21.02.2019 00.00 Agenda publică, cu Stela Cădar invitaţi: Gabriel Zetea, Adrian Albu, Ciprian Ardelean. Titlul emisiuni: Iohannis a făcut o analiză populistă a bugetului populist.(reluare) 01.40 Cultură – Concert dedicat Centenarului Mari Unirii. 03.40 Iată omul cu Gabriel Ghişan, invitat: Giura Ioan. 04.40 În Slujba Comunităţi cu Mihai Sălceanu, invitat: Popa Ovidiu Adrian. Titlul emisiuni: Popa Ovidiu Adrian – raport la 1.640 zile. 05.45 Info Studio cu Ioan Aniţaş, invitat: Vasile Fernea. Titlul emisiunii: Acoperiţii versus descoperiţii din administraţia publică. 06.30 Gimnastica de dimineaţă, cu Ioana Zaharia. 07.00 Ştiri 07.30 Gimnastica de dimineaţă, cu Ioana Zaharia. 08.00 Audienţe în direct, cu Ioan Aniţaş, invitat: Daniel Dragoş. Titlul emisiunii: Pesta Porcină Africană şi soarta vânatului în judeţul Satu Mare.(reluare) 09.00 Gimnastica de dimineaţă, cu Ioana Zaharia. 09.30 Sanatate frumusete stil 10.30 Religie, cu Laczko Eva, invitat: Pallai Bela. Titlul emisiunii: Viaţa Greco-catolică. 11.15 Teleshopping 11.30 Agenda publică, cu Stela Cădar invitaţi: Gabriel Zetea, Adrian Albu, Ciprian Ardelean. Titlul emisiuni: Iohannis a făcut o analiză populistă a bugetului populist.(reluare) 13.00 Ştiri 13.30 Viaţa la Ţară, cu Ioan Aniţaş 14.30 Teleshopping 14.50 În Slujba Comunităţi cu Mihai Sălceanu, invitat: Popa Ovidiu Adrian. Titlul emisiuni: Popa Ovidiu Adrian – raport la 1.640 zile. 16.00 Info Studio cu Ioan Aniţaş, invitat: Vasile Fernea. Titlul emisiunii: Acoperiţii versus descoperiţii din administraţia publică. 17.20 Cultură – Hoinar prin Satu Mare 18.00 Sănătate, cu Mihaela Ghiţă, invitat: Marcel Nichita. Titlul emisiunii: Semnele îmbătrânirii pielii. 18.30 Audienţe în direct 19.30 Ştiri 20.00 Agenda publică, cu Stela Cădar 21.30 Ştiri 22.00 Audienţe în direct (reluare) 23.00 Cultură cu Ioan Aniţaş, invitaţi: Dana Criste, Gheorghe Cormoş. Titlul emisiunii: Poezia sătmăreană în contextul globalizării.

Sunteţi de acord ca organigrama Primăriei Satu Mare să fie mărită cu încă 118 posturi?

Palatul Administrativ din Satu Mare

Palatul Administrativ din Satu Mare

Unul dintre cele 4 puncte din şedinţa de vineri, 4 martie, a Consiliului Local Satu Mare s-a referit la Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare. În principiu, se doreşte mărirea acestei scheme de personal de la 199 la 317 posturi. Proiectul de hotărâre a fost amânat pentru următoarea şedinţă.

Conform tabelului ataşat Expunerii de motive privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare, reise că la „Total demnitari” sunt ocupate 2 funcţii şi se mai cere 1 post, la „Total funcţii publice”, sunt ocupate 175 şi se mai cer 94 posturi, la „Total funcţii publice de conducere” sunt 18 şi se mai cer 15, la „Total funcţii de execuţie” sunt 157 şi se mai cer 79, la „Total funcţii contractuale” sunt 23 şi se cer încă 22. Deci în acest moment sunt 199 de funcţii, se cer încă 118, ca în total să fie 317.

Redăm mai jos şi Expunerea de motive:

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru completarea art. 1 din HCL nr. 143/2014 privind aprobarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare

             Potrivit art. 36, alin 3, lit b, din Legea privind administraţia publică locală nr. 215/2001, republicată, Primarul propune spre aprobare Consiliului local în condiţiile legii, organigrama, statutul de funcţii şi numărul de personal al aparatului de specialitate a primarului municipiului Satu Mare.

          Prezentul Proiect de hotărâre este iniţiat ca urmare a adreselor nr. 14160/SM/07.12.2015 şi 10798/22.09.2015  a Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare  prin care s-a completat macheta cu situaţia privind numărul de posturi pentru unităţile daministrativ teritoriale pentru anul 2015.

          Numărul total de posturi a aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi serviciilor subordonate este de 748 posturi.

          La data de 03.07.2014 s-a aprobat HCL nr. 143/2014, hotărâre care a fost anulată în parte prin Sentinţa civilă nr. 336/CA/2015.

          Faţă de aceste aspecte se impune iniţierea Proiectului de Hotărâre pentru completarea art. 1 din HCL nr. 143/2014 privind aprobarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Dr. Coica Costel Dorel

RAPORT  DE  SPECIALITATE

          Pentru completarea art. 1 din HCL nr. 143/2014 privind aprobarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor municipiului Satu Mare

   Avand in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare, in calitate de initiator al proiectului de hotarare, inregistrat sub nr. 9786/01.03.2015 prin care propune Consiliului Local al municipiului Satu Mare, completarea HCL nr. 143/2014 privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii al aparatului de specialitate al primarului.

          Avand in vedere adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici inregistrat cu nr. 54863/2015 prin care se acorda aviz privind structura institutiei asa cum a fost modificata prin Sentinta Civila nr. 336/CA/2015 pronuntata de Tribunalul Satu Mare in dosar nr. 2372/83/2014 definitiva prin Decizia nr. 2505/CA/2015-R din data de 18.09.2015 pronuntata de Curtea de Apel Oradea in dosar nr. 2372/83/2014 prin care se respinge ca nefondat recursul declarat de Dan Mirel Cristian în contradictoriu cu Consiliul Local al municipiului Satu Mare impotriva Sentintei civile nr. 336/CA/2015 pe care o mentine în totul, în sensul că dispune în parte anularea HCL nr. 143/2014 cu privire la art. 1 doar în ceea ce priveşte reorganizarea Directiei de Impozite si Taxe Locale.

          Potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa, soluţionând o cerere în contencios administrativ, poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o anumită operaţiune administrativă. Întrucât nu a avut un asemenea capăt de cerere, instanţa de judecată, anulând în parte HCL nr. 143/2014, nu a dispus emiterea unui alt act administrativ. Cu toate acestea, în scopul punerii de acord a noii structuri cu sentinţa pronunţată de instanţă, se impune emiterea unei hotărâri care să reflecte realitatea rezultată în urma pronunţării hotărârii judecătoreşti.

          Având în vedere adresa Institutiei Prefectului Judetului Satu Mare nr. 14160/SM/07.12.2015 înregistrată la institutia noastră sub nr. 57337/08.12.2015 prin care ne comunică numărul de posturi suplimentare conform prevederilor OUG  nr. 41/28.07.2015 – pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare, care specifica la art. VI,pct. 3 că: -In anexă, după punctual 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins: ” In cazul în care unitatea/subdiviziunea administrative-teritoriala a implemantat proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, care prevad ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înfiinţarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicarii prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numarul de posturi prevăzut în proiecte”. Prin adresa nr. 10798/22.09.2015 a Institutiei Prefectului Judetului Satu Mare, înregistrata la institutia noastră sub nr. 44340/22.09.2015 s-a completat macheta cu Situaţia privind numărul de posturi pentru unităţile administrative teritoriale pentru anul 2015, cu postul pentru şofer aferent microbuzului recepţionat de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

          Intrucat în data de 08.12.2015, în conformitate cu HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, a fost finalizat examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut, propunem transformarea functiilor publice a functionarilor publici declarati admisi la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut.

          Mentionam ca, potrivit prevederilor art. 64, alin (2) coroborat cu art. 65 din Legea nr. 188/1999 privid statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, functionarii publici pot promova in gradul profesional imediat superior, daca sunt admisi la examenul de promovare, prin transformarea postului pe care il ocupa.

          Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată.

    Şef serviciu, Oana Maria Ciulean

Ca urmare, punem cititorilor noştri următoarea întrebare:

Sunteţi de acord ca organigrama Primăriei Satu Mare să fie mărită cu încă 118 posturi?

Abonează-te acum Online!
 1. monica a spus: 25 aprilie 2016, ora 12:11

  si sefii de piete se vor inmulti!?????
  ca am si eu pe cineva pe strada care mai vrea!, nu este suficient cat s-au”organizat”pana acum!!!!!
  poate vine cineva care v-a stabili un loc de munca pe competente!!!!

 2. barbu a spus: 30 martie 2016, ora 11:43

  Sebastian dragă, ALDE este un partid de 3%, DAR CONŢINE NUMAI…PROTIPENDADĂ!

 3. Corn a spus: 11 martie 2016, ora 13:16

  Posturi de city manager? Ce dracu ii city managerul? Sau…la ce avem nevoie de primar,daca avem city manager?

 4. horatiu pop a spus: 08 martie 2016, ora 13:25

  sunt de acord sa se angajeze oricite persoane doreste primarul ,DAR banii sa f ie luati din salariile celor 199 cit sint acum la primarie!

 5. Felicia a spus: 07 martie 2016, ora 08:33

  Da, asa poate voi reusi si eu sa am un loc de munca la Primarie.

 6. Calin a spus: 06 martie 2016, ora 19:11

  daca ma angajati si pe mine sunt de acord :))

 7. SENEKA660 a spus: 06 martie 2016, ora 15:43

  DA sunt de acord cu aceasta propunere,cu conditia ca acesti oameni sa fie platiti de domnul CIOCA din propriul buget.NU DIN BANII PRIMARIEI,pentru ca banii primariei sunt banii nostrii!

 8. ddd@dd a spus: 06 martie 2016, ora 15:31

  Sa prepare asfaltul si la depozitul doba pe groapa la selectare

 9. marius a spus: 05 martie 2016, ora 14:26

  Sa se reduca cu cel putin 118 suntem de acord. Pt ce vrea sa angajeze?sa numere gropile din oras?sa faca inventar la nimicul facut de Scoica. Vai de mama lui oras Satu Mare,se vede de la intrare ca Dorel e primar

 10. Gigiy a spus: 05 martie 2016, ora 13:15

  Apoi faceti fratilor….asa cum vine campania vom sti exact cine sunt viitorii directori de performanta. Vezi si domnul de la Transurban,al cărui frate se pisa pe Olimpia, care cu o experienta vasta in lipit afise a devenit de pe banca facultăţii mare menajer…

 11. Barbu Stefan a spus: 05 martie 2016, ora 09:44

  Cred ca vor sa mărească chatul online din lista primăriei,
  E plictiseala mare si se gândeau sa isi mai aducă niste rude de la partid!
  Cred ca daca ii pui sa faca un Excel si-ar rupe dinţii in el!
  Ar trebui sa banati Facebook si telefoanele personale in timpul lucrului la primărie si nu ar mai fi nevoi de angajări noi!

 12. diana a spus: 05 martie 2016, ora 09:30

  Daca se fac atitea angajari fara nicio justificare iesim in strada!

 13. luci a spus: 05 martie 2016, ora 09:27

  pe plecare se fac angajari ca sa blokeze posturi pentru viitorul primar. este o rusine. nu mai putem suporta atita birocratie care traieste din banii contribuabililor. Sa puna cineva capat, alo domnul Ciolos, mai fa reduceri!c ca ne sufocam de taxe si impozite pentru paraziti

 14. anton de la canton a spus: 05 martie 2016, ora 09:16

  Să-i aducem toţi gălăţenii , să-i facem şefi !!!!!!!!!!!!

 15. anonymous a spus: 05 martie 2016, ora 08:45

  Nuuuuuuuuu cum sa fiu de acord,doar 118 posturi in plus,mi se par putine, eu zic sa aducem organigrama primariei judetului la nivelul organigramei Parlamentului Romaniei,sa fie si aici vreo 600 de belitori de ochi la telefoane si filme XXX. Ce naiba avem birocratia exagerat de mare, daca mai angajam inca 118 insi si ei trebuie sa munceasca ceva prin birouri, deci crestem birocratia,noua cetatenilor de rand ne place asa!!!!!!!
  Sa revenim la realitate: Eventual dati afara 118 si eficientizati munca celor ramasi (asta se face simplu , prin reducerea birocratiei) si cresteti-le remuneratia ca v-a fi de unde,astfel stimulandu-i sa munceasca mai cu interes.

 16. nanu a spus: 04 martie 2016, ora 23:26

  Si cei care sunt deja angajati nu fac nimica toate ziua sunt prin oras si iau salariin babane :atunci de ce sa se mai angajeze COIca lasa-ne………..si dute de unde ai venit……

 17. dorel a spus: 04 martie 2016, ora 23:23

  Si cei care sunt deja angajati nu fac nimica toate ziua sunt prin oras si iau salariin babane :atunci de ce sa se mai angajeze COIca lasa-ne………..si dute de unde ai venit……

 18. Babanu a spus: 04 martie 2016, ora 22:43

  Dorele! Du-te acasa in Oltenia!

 19. Sătmăreanul a spus: 04 martie 2016, ora 18:56

  Pai nu a-ti angajat deja toate amantele, neamurile … Pe cine dracu doriţi să mai angajaţi. Ca oricum la performanţă sunteţi zero. Chestii elementare cum ar fi terenul pe care construieşte Dedeman, sau situaţia parcului industrial de pe Blaga nu ştiţi sa le rezolvati. Aşa angajaţi, aşa rezultate … Învăţaţi de la Baia Mare … Măcar 2 limbi străine şi cunoştinţe de PC să aveţi

 20. Dorin a spus: 04 martie 2016, ora 18:51

  Nu!!!! Nu inteleg de ce e nevoie de atatia oameni pentru a conduce un oras de dimensiunile Sătmarului! Nu am fost de acord nici cu numarul excesiv de mare de politicieni din parlament!!! Bani aruncati pe niste functii care vor fi ocupate tot de incompetenti pusi acolo cu pile!!! Sa isi faca treaba si sa nu se planga ca nu sunt destui…si noi traim cum putem de pe o zi pe alta si nu ne plangem, muncim mult mai greu decat ei si tot nu ne plangem!!!!

 21. Anca a spus: 04 martie 2016, ora 18:23

  As fi de acord ca sunt necesari mai multi angajati in cadrul primariei, cu conditia sa fie eficienti si sa vedem noi, ca si comunitate ca realizeaza ceva in folosul nostru al tuturor, nu doar pentru ei si ale lor cunostinte.

 22. ioan a spus: 04 martie 2016, ora 17:42

  ESTE BINE dacă e nevoie de ei. sigure este nevoie de oameni competenţi mai ales la partea care ţine de patrimoniul oraşului sau de domeniul public, trebuie făcut ceva urgent ca oraşul şi clădirile să arate mult mai bine!!!!

 23. paul a spus: 04 martie 2016, ora 15:48

  LIPITORII DE AFISE SI POSTACII DE PARTID AI PSD TREBUIE RECOMPENSATI CU JOBURI CALDUTE……

 24. Claudiumaxx a spus: 04 martie 2016, ora 15:38

  Să fie daţi afară 50 eventual. cu asta sunt de acord.sau să fie privatizata primăria.să băga primarul şi buzunarul lui bani.

 25. Pal Inka a spus: 04 martie 2016, ora 15:03

  Oricum sunt mai multi cu 120 de persoane daca luam in calcul pu-torile de la asa zisa pol.locala care mananca banii contribuabilului satmarean !

 26. antonia a spus: 04 martie 2016, ora 13:43

  Această expunere de motive e „pe lângă”, o înşiruire de acte normative fără a justifica necesitatea şi oportunitatea unei asemenea majorări. La cât de multe fac pentru oameni şi nu pentru şefii lor şi numărul actual de posturi e prea mare……

 27. Sebastian a spus: 04 martie 2016, ora 13:40

  Continuare. Si PSD pe deasupra. Joburi caldute in sistemul bugetar pt cat mai multi.

 28. Sebastian a spus: 04 martie 2016, ora 13:37

  Pai urmeaza ca ALDE (partidul acela de 3% condus de Silaghi si Stef) sa fie scos definitiv pe tusa dupa alegerile din vara. Incearca acum pe ultima suta de metru sa-si rezolve posturile pentru protipendada de partid, care e destul de numeroasa.

 29. satmarean a spus: 04 martie 2016, ora 12:26

  cum sa angajeze atitia oameni? Din banii cui vor fi platiti? cred ca este o greseala. sau sunt platiti din banii domnului Coica?

Adaugă un comentariu Ne păstrăm dreptul de a refuza publicarea comentariilor care nu respectă nişte reguli simple ale bunului simţ, care reprezintă atac la persoană, sau care sunt off-topic. Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.