Noi măsuri! În Satu Mare se pot organiza evenimente de până la 1.000 de persoane

Scris de I. Z., 28 noiembrie 2021 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »
De la Prefectura Satu Mare am primit un document cu noile restricţi valabile din 27 noiembrie 2021. Redăm în continuare toată hotărârea: Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta                                                               HOTĂRÂRE: Art.1. Se menţine starea de alertă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 9 noiembrie 2021. Art.2. Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în toate spaţiile publice închise şi deschise, precum şi la locul de muncă şi în mijloacele de transport în comun.
 • Se exceptează de la măsura prevăzută la articolul anterior următoarele categorii de persoane:
 • Copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
 • Persoanele care la locul de muncă sunt singure în birou;
 • Prezentatorii TV şi invitaţii acestora, cu condiţia respectării distanţei de 3 m între persoane;
 • Reprezentanţii cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiţia respectării distanţei de 3 m între persoane;
 • Persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescute, etc) sau activităţi sportive;
Art.3. Se instituie obligaţia pentru instituţiile şi autorităţile publice, operatorii economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu: triajul epidemiologic şi dezinfectarea mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât si pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii si al ministrului afacerilor interne. Art.4. Activitatea în creşe şi after-school-uri este permisă numai cu respectarea condiţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei, a ministrului muncii şi protecţiei sociale şi a ministrului sănătăţii. Art.5. Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 22:00 – 5:00, cu următoarele excepţii pe baza declaraţiei pe proprie răspundere/adeverinţă eliberată de angajator/legitimaţia de serviciu :
 1. deplasarea în interes profesional, între locuinţă/gospodărie şi locul /locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 2. deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
 3. deplasări în afara localităţii ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 4. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.
 5. Măsurile prevăzute la punctele anterioare nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare pe suport hârtie, în format electronic sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.
 6. Măsurile prevăzute la punctele anterioare nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea sau vindecarea acestora.
Art.6. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5:00-21:00. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
 • Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5:00-21:00. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
 • Măsurile prevăzute la punctele anterioare se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
 • Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară. Consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice este permis în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber doar pentru persoanele pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
 • În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi mai sus este restricţionată sau închisă se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.
Art.7.  Activitatea de cazare în structurile de primire turistică, definite potrivit art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;” Art.8. Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul comerţului şi prestărilor de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, public şi sau private, inclusiv în interiorul centrelor şi parcurilor comerciale să-şi organizeze şi să-şi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5:00-21:00.           Prin excepţie în intervalul orar 21:00-05:00 operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi rutier de mărfuri, îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară. Art.9. Activitatea cu publicul în centrele şi parcurile comerciale, definite potrivit art.4, lit.o şi q din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate şi controlate de intrare, deplasare şi ieşire în/din centrele şi parcurile comerciale; Art.10. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică unităţilor farmaceutice dispuse în afara centrelor şi parcurilor comerciale, precum şi benzinăriilor; Art.11. Pentru serviciile publice comunitare care funcţionează în centrele şi parcurile comerciale accesul este permis  persoanelor care : sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore şi care fac dovada deplasării în acest scop prin prezentarea unui document justificativ în format letric sau electronic; Art.12. Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este interzisă. Art.13. Pe perioada stării de alertă sunt interzise următoarele evenimente private nunţi, botezuri, mese festive şi altele asemenea, în spaţii deschise sau închise. Art.14. Se permite organizarea cursurilor de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane, în intervalul orar 5:00-21:00, cu asigurarea unei suprafeţe de minim 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. Art.15. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii închise în domeniul sălilor de sport/fitness, fără a depăşi 30% la capacitatea maximă a spaţiului cu asigurarea unei suprafeţe de minim 4mp/persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. Art.16. Sunt permise activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. Art.17. Activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite conform Legii 69/2000, constînd în cantomanente, antrenamente pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.Competiţiile sportive se pot desfăşura în spaţiile inchise sau deschise fără participarea spectatorilor. Art. 18. În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5:00-21:00, cu asigurarea unei distanţe de minim 1m între persoane şi purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. Art.19. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. Art.20. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/ fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii. Art.21. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spaţii  închise sau deschise este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5:00-21:00, dacă persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. Art.22. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care administrează săli de jocuri fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5:00-21:00., dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. Art.23. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5:00-21:00, dacă persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. Art.24. Activitatea târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor se desfăşoară în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale, este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. Art.25. Pe durata stării de alertă angajatorii pot dispune organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă pentru cel puţin 50% din angajaţi acolo unde specificul activităţii permite. În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, instituţiile şi autorităţile locale având un număr mai mare de 50 de salariaţi au obligaţia organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe/schimburi/ture care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră, cu respectarea strictă a măsurilor de protecţie sanitară. Art.26. Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, a participanţilor în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenţionale, administrativ-jurisdicţionale şi a celor administrative din motive de ordine şi siguranţă publică, a persoanelor care necesită servicii medicale şi prestaţii sociale, precum şi a persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.Prin excepţie este permisă accesul avocaţilor pentru exercitarea activităţilor prevăzute la art.3 din Legea nr.51/1995. Art.27. Măsurile prevăzute la articolul anterior se aplică şi pentru oparatorii economici care funcţionează în clădiri cu birouri private în care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50 de persoane simultan. Art.28. Prin excepţie de la prevederile articolelor 26 şi 27 instituţiile publice şi operatorii economici vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetăţenilor la serviciile publice oferite, în situaţii urgente ( eliberare certificat deces, certificat de naştere şi altele asemenea) şi persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activităţii în mediul online, în spaţii deschise, la ghişee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiţii care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.  Art.29. Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 este permis în lăcaşurile de cult, unde se desfăşoară activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, cu purtarea măştii de protecţie şi respectarea normelor de protecţie sanitară, prevăzute în ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al minstrului afacerilor interne 1103/95/2020 cu modificările şi completările ulterioare. Art.30. Activitatea cultelor religioase inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau înafara locaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne. Art.31. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 stabilite prin Ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii; Art.32. Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor , concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 1000 de persoane, în intervalul orar 5:00-21:00, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 în condiţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii; Art.33. Se permite organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naţionale a României în  municipiile reşedinţă de judeţ cu participarea a cel mult 200 de persoane în zona oficială delimitată de organizatori, cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între participanţi, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
 • Accesul persoanelor în afara zonei oficiale la ceremoniile organizate este permis cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între participanţi, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2.
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Zilei Naţionale a României sunt permise la sediul autorităţilor şi instituţiilor publice locale cu participarea a cel mult 150 de persoane.
Art.34.  Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizuală, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare de arte şi meserii precum şi evenimentele culturale în spaţii închise sau deschise se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Art.35. Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre se aplică indiferent de rata de incidenţă cumulată la 14 zile. Art.36. Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Organizatorii/Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei hotărâri au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secţiunea „Verificare reguli interne” din aplicaţia mobilă „Check DCC” pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat.
 • Măsurile prevăzute mai sus nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani şi sunt însoţite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani şi care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Art.37. Este permisă desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a Pestei Porcine Africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 persoane. Art.38. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 9 noiembrie 2021 şi abrogă prevederile Hotărârii C.J.S.U. nr.72/2021. Art.39. Prin grija Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare, prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Unităţilor Administrativ Teritoriale din judeţul Satu Mare şi mass-mediei locale.
Abonează-te acum Online!
 1. trecătorprin satu mare a spus: 28 noiembrie 2021, ora 15:37

  Nu pot să cred! Ce evenimente se pot desfăşura în siguranţă cu 1000 de persoane??? Ce cap luminat a luat această decizie??? Tare ne mănâncă undeva, rău de tot. Nu sunt destui morţi? Mai sunt locuri în cimitire??? Mai sunt locuri în spitale? Nici gropari nu sunt destui. A fost solicitată părerea unui medic? Mor oameni cu sutele, ni se vorbeşte de valul 5, noi vrem evenimente! Deschideţi ochii, poate vă veţi trezi!

 2. Dac Bulibas a spus: 28 noiembrie 2021, ora 12:42

  Masura organizarii de evenimente de pana la 1000 de persoane este o masura total iresponsabila !!!!. Autoritatile inca nu au invatat nimic din greselile facute !. Cand vor aparea in farmacii antiviralele anticovid ???….

Adaugă un comentariu Ne păstrăm dreptul de a refuza publicarea comentariilor care nu respectă nişte reguli simple ale bunului simţ, care reprezintă atac la persoană, sau care sunt off-topic. Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Tastează numerele care apar! Exemplu: 7 5 unu şapte = 7517