S-a anunţat ordonanţa cu numărul 9! Noi măsuri luate de autorităţi | Informaţia Zilei

S-a anunţat ordonanţa cu numărul 9! Noi măsuri luate de autorităţi

Scris de I. Z., 16 aprilie 2020 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

ORDONANŢA MILITARĂ nr. 9 din 16.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19:

Art. 1. – (1) Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia,
Confederaţia Elveţiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii şi al
Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Turcia şi Iran şi din aceste ţări către România,
pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data
de 18 aprilie 2020.
(2) Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor spre Italia şi din această ţară
către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile,
începând cu data de 19 aprilie 2020.
(3) Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor spre Franţa şi Germania şi din
aceste ţări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă
de 14 zile, începând cu data de 21 aprilie 2020.
(4) Măsurile prevăzute la alin.(1) şi (3) nu se aplică zborurilor efectuate cu
aeronave de stat, zborurilor de transport marfă şi corespondenţă, umanitare sau care
asigură servicii medicale de urgenţă, servicii tehnice, precum şi aterizărilor tehnice
necomerciale.

Art. 2. – (1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Bulgaria, nu
prezintă simptome asociate COVID-19.
(2) Prin lucrător transfrontalier se înţelege persoana care face dovada că
locuieşte şi lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat
româno-bulgare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis
traficului de persoane, şi care se reîntoarce la locuinţă cel puţin o dată pe săptămână.
(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-bulgare prin care se permite
intrarea în România în condiţiile alin. (1) sunt următoarele: Giurgiu-Ruse şi Calafat- Vidin.
(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-bulgare prevăzute la alin.
(3) se permite şi intrarea/ieşirea lucrătorilor transfrontalieri cu maşini şi utilaje
agricole.
(5) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză
intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu
carantinarea lor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – (1) La efectuarea schimbului de echipaj, la bordul navelor de navigaţie
interioară care arborează pavilion român şi la bordul navelor maritime indiferent de
pavilionul pe care îl arborează, aflate în porturile româneşti, personalul navigant
trebuie să prezinte autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din
transportul internaţional” stabilit de către Comisia Europeană în anexa nr.3 la
Comunicarea privind implementarea Culoarelor Libere (Green Lanes) în cadrul
Liniilor directoare referitoare la măsurile de management al frontierelor pentru
protecţia sănătăţii şi asigurarea disponibilităţii bunurilor şi serviciilor esenţiale –
C(2020) 1897 din 23.03.2020.
(2) Personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie
interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, şi care nu prezintă
simptome asociate COVID-19, nu se supune măsurilor de carantinare în spaţii special
amenajate sau la bordul navei ori măsurilor de izolare la domiciliu, cu condiţia
asigurării de către angajatori a certificatului prevăzut la alin.(1) şi a echipamentelor
individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la
locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri.
(3) La efectuarea schimbului de echipaj la bordul navelor maritime, indiferent
de pavilionul pe care îl arborează, aflate în porturile româneşti, personalul navigant
trebuie să fie în prealabil testat pentru COVID-19, indiferent de zona din care acesta
provine, de personalul direcţiei de sănătate publică ce îşi desfăşoară activitatea în
portul respectiv.
(4) Personalul navigant maritim, prevăzut la alin.(3), care nu prezintă simptome
asociate COVID-19, va fi transportat dinspre/spre punctele de trecere a frontierei,
indiferent de mijlocul de transport utilizat, pe ruta cea mai scurtă şi fără întreruperi.
Personalul navigant maritim şi cel care îi asigură transportul trebuie să folosească
echipamente individuale de protecţie împotriva COVID-19.
(5) În vederea efectuării schimbului de echipaj, agentul navei maritime sau
angajatorul personalului navigant maritim, după caz, are obligaţia să asigure
personalului navigant, următoarele:
a) testarea pentru COVID-19;
b) echipamentul individual de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul
transportului prevăzut la alin.(4);
c) certificatul prevăzut la alin.(1).
(6) Personalul navigant român, maritim şi fluvial, care se repatriază şi care la
intrarea în ţară nu prezintă simptome asociate COVID-19, se supune măsurilor de
izolare la domiciliu, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului prevăzut
la alin.(1) şi a unei declaraţii pe propria răspundere, al cărui model este stabilit de
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, privind utilizarea
continuă a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19 pentru
deplasarea de la navă la locaţia unde poate fi contactat în următoarele 14 zile.
(7) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – Prevederile alineatului (2) al articolului 7 şi ale articolului 9 din
Ordonanţa militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020, îşi
încetează aplicabilitatea.

Art. 5. – Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanţa militară nr.8/2020 privind
măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 301 din 10 aprilie 2020 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Pe perioada stării de urgenţă pieţele agroalimentare rămân deschise, cu
obligaţia administratorilor de a organiza activităţile în baza actelor normative
incidente, prin adoptarea de măsuri de protecţie împotriva răspândirii COVID-19,
care să se refere cel puţin la purtarea de mănuşi şi măşti, precum şi la păstrarea
distanţei sociale, atât la intrarea în piaţă, cât şi în interiorul acesteia.”

Art. 6. – Prevederile alineatului (2) al articolului 3, articolelor 7 şi 8, literei d)
a alineatului (1) al articolului 21, precum şi anexa nr.2 la Ordonanţa militară nr.8/2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 301 din 10 aprilie 2020, îşi încetează aplicabilitatea

Art. 7. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei
ordonanţe militare:
a) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin
Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru măsurile prevăzute la art.1;
b) Poliţia de Frontieră Română şi direcţiile de sănătate publică, pentru măsura
prevăzută la art.2;
c) Autoritatea Navală Română şi direcţiile de sănătate publică, pentru măsurile
prevăzută la art.3;
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1 – 3 atrage răspunderea
disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3) Personalul instituţiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate
contravenţii şi să aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. – (1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul,
prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puţin două zile de la data publicării, despre
conţinutul prezentei ordonanţe militare.

Ministrul Afacerilor Interne

Abonează-te acum Online!
Adaugă un comentariu Ne păstrăm dreptul de a refuza publicarea comentariilor care nu respectă nişte reguli simple ale bunului simţ, care reprezintă atac la persoană, sau care sunt off-topic. Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

  • Dacă vrei ca reclama ta să apară aici, sună la 0261.767.303 sau 0724.103.517