Hotărâre CJSU. Ce restricţii se aplică în judeţul Satu Mare?

Scris de I. Z., 24 octombrie 2021 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SATU MARE

HOTĂRÂREA Nr. 71 din 24.10.2021

privind stabilirea şi aprobarea măsurilor care se aplică la

nivelul judeţului Satu Mare pentru prevenirea şi combaterea

infecţiilor generate de noul Coronavirus

În conformitate cu prevederile:

Hotărârii de Guvern nr.1130 din 22 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Hotărârii de Guvern nr.1090 din 6 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.2024/147/5 octombrie 2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr.874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

Ordinul ministrului educaţiei nr.5490/2021 pentru instituirea unor măsuri în învăţământul preuniversitar;

Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

În temeiul art.10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004,

           Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

                                                              HOTĂRÂRE:

Art.1. Se menţine starea de alertă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 10 octombrie 2021.

Art.2. Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice închise cât şi în spaţiile publice deschise cu aglomerări de persoane.

Art.3. Se instituie obligaţia pentru instituţiile şi autorităţile publice, operatorii economici de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu: triajul epidemiologic şi dezinfectarea mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât si pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii si al ministrului afacerilor interne.

Art.4. Se aprobă ca în perioada 25 octombrie – 5 noiembrie preşcolarii şi elevii din învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi post liceal de stat să beneficieze de vacanţă prin derogare de la prevederile ordinul ministrului educaţiei nr.3243/2021.

Art.5. Activitatea în creşe este permisă numai cu respectarea condiţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei, a ministrului muncii şi proteciţiei sociale şi a ministrului sănătăţii.

Art.6. Activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi tip after-school se suspendă pe o perioadă de 14 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor măsuri.

Art.7. Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 22:00 – 5:00, cu următoarele excepţii pe baza declaraţiei pe proprie răspundere/adeverinţă eliberată de angajator/legitimaţia de serviciu :

deplasarea în interes profesional, între locuinţă/gospodărie şi locul /locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

deplasări în afara localităţii ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

Măsurile prevăzute la punctele anterioare nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare pe suport hârtie, în format electronic sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

Măsurile prevăzute la punctele anterioare nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.

Art.8. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5:00-21:00. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5:00-21:00. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Măsurile prevăzute la punctele anterioare se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi mai sus este restricţionată sau închisă se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt premise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară. Consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice este permis în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber doar pentru persoanele pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Art.9. Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este interzisă.

Art.10. Pe perioada stării de alertă sunt interzise următoarele evenimente private: nunţi, botezuri, mese festive şi altele asemenea, în spaţii deschise sau închise.

Art.11. Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul comerţului şi prestărilor de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, public şi sau private, inclusiv în interiorul centrelor şi parcurilor comerciale sa-şi organizeze şi să-şi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5.00-21.00. cu accesul doar pentru  persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Prin excepţie de la prevederile articolului anterior, în intervalul orar 21:00-05:00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi rutier de mărfuri, îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Art.12. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii închise în domeniul sălilor de sport/fitness, fără a depăşii 30% la capacitatea maximă a spaţiului cu asigurarea unei suprafeţe de minim 4mp/persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Art.13. Sunt permise activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Art.14. În spaţiile deschise/închise , competiţiile sportive se pot desfăşura fără participarea spectatorilor în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

Art.15. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Art.16. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/ fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

Art.17. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spaţii  închise sau deschise este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5:00-21:00, dacă persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 .

Art.18. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care administrează săli de jocuri fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5:00-21:00., dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Art.19. Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5:00-21:00, dacă persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Art.20. Activitatea târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor se desfăşoară în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale, este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Art.21. Pe durata stării de alertă angajatorii pot dispune organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă pentru cel puţin 50% din angajaţi acolo unde specificul activităţii permite. În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, instituţiile şi autorităţile locale având un număr mai mare de 50 de salariaţi au obligaţia organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe/schimburi/ture care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră, cu respectarea strictă a măsurilor de protecţie sanitară.

Art.22. Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice, regiilor autonome şi operatorilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 în condiţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii.

Art.23. Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 este permis în lăcaşurile de cult, unde se desfăşoară activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, cu purtarea măştii de protecţie şi respectarea normelor de protecţie sanitară.

Art.24. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 stabilite prin Ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii;

Art.25. Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizuală, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare de arte şi meserii precum şi evenimentele culturale în spaţii închise sau deschise se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii.

Art.26. Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre se aplică indiferent de rata de incidenţă cumulată la 14 zile.

Art.27. Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

Organizatorii/Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei anexe au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secţiunea „Verificare reguli interne” din aplicaţia mobilă „Check DCC” pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat.

Măsurile prevăzute mai sus nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani şi sunt însoţite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani şi care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art.28. Este permisă desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a Pestei Porcine Africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 persoane.

Art.29. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 25 octombrie 2021 şi abrogă prevederile Hotărârii C.J.S.U. nr.68/2021.

Art.30. Prin grija Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare, prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Unităţilor Administrativ Teritoriale din judeţul Satu Mare şi mass-mediei locale.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PREFECTUL JUDEŢULUI SATU MARE

ALTFATTER Tamás Ferenc

 

Abonează-te acum Online!
Adaugă un comentariu Ne păstrăm dreptul de a refuza publicarea comentariilor care nu respectă nişte reguli simple ale bunului simţ, care reprezintă atac la persoană, sau care sunt off-topic. Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Tastează numerele care apar! Exemplu: 7 5 unu şapte = 7517

 • Telefoane utile

  • Apel unic de urgenţă112
  • Ambulanţa0261-741111
  • Pompieri0261-711212
  • Agenţia CFR0261-711002
  • Distrigaz0261-710928
  • Informaţii CFR0261-768704
  • Deranjamente Electrica0261-929
  • Poliţia0261-807777
  • Informaţia Zilei0261-767300
  • Apaserv (apel gratuit, non stop)0800-827-776
  • Urgenţe E.ON Gaz (tel verde)0800-800-928
  • Jandarmeria0261-769-760
  • Poliţia Locală0261-727020
  • CMJ0261-717123, 716513
  • Intervenţii microcentrale0742.708.708
  • Depanare ACR0744792297
  • Depanare auto NON-STOP0733-507026, 0744-507026
  • Spitalul Judeţean I0261-727050
  • Spitalul Judeţean II0261-715696
  • Stomatologie, Urgente0771.049.416
  • Refugiu de noapte0261-750135
  • Agenţia TAROM0261-712795
  • Autogara0261-768439
  • R.A. Transurban0261-721971
  • Prefectura0261-716309
  • Primăria Satu Mare0261-807569, 807553
  • SC RDS SA0361-400.401
  • Pompe funebre0261-716590
  • Agenţie de turism0261-737915
  • Protecţia Consumatorilor (tel verde)0800-080-999
  • Locaterm (non-stop)0261-733693
  • Birou teritorial anticorupţie0261.759.780
  • Anticorupţie MAI0261-710.690
 • Curs Valutar

 • Arhivă articole Informaţia Zilei

 • Dacă vrei ca reclama ta să apară aici, sună la 0261.767.303 sau 0724.103.517