculaţi

Comparativ cu actualul regulament, elementele de noutate incluse în noul act normativ constau în< 1. Compatibilizarea prevederilor ROFUIP cu structura anului şcolar. 2. Reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unităţi-pilot. 3. Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de către cadrul didactic, în funcţie de numărul unităţilor de învăţare şi de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/ note acordate anual este cu cel puţin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învăţământ. 4. Modul de încheiere a situaţiilor şcolare< la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului şcolar. 5. Includerea unor reglementări privind nivelul antepreşcolar (creşe). 6. Compatibilizarea modului de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar cu legislaţia primară. 7. Creşterea relevanţei formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuţiile specifice. 8. Precizări privind realizarea transferurilor elevilor. 9. Eliminarea dispoziţiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educaţie este de ordin constituţional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învăţământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu. 10. Eliminarea oricărei dispoziţii/ trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri băneşti de la părinţii elevilor. Prevederile noului ROFUIP vor intra în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2022.
 
Profesorul trebuie să acorde cel puţin 3 note peste numărul alocat de ore săptămânal
 
În urma schimbării structurii anului şcolar în 5 module şi 5 vacanţe, începând cu 5 septembrie 2022, ROFUIP a fost modificat. Corelat şi cu faptul că profesorii nu mai sunt obligaţi să dea teze şi anul şcolar nu mai este împărţit în 2 semestre se modifică modul de calcul al mediei.
        Începând cu anul şcolar 2022-2023, tezele nu mai sunt obligatorii. Acestea erau evaluări scrise semestriale, iar notele erau folosite pentru încheierea mediei pe fiecare semestru. Însă, cu noile modificări aduse structurii anului şcolar (5 module de învăţare în loc de 2 semestre), notele vor fi puse de profesor în funcţie de numărul de ore alocat săptămânal disciplinei. Profesorii vor decide câte note acordă elevului pe an, în funcţie de numărul de ore prevăzut în planul cadru.
După eliminarea obligativităţii tezei, media va fi încheiată anual, iar elevii vor primi cu cel puţin trei note mai mult peste numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învăţământ, iar media se va încheia anual.
De exemplu, dacă un elev are 3 ore de matematică pe săptămână, profesorul trebuie să acorde pe an cel puţin 6 note.
Ministerul Educaţiei propune astfel modificarea art 106/ alin. 4< “Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcţie de numărul unităţilor de învăţare şi de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puţin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învăţămînt.
În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate trebuie să fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de două.

Ca urmare, vă punem următoarea întrebare:

Sunteţi de acord cu noul regulament în şcoli şi cu dispariţia semestrelor?

Loading ... Loading ...
Abonează-te acum Online!
  1. BOB a spus: 01 august 2022, ora 13:45

    LEGEA INVATAMANTULUI SE SCHIMBA DIN 10 SAU DIN4 ANI CARE CUM AJUNG LA PUTERE PE COPII PROFESORI SI PARINTI I ATI DAT PESTE CAP ASTA ESTE REFORMA DUPA 32 DE ANI

Adaugă un comentariu Ne păstrăm dreptul de a refuza publicarea comentariilor care nu respectă nişte reguli simple ale bunului simţ, care reprezintă atac la persoană, sau care sunt off-topic. Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Tastează numerele care apar! Exemplu: 7 5 unu şapte = 7517