DECESE

O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet generos s-a ridicat la cer, iar noi ne luăm rămas bun, cu durere profundă și ochii plini de lacrimi de la adevărata și buna noastră mămică, bunicuță și străbunică POP MARICA. Înmormîntarea are loc azi 17.12.2015, ora 13.00, la cimitirul din localitatea Băbășești. Dormi în pace.

Fiul Vasile, nora Liliana, nepoatele Delia și Carmen cu familia

(IZ756499)

Cu adîncă durere anunțăm decesul scumpei noastre mamă, fiică, soră POP MARIA n. MUREȘAN. Înmormîntarea are loc azi 17 decembrie, de la orele 13.00, în cimitirul de pe strada Rodnei. Dormi în suflet blînd.

Familia îndurerată

(IZ228511)

Te-ai stins sub privirile noastre neputincioase dragă verișor BUGA CĂLIN FLORIN, plecînd devreme dintre noi. Azi nu mai ești unde erai, dar vei fi întotdeauna cu noi în sufletele noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace și liniște.

Fam. Tripon Flavian, Carmen și Riana

(IZ488264)

Cu sufletele îndurerate ne despărțim de dragul nostru nepot BUGA CĂLIN FLORIN. Dumnezeu să îți așeze sufletul în Rai.

Mătușa Florica și bunica Elisabeta

(IZ359080)

Dumnezeu a deschis ușa cerului pentru BUGA CĂLIN -FLORIN și l-a chemat la viața fără de sfîrșit. Odihnește-te în pace. Te vom plînge mereu.

Familia Saleh Hisam, Adina și Munir.

(IZ306276)

Vei rămîne o amintire binecuvîntată și plină de lumină în sufletele noastre, dragă MARIA SABOU. Să-ți fie țărîna ușoară și să ai veșnică pomenire în ceata celor drepți și plăcuți lui Dumnezeu. Odihnește-te în pace în Raiul cel luminos.

Fratele Ionel Vaida cu familia.

(IZ869776)

Cu sufletele îndurerate și ochii plini de lacrimi ne despărțim de dragul nostru tată BRETAN VASILE. Înmormîntarea va avea loc vineri, 18.12.2015 ora 13:00 în satul Potău la capela ortodoxă. Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică.

Fiul Bretan Vasile cu soția și copiii Ștefania și Matei

(IZ154702)

Recunoștință, dragoste și lacrimile noastre pentru tot ce a însemnat pentru noi iubita noastră soră și mătușă SABOU MARIA. Dumnezeu să-i aducă odihnă veșnică.

Sora Peres Angela cu familia

(IZ874230)

CONDOLEANȚE

Suntem alături de colega noastră Tomsa Anuta în marea durere pricinuită de trecerea în neființă a tatălui drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Colegii de la SGA Satu Mare

(IZ692854)

Suntem alături de finii noștri Marina și Cristian în aceste momente de durere pricinuite de decesul mamei dragi POP MIA. Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică.

Nașii Dana și Cosmin Cîmpan

(IZ568087)

Împărtășim durerea familiei în aceste momente grele pricinuite de decesul verișoarei POP MIA. Dumnezeu să-ți dea odihnă veșnică.

Verișoarele Maria și Rodica cu familiile

(IZ815044)

Suntem alături de cumnatul nostru Buga Cristian la despărțirea de fratele lui drag. Dumnezeu să-l odihnească.

Nelu și Rodica Banc cu fam.

(IZ977661)

În aceste clipe grele de suferință și durere aducem alinare și mîngîiere nașilor noștri Ioan și Nicoleta Fabian la trecerea în neființă a mamei lor și mătușii noastre FABIAN ANA. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Fam. Mureșan Aurel și Loredana

(IZ772904)

Suntem alături de fina noastră Ienciu Viorica și verișorii Fabian Ioan și Vasile, în aceste momente grele pricinuite de pierderea mamei lor și a mătușii noastre. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Fam. Mureșan Aurel din Sătmărel

(IZ628889)

Suntem alături de doamna Anca Marinescu în aceste momente grele pricinuite de trecerea la cele veșnice a tatălui drag.

Colectivul Școlii gimnaziale C-tin Brîncoveanu

(IZ652333)

Suntem alături de Anca Marinescu, acum cînd se desparte de iubitul ei tată. Dumnezeu să-l odihnească.

Familia Izvor.

(IZ537201)

COMEMORĂRI

Ai iubit viața, iar noi te-am adorat! Dar suferința enormă te-a răpit dintre noi, El ți-a întins mîna și te-a luat la El să colinzi pe bolțile Cerești aievea unui luceafăr. Tristețea și durerea sunt aceleași, sufletul și casa mi-e pustie de cînd tu nu ești să-mi luminezi bătrînețile. Draga mea fiică RODICA te voi plînge și-ți voi duce dorul cîte zile voi avea. Azi se împlinesc 9 ani de cînd ai plecat dintre noi. Dumnezeu să-ți dea odihnă veșnică.

Mama îndurerată, Aurica

(IZ307183)

Au trecut anii în zbor, scumpă mamă RODICA, dar dorul și jalea care mă cuprind în lipsa ta sunt de nedescris. Golul pe care mi l-ai lăsat nu-l va umple nimeni, nicicînd cu nimic. Dumnezeu mi te-a luat pentru că a avut nevoie de cel mai bun și mai frumos Înger în Oastea Lui. Cerurile răsună acum în prag de sărbători cu colinzi Înălțătoare sufletului tău. Te voi plînge în fiecare zi a vieții mele și mă voi ruga ca bunul Dumnezeu să-ți dea pace și odihnă veșnică pe infinitele plaiuri ale raiului.

A ta fiică care îți va duce dorul mereu, Denisa cu soțul Zsolt.

(IZ484439)

Nu e ușor de înțeles cît de grea e despărțirea, decît atunci cînd o ființă dragă pleacă de lîngă tine. O cauți dar nu o mai găsești, o strigi dar nu te mai aude, o aștepți dar nu mai vine. Mi-au rămas decît amintirile și un dor nestins, acum la împlinirea a 9 ani de cînd scumpa mea soție RODICA FAUR a plecat dintre noi spre tărîmul fericirii eterne. Nu te voi uita nicicînd și-ți voi duce dorul tot restul vieții mele. Dumnezeu să te odihnească în pace.

Soțul Ștefan Faur.

(IZ307983)

Păstrîndu-i vie amintirea, dragostea și prețuirea îi aduc azi un pios omagiu fostei soții MARIA POP la împlinirea a patru ani de cînd a plecat în veșnicie. Îl rog pe Bunul Dumnezeu să o primească în ceata îngerilor săi și să-i binecuvînteze veșnica pomenire.

Col (r) Gheorghe Pop

(IZ619709)

Au trecut 9 ani de cînd Dumnezeu a deschis ușa cerului pentru mama, sora și bunica noastră VARGA ELISABETA născută KAMUTI fostă lucrătoare CFR Halmeu. Niciodată timpul nu va șterge amintirea ta și durerea din sufletele noastre. Dumnezeu să te odihneacsă în pace.

Familia îndoliată.

(IZ973199)

Avem în suflet aceeași tristețe și durere care ne-a copleșit în urmă cu 2 ani, atunci cînd destinul nemilos te-a luat de lîngă noi. Vei rămîne veșnic în amintirea noastră dragul meu frate COSMA CRISTIAN.

Sora Raluca cu familia

(IZ205520)

Au trecut 2 ani de cînd ne-ai părăsit dragul nostru frate COSMA CRISTIAN, dar ai rămas și vei rămîne mereu în inimile noastre. Ne este dor de tine, lacrimile noastre vor păstra curat drumul amintirilor și al clipelor dragi petrecute împreună. Doamne, te rugăm să ai grijă de sufletul lui bun.

Sora Anca, cumnatul Ioji și nepoțica Ștefania.

(IZ748002)

Nu sunt cuvinte să descriu tristețea nemărginită din sufletul meu, acum cînd se împlinesc 2 ani de cînd iubitul meu fiu COSMA CRISTIAN m-a părăsit. Nimeni niciodată nu îmi va alina suferința. Te voi iubi mereu.Dumnezeu să te odihnească în pace.

Mama Viorica

(IZ908851)

Azi se împlinesc șase luni de la plecarea dintre noi a celei ce a fost asistentă KOZMA SILVIA, mamă și soție. Te vom purta mereu în inimile noastre.

Fiica Timea, soțul Nicolae

(IZ403260)

Îmi lipsești atît de mult... îmi lipsește bunătatea, dragostea și iubirea cu care m-ai înconjurat. Dumnezeu te-a vrut la El și ai plecat.... doar amintiri împletite cu lacrimi de durere au mai rămas acum cînd a trecut 1 an de cînd tu nu mai ești printre noi dragul meu soț SĂVIANU SILVIU. Candela neuitării, a dragostei pentru tine va arde mereu. Dumnezeu să te odihnească în pace.

Soția Kornelia

(IZ381759)

Tristă și îndurerată este această zi de 18 decembrie cînd se împlinește 1 an de cînd moartea nemiloasă te-a răpit fulgerător de lîngă noi. Acum doar amintirea ta ca o icoană vie se revarsă peste sufletele noastre amorțite de durere, dragul nostru tată, socru și bunic SĂVIANU SILVIU. Să te iubim a fost ușor, să te uităm este imposibil. Ne este dor de tine.... ne-a fost și ieri.... cum ne va fi și mîine. Dormi în pace, suflet drag.

Fiul Gheorghe cu soția Nicoleta și nepoata Alexandra

(IZ616792)

Un an de lacrimi, durere și regrete fără tine dragul nostru tată și bunic SĂVIANU SILVIU. Cuvintele nu pot exprima imensul gol sădit în sufletele noastre prin plecarea ta fără veste. Te căutăm și te așteptăm necontenit, chipul și amintirea ta ne însoțesc permanent, dar din păcate.... cu atît am mai rămas! Avem credința că Bunul Dumnezeu are știre de sufletul tău bun și generos iar de acolo veghezi asupra noastră și ne călăuzești pașii. Ești și vei rămîne etern în sufletele noastre. Te vom iubi mereu!

Fiica Maria și nepotul Antonio cu prietena Alina

(IZ723950)

Lacrimi și flori, o rugăciune către Dumnezeu acum la un an de cînd ne-ai părăsit dragul nostru soț, tată și bunic TAȘNADI LIVIU. Amintirea ta va rămîne veșnic vie. Dumnezeu să-ți vegheze somnul, să-ți dea odihnă veșnică.

Soția, copiii și nepoții

(IZ518756)

Păstrîndu-i amintirea neștearsă îi aducem azi, 17.12.2015, omagiu de nespusă dragoste și prețuire scumpului nostru soț, tată și bunic TODUȚ GHEORGHE la împlinirea a 5 ani de cînd a plecat dintre noi. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică.

Familia.

(IZ430075)

Lacrimi și rugăciuni de iertare și odihnă veșnică înălțăm către cer la împlinirea a 7 ani de cînd dragul nostru GABI URDA a plecat dintre noi.

Te plîng cu dor părinții Ștefan și Ileana, soția Livia și fiul Flaviu cu familia

(IZ942061)