Prima duminică din starea de alertă! Îndrumări pentru ortodocşi şi greco-catolici | Informaţia Zilei

Prima duminică din starea de alertă! Îndrumări pentru ortodocşi şi greco-catolici

Aşa cum se ştie, România a intrat în stare de alertă din 15 mai 2020. O stare care vine cu noi măsuri. În 17 mai este prima duminică din starea de alertă, iar multe persoane se întreabă ce se întâmplă cu slujbele de la biserici.

În documentul autorităţilor ţării, privind măsurile de prevenire şi control a infecţiilor aplicabile pe durata stării de urgenţă, se precizează:

”Activităţile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care se desfăşoară doar în exteriorul lăcaşurilor de cult, precum şi practicile şi ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcaşurilor de cult (cu participarea a maxim 16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie stabilite. Slujbele religioase desfăşurate în spaţii publice, în exteriorul lăcaşurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice.”

Îndrumările Patriarhiei Române către unităţile de cult ale Bisericii Ortodoxe:

I. Accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult
1. Persoanele care au acces în biserică, pentru rugăciune individuală şi spovedanie, vor respecta distanţa de 2 m, aşteptând pe un singur rând. Distanţa de 2 m între două persoane urmează a fi respectată de la intrarea în biserică până la părăsirea ei.

2. Se recomandă vârstnicilor, persoanelor cu probleme majore de sănătate şi persoanelor din grupele cu risc sporit să rămână acasă în timpul săvârşirii slujbelor publice. Aceste persoane sunt rugate să meargă la biserică înainte sau după slujbele liturgice săvârşite în aer liber, pentru a se ruga individual, spovedi şi împărtăşi cu Sfintele Taine, în lăcaşul de cult, după un orar stabilit în prealabil de comun acord cu preotul paroh.

3. Persoanele având COVID – 19, persoanele care prezintă simptome de infecţie, persoanele aflate în carantină, precum şi persoanele care au intrat în contact cu o persoană infectată nu pot intra în biserică şi nici nu pot participa la vreo slujbă, acestea fiind rugate stăruitor să rămână acasă, pentru a nu răspândi boala. Însă, pot urmări slujbele acasă prin intermediul televiziunii sau internetului (online). Spovedirea şi Împărtăşirea acestor persoane se va face la domiciliu sau la spital, cu respectarea tuturor reglementărilor sanitare aplicabile.

4. De asemenea, nu se permite accesul în lăcaşul de cult a persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree).

5. Ordinea, disciplina, igiena şi respectarea acestor măsuri vor fi asigurate prin angajaţi sau voluntari desemnaţi ai bisericii respective.

6. La Sfânta Liturghie şi la celelalte slujbe liturgice din timpul săptămânii, din duminici şi sărbători, săvârşite în aer liber, lângă lăcaşul de cult, pot participa şi credincioşii mireni.

7. La slujbele săvârşite în afara lăcaşurilor de cult, distanţa între credincioşi va fi de 2 m în orice direcţie.

8. Folosirea măştilor de protecţie este obligatorie pentru toţi participanţii la slujbe, cu excepţia slujitorilor bisericeşti care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană.

9. Lăcaşurile de cult vor fi deschise zilnic credincioşilor pe întreaga perioadă a săptămânii, astfel încât preoţii slujitori să poată răspunde tuturor solicitărilor credincioşilor privind Spovedania, Împărtăşania individuală şi citirea unor rugăciuni pentru diferite trebuinţe. Astfel, se va evita aglomeraţia credincioşilor la slujbele de sâmbătă şi duminică.

10. Spovedania credincioşilor şi citirea unor rugăciuni pentru aceştia în biserică se vor programa din timp, spre a evita aglomerările de persoane. Atât preotul duhovnic, cât şi credinciosul care se spovedeşte vor utiliza mască de protecţie şi vor menţine distanţa fizică sanitară de 2 m. Se recomandă, date fiind dimensiunile reduse ale majorităţii bisericilor şi caracterul secret al Spovedaniei, ca în biserică să rămână doar preotul şi penitentul. Dezlegarea oferită de preotul duhovnic se pronunţă de la distanţă, fără atingerea penitentului.

11. Sfânta Taină a Botezului şi Sfânta Taină a Cununiei se vor săvârşi în lăcaşul de cult cu un număr de maximum 16 participanţi (slujitorii bisericeşti, primitorii Tainei, părinţii acestora şi naşii). Aceştia vor respecta în biserică distanţa de 2 m. Nu se va săvârşi Taina Botezului pentru mai mulţi copii odată. După fiecare Botez, cristelniţa se va goli de apă şi se va dezinfecta. La Taina Cununiei, paharul comun („paharul mântuirii”) se va oferi doar mirelui şi miresei (conform rânduielii Slujbei Sfintei Cununii).

12. Slujba de înmormântare va fi săvârşită în biserică (număr de maximum 16 persoane) sau în aer liber, respectându-se toate normele sanitare, distanţă de 2 m şi alte prevederi legale în vigoare.

13. Credincioşii ortodocşi români care nu pot participa fizic la slujbele Bisericii pot urmări Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe liturgice oficiate în Catedrala Patriarhală la posturile TRINITAS TV şi Radio TRINITAS ale Patriarhiei Române sau prin posturile care preiau transmisia.

14. Credincioşii bolnavi aflaţi la domiciliu sau în spitale pot primi Împărtăşania pentru bolnavi cu respectarea strictă a regulilor sanitare, potrivit îndrumărilor speciale pentru aceste cazuri.

II. Folosirea spaţiului liturgic
15. La intrare şi ieşire să nu fie necesară atingerea/prinderea mânerului. Acolo unde este posibil, uşa de intrare trebuie să fie diferită de cea de ieşire, pentru a se evita intersectarea credincioşilor.

16. La intervale de patru ore, potrivit dispoziţiilor autorităţilor, lăcaşul de cult urmează a fi bine aerisit.

17. La intrarea în biserică, vor fi amplasate soluţii de dezinfectare, iar fiecare credincios care intră în biserică îşi va dezinfecta mâinile.

18. În perioada de pandemie, se va evita atingerea sau sărutarea sfintelor icoane şi a sfintelor moaşte, precum şi a mâinii slujitorilor Sfântului Altar, însă evlavia pentru sfintele icoane şi pentru sfintele moaşte se va arata printr-o închinăciune, însoţită de semnul Sfintei Cruci, iar respectul pentru ierarh şi preot se va arăta printr-un gest de înclinare a capului.

19. Până la normalizarea situaţiei, nu se vor organiza agape în biserică sau în spaţiile anexe ale acesteia.

20. La pangarul bisericii va sta o singură persoană care va purta mască de protecţie şi mănuşi. Se va evita contactul direct al acestei persoane cu credincioşii din biserică. Ca măsură de siguranţă (acolo unde locul destinat pangarului nu este un spaţiu închis), se recomandă montarea unui panou protector din plexiglas cu o deschizătură la partea inferioară.

21. Pentru accesul la lumânărar, se va evita aglomerarea de persoane, prin păstrarea distanţei.

III. Desfăşurarea slujbelor, reguli pentru săvârşirea Sfintei Liturghii
22. Numărul slujitorilor Sfântului Altar trebuie să fie relativ mic (de pildă, un ierarh, doi preoţi, doi diaconi şi doi paracliseri), pentru a se putea păstra o anumită distanţă de 2 m între ei.

23. Cântarea liturgică se realizează de către maximum 3 cântăreţi la parohii şi 6 cântăreţi la catedrale, care vor păstra între ei distanţa fizică sanitară.

24. Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curăţi înainte şi după terminarea slujbelor, iar stranele şi pardoseala vor fi de asemenea curăţite.

25. Pentru Biserica Ortodoxă Universală, nu există obiecte sacre (sfinţite) de unică folosinţă, ci de folosinţă perpetuă (Potir, disc, steluţă şi linguriţă), obiecte care se curăţă înainte de folosire şi după folosirea acestora. În practica Bisericii Ortodoxe Universale, folosirea linguriţei comune, la împărtăşirea euharistică, nu a fost în trecut şi nici în ultimele două luni de pandemie sursă de contaminare pentru vreun credincios ortodox.

26. Prin urmare, Biserica Ortodoxă Română, potrivit tradiţiei sale liturgice multiseculare, nu poate accepta, nici în vreme de pandemie, utilizarea potirului şi linguriţei de unică folosinţă pentru împărtăşirea comună a credincioşilor în timpul Sfintei Liturghii. În acest sens, cu aprobarea majorităţii membrilor Sfântului Sinod, consultaţi în scris în data de 11 mai 2020, modalitatea de împărtăşire comună a credincioşilor în timpul Sfintei Liturghii, în vreme de pandemie, va fi hotărâtă după data de 1 iunie 2020, în consens cu celelalte Biserici Ortodoxe.

IV Accesul în cimitire

27. În cimitire, credincioşii trebuie să respecte regulile de distanţă de 2 m între persoane, cu excepţia membrilor unei familii sau cei care trăiesc împreună în aceeaşi locuinţă.

*

28. Activitatea social-filantropică sau caritabilă a parohiilor şi mănăstirilor se va adapta la noile nevoi sociale şi medicale, respectiv sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea tuturor măsurilor de igienă şi protecţie stabilite de autorităţi.

Măsurile prezente au ca scop să protejeze propria noastră sănătate şi sănătatea celor din jurul nostru. Viaţa şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, dar noi avem datoria de a le apăra şi cultiva cu responsabilitate permanentă.

Instrucţiuni pentru greco-catolici

Vă prezentăm comunicatul Arhiepiscopului Major Lucian Mureşan referitor la celebrările liturgice în perioada stării de alertă.

”În contextul instituirii stării de alertă, prin Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 a Guvernului României – Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, cu anexa ce cuprinde măsurile de prevenire şi control a infecţiilor, stabilim următoarele instrucţiuni referitoare la celebrările liturgice din Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică:

Celebrările liturgice vor fi rânduite în exteriorul bisericilor, cu respectarea următoarele măsuri:

Prezenţa credincioşilor trebuie să fie organizată astfel încât pentru fiecare persoană să fie asigurată suprafaţa de 4 m2 şi distanţa de minim 2 m între persoane.

Credincioşii vor participa la actul liturgic purtând mască de protecţie.

Asigurarea dezinfectării prealabile a vaselor şi a obiectelor de cult.

Înainte de începerea celebrării şi înainte de împărtăşirea credincioşilor, preotul îşi va dezinfecta mâinile.

Cu privire la celebrarea Tainelor Botezului, Cununiei şi a slujbei înmormântării, în biserici sau în capele, cu participarea a maxim 16 persoane, vor fi respectate următoarele:

Igienizarea şi dezinfectarea spaţiului bisericii, a vaselor şi a obiectelor de cult care sunt utilizate în evenimentul liturgic.

Parohiile vor pune la dispoziţia credincioşilor, la intrarea în biserică, soluţii de dezinfectare a mâinilor.

Accesul şi ieşirea credincioşilor vor fi organizate de preot astfel încât să se evite aglomeraţia.

Credincioşii vor purta mască de protecţie în perioada prezenţei în lăcaşul de cult şi vor respecta distanţa de minim 2 metri între persoane.

Se recomandă persoanelor în vârstă, celor care sunt vulnerabile din punct de vedere al stării de sănătate şi celor care prezintă simptome de infecţie respiratorie să urmărească Sfânta Liturghie prin intermediul posturilor de radio, televiziune sau prin internet.

Preoţii vor acorda Taina Pocăinţei, conform programului afişat de fiecare parohie în vederea evitării aglomeraţiei, spovedindu-i pe credincioşi şi asigurându-se de respectarea distanţei minime recomandate. Dezlegarea sacramentală se va acorda fără contact fizic. Atunci când spovada se va desfăşura în interiorul bisericii, vor fi respectate toate celelalte măsuri precizate la punctul 2.

Însoţim cu dragoste şi în rugăciune comunităţile greco-catolice româneşti din diasporă, recomandând ca în privinţa celebrărilor liturgice să urmeze prevederile legale şi ecleziastice aflate în vigoare în ţările unde se află.”

Abonează-te acum Online!
  1. Dac Bulibas a spus: 17 mai 2020, ora 08:58

    Impărtăşirea comună a credincioşilor în timpul Sfintei Liturghii cu aceeasi lingurita este foarte periculoasa in perioada asta a pandemiei ca urmare trebuie evitat !. Preotii care in acest fel imprastie si infecteaza cu Coronavirus in mod deliberat si iresponsabil trebe bagati la puscarie !!!. Autoritatile ar trebui sa intervina din timp ca sa opreasca asemenea practici cu consecinte foarte grave !.Credinciosii ar trebui sa se gandeasca foarte bine inainte de a se expune si lasa infectati cu lingurita la sanatatea lor si familiilor lor, soldate cu consecinte imprevizibile de grave din punct de vedere al sanatatii ulterioare. Coronavirusul ataca si afecteaza diverse organe pe termen lung cu consecinte grave , imprevizibile !!!. Ca urmare nu va jucati cu sanatatea voastra de dragul impartasaniei preotului iresponsabil !. Preotul este un om care mai si greseste. Preotul nu este Dumnezeu !!. Preotul n-are menirea si nici dreptul sa va infecteze !. Viata ati primit de la Dumnezeu si nu de la preot !. Apreciati ca atare, Dati dovada de responsabilitate !!!. Nu va lasati dusi in ispita !!.

  2. Lena a spus: 17 mai 2020, ora 00:29

    multumim pentru informatii

Adaugă un comentariu Ne păstrăm dreptul de a refuza publicarea comentariilor care nu respectă nişte reguli simple ale bunului simţ, care reprezintă atac la persoană, sau care sunt off-topic. Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

  • Dacă vrei ca reclama ta să apară aici, sună la 0745.657.429 sau 0744.55.2345