Gheorghe Miclăuş – o personalitate de top în matematică şi în administraţie

Scris de Vasile Nechita, 13 aprilie 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Puţini sunt profesorii sătmăreni care au deţinut funcţii la nivel de top în administraţia judeţului Satu Mare. Unul dintre ei este dr. Gheorghe Miclăuş, actualmente profesor de matematică la Colegiul Naţional Mihai Eminescu Satu Mare.

De mic copil, i-a plăcut să rezolve probleme şi îl stimulau mai ales cele grele, acolo unde alţii nu reuşeau. Profesoara sa de matematică din liceu, azi profesor universitar doctor Maria Pop, a fost cea care l-a încurajat şi a fost pentru el model.

Dar primul model în viaţă a fost tatăl său, un om foarte muncitor, cu principii ferme şi fără compromisuri. A fost dat afară de multe ori din serviciu din cauză că nu a vrut să devină membru al partidului comunist, nu a vrut să se înscrie în CAP şi nici să-şi trădeze credinţa.

În domeniul matematicii, modelul său de urmat a fost academicianul Petru Mocanu, coordonatorul lui de doctorat, o personalitate recunoscută pe plan mondial.

Acum, după experienţa de o viaţă, l-am întrebat cum ar răspunde la întrebarea ”de ce ar alege un tânăr matematica?” Iată răspunsul său, motivat: ”pentru că îl învaţă să gândească corect; pentru că are foarte multe aplicaţii în toate domeniile de activitate umană; pentru că poate uşor să îşi aleagă o profesie în domeniul ingineriei, cercetării, economiei şi în altele.

Notă biografică:

Primul lucru pe care l-am constatat este că profesorul deţine un CV cu adevărat impresionant. Acesta este şi punctul central al relatării noastre.

Născut în 1950 în Borleşti, comuna Pomi, judeţul Satu Mare. A urmat Liceul Gheorghe Şincai din Baia Mare (1965-1969), apoi Universitatea Babeş-Bolyai, facultatea de matematică-informatică (1969-1974). Deţine doctorat în matematică specializarea Analiză matematică la Universitatea Babeş-Bolyai (1992-1997) cu teza Spaţii Hardy şi operatori integrali, coordonator ştiinţific Academician Petru Mocanu.

        Cursuri postuniversitare şi strategii de pregătire: Management in der öffentlichen Verwaltung, Ost-West Insitut, München, 2000-12001; Pregătire şi perfecţionare în domeniul administraţiei comunale Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung, Berlin, 1999; Arta şi ştiinţa în administraţia publică locală CHEMONICS INTERNATIONAL, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internaţională, 1998; Dezvoltarea regional în UE. Institutul Ramboll, Copenhagen, 1998; Şcoala de ofiţeri în rezervă, 1974 – 1975, Şimleul Silvaniei, absolvită cu gradul de sublocotenent de artilerie (r).

Funcţii şi locuri de muncă:Profesor titular la Colegiul Naţional Mihai Eminescu între 1974-2019 (45 de ani) grad I 1988); Lector universitar asociat la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 1993-1996 (cumul); Lector universitar asociat la Universitatea de Nord, Baia Mare, 1996-2004 (cumul); Conferenţiar universitar la Universitatea de Nord, Baia Mare, 2004- (cumul).

Funcţii administrative:Director al Colegiului Naţional Mihai Eminescu Satu Mare, 1990-1994; Preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare,1997-2000; Preşedinte al Comisiei Judeţene Satu Mare de Combatere a Corupţiei şi Crimei Organizate, 1997-1999; Preşedinte (fondator) al Fundaţiei Culturale Mihai Eminescu, 1990-1998; Preşedintele Filialei Satu Mare a Alianţei Civice, 1992-1997; Preşedintele Comisiei de aplicare a Legii 112/1995.

Membru în organizaţii ştiinţifice, profesionale şi administrative:Membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România; Membru al Asociaţiei Universităţilor Central Europene; Membru al Congresului Puterilor Locale şi Regionale ale Europei, CPLRE, Camera Regiunilor (Consiliul Europei), Strasbourg, 1997-1999; Membru al Consiliului Euroregiunii Carpatice (1997-2000); Membru al Comisiei Mixte de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria (1997-2000); Membru al Consiliului de Dezvoltare Regională a Regiunii de Nord-Vest (1998-2000); Membru al Consiliului Naţional de Dezvoltare Regională (1999-2000);Consilier Judeţean (1996-2004); Membru al Comisiei de Evaluare a Calităţii (C.N.M.E.); Evaluator, membru, vicepreşedinte, preşedinte al Comisiilor de Bacalaureat (1975-2018).

Activitatea publicistică

În domeniul editorial, profesorul are în palmares un număr impresionant de cărţi şi articole din mai multe domenii. A publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice în domeniul matematicii, didacticii sau administraţiei publice în revista de specialitate din şase ţări de pe două continente. Aşa cum e firesc însă, majoritatea lucrărilor sale sunt din domeniul matematicii. Dintre lucrări, 21 sunt recenzate în Mathematical Review şi în Zentralblatt für Mathematic.

A publicat şapte cărţi, dintre care două manuale pentru liceu (în colaborare), trei cursuri universitare şi două monografii: Matematica, manual pentru clasa a X-a, Trunchi comun şi curriculum diferenţiat, Editura Dacia, 2005, reeditat în 2007 şi 2008 (în colaborare); Matematica, manual pentru clasa a X-a. Trunchi comun, Editura Dacia, 2005; Matematici aplicate în economie, editura Gutinul, 1999; Metodica predării matematicii , Editura Risoprint, 2000; Dezvoltarea regională, cooperare transfrontalieră şi integrare europeană, Editura Dacia, 2002; Spaţii Hardy şioperatori integrali, Editura Dacia, 2001; Hardy spaces and differential & integral operators, Pannonian Mathematical Applied meetings, Interuniversity Network in Central Europe, Budapest, 2003. Această monografie constituie volumul  29 al enciclopediei Monographical Booklets in Applied & Computer Mathematics, editat de reţeaua de universităţi Central europene.

Cele mai importante realizări în carieră

Să-i dăm cuvântul profesorului. ”Cele mai importante realizări de-a lungul anilor  în primul rând sunt elevii mei. În cei 45 de ani ca profesor de matematică am pregătit aproximativ 2.500 de elevi care au fost evaluaţi prin două examene: de bacalaureat (toţi l-au luat din prima sesiune) şi aproximativ 70% admitere în învăţământul superior. Mulţi au devenit ingineri, profesori, informaticieni. Am pregătit de asemenea alţi aproximativ 2.500 de studenţi la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Universitatea de Nord din Baia Mare.

Ca director, am schimbat profilul liceului, din liceu de matematică-fizică cu profil de electrotehnică şi mecanică în liceu «teoretic» cu profile de matematică, informatică, ştiinţele naturii şi filosofie. Am schimbat corpul profesoral în proporţie de 50% şi am introdus informatica începând cu clase de informatică la liceu şi apoi am avut o clasă de informatică cursuri postliceale. De asemenea, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a funcţionat, datorită dotărilor noastre de la acea dată, Colegiul de Tehnică de Calcul. Apoi, am iniţiat construirea noului corp de clădire pentru laboratoare.

Ca preşedinte al Consiliului Judeţean, am restructurat aparatul propriu, am informatizat administraţia şi am iniţiat pregătirea pentru aderarea la UE. Am iniţiat formarea regiunii de Nord-Vest şi a Agenţiei de Dezvoltare Regională, după ce am susţinut concurs pentru conducerea ei. De asemenea, am contribuit la aderarea la Euroregiunea Carpatică şi am realizat mai multe proiecte de transfrontaliere. Am realizat sau iniţiat multe proiecte de dezvoltarea locală în calitate de preşedinte: modernizări de drumuri, alimentări cu apă, cu gaze, etc”.

Foştii săi discipoli – azi, personalităţi strălucite

Gheorghe Miclăuş a fost mentorul unui şir de minţi strălucite, cel mai buna argument că elevii săi au fost pe primul plan în munca sa. Iată doar câţiva dintre ei, azi personalităţi cunoscute nu doar în ţară, ci şi în străinătate: Coroianu Ştefan, premiul U.T.C. la Olimpiada Naţională de Matematică, 1981, membru al Lotului Olimpic (lărgit) al României pentru Olimpiadele Internaţionale de Matematică. MBA la Harvard University. Director la Erste Bank România; Litan Laura, menţiune la Olimpiada Naţională de Matematică, 1991, Premiul I la Concursul naţional al rezolvatorilor (din Gazeta Matematică) 1990 Câmpulung Muscel, premiul I la concursul G. Moisil 1990-1993. Doctor în matematică şi profesor la Universitatea Berlin, cercetător la Siemens (Germania); Maxim Voichiţa, premiul II la Concursul naţional al rezolvatorilor (din Gazeta Matematică), 1990, Câmpulung Muscel. Premiul I la Concursul Interjudeţean de Matematică Gh. Ţiţeica, 1991, Târgu-Jiu (judeţele Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Constanţa, Satu Mare). Premii la Concursul interjudeţean de matematică G. Moisil, 1990-1993. Doctor în matematică şi profesor la Universitatea Lyon; Prodan Lucian, Profesor universitar doctor inginer, prodecanul Facultăţii de Calculatoare a Universităţii Politehnica Timişoara; Paul-Trifu Lucian, cercetător la Cambridge (UK); Farcău Lucian, premiul I la Concursul interjudeţean de matematică G. Moisil, 1992. Cercetător şi director de firmă de software, Paris; Tătar Mihai Olimpiu, Profesor universitar doctor inginer, Departamentul de Mecatronica, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca; Domuţa Daniela, Associate Professor, Universitatea Manchester; Antonescu Mihai, conduce echipa de cercetare în Sillicon Valley (California).

Recunoaştere profesională

Cu o bogată activitate profesională, Gheorghe Miclăuş nu putea să nu fie remarcat şi recompensat de-a lungul anilor. Astfel, în domeniul matematicii, deţine titlul de conferenţiar universitar doctor şi are recunoaşterea Academiei Române prin nominalizarea sa ca matematician român. De asemenea, Ministerului Educaţiei i-a conferit „Ordinul Gheorghe Lazăr” Clasa I, 2008, iar Societatea de Ştiinţe Matematice i-a înmânat „Diploma de Excelenţă” 2013. O recunoaştere pe plan internaţional rezultă din invitaţiile adresate la conferinţe şi prin publicarea lucrărilor (a participat la peste 40 de conferinţe şi seminarii naţionale şi internaţionale şi are şase lucrări publicate în volume ale unor conferinţe internaţionale).
La întâlnirile periodice, vede cum foştii săi elevi îi sunt recunoscători pentru educaţia oferită.

Aprecieri privind sistemul de învăţământ

Îndelungata sa carieră didactică şi la Consiliul Judeţean i-a permis profesorului să emită un punct de vedere bine fundamentat în ceea ce priveşte plusurile şi minusurile sistemelor de învăţământ şi administrativ. Redăm în cele ce urmează câteva dintre ideile sale.

”Sistemul de învăţământ trebuie reformat! Elevii trebuie formaţi pentru viaţă, pentru muncă şi nu deformaţi. Or dacă te duci în clasă ca „profesor” şi nu faci nimic decât linişte şi le dai nota 10, ei vor învăţa că în viaţă nu trebuie să faci nimic şi ţi se datorează totul. Profesorii care lucrează (unii din greu) sunt cei care sunt verificaţi la final de ciclu prin examenele de capacitate, bacalaureat, admitere. Din ce materii se dau aceste examene? Pe o scară de la 1 la 10, există profesori pe toate treptele şi totuşi sunt plătiţi la fel! Matematica fiind şi cea mai abstractă dintre toate (deci mai greu de înţeles), presupune o muncă şi o măiestrie deosebită. La acest salariu nu vin şi nu vor mai veni profesori de matematică (buni!) în învăţământ pentru că câştigă de multe ori mai mult lucrând în alte domenii (de exemplu I.T.).

În domeniul administrativ lucrurile sunt la fel de grave. Cei 45 de ani de comunism ne-au lăsat fără vârfuri autentice: clasa conducătoare a fost decapitată, iar cea care ne-a condus în acea perioadă a învăţat că trebuie să asculte de partid, iar populaţia este derutată, greu înţelegând ce se întâmplă, mai ales că a fost obşnuită să primească… Aşa că resimţim din plin lipsa iniţiativei, iar cei care încearcă să se formeze ca manageri sunt ţinta multor atacuri nicidecum neinteresate… Dacă mai punem la socoteală şi lipsa moralei din societate, nu ştiu cât de repede ajunge cineva la performanţe prin muncă cinstită. Nu cred că se pot face schinbări semnificative fără o justiţie independentă şi eficace”.

Îşi propune un proiect

Îndreptându-şi atenţia şi spre viitor, Gheorghe Miclăuş doreşte să finalizeze o lucrare la care munceşte de mai mult timp şi care se doreşte a fi o introducere genealogică la cea mai importantă problemă a mileniului. Alte detalii nu ne-a dezvăluit.

Abonează-te acum Online!
 1. Un fost elev a spus: 31 octombrie 2020, ora 13:41

  Miclaus Gheorghe zis MIKI isi batea joc de noi se credea stapanul lumii, si unite ca a dus-o bine ani de ani castigand bani in flux continuu prin practicile sale…
  Parintii nostri puteau sa il dea jos pe acest individ tiran dar nu au facut-o s-au complacut cu acest MUCUS de OM…

 2. Fost elev a spus: 18 septembrie 2020, ora 17:52

  O closca batrana care face presiuni pe elevi ca sa mearga la el la ore in particular ca sa nu i lase corigenti (daca mergi te-ai scos, esti asigurat ca treci). Aproximativ cam peste jumatate din numarul elevilor din fiecare clasa unde preda el mergeau la ore in particular la el. Un snob care se baga in vietile oamenilor si se mai si lauda la ore ca datorita lui are judetul curent electric. Daca nu era el presedinte de consiliu judetean ramaneam in evul mediu :))) vai vai , ce sa zic ? La multi ani domnule profesor, mereu cand trec pe strada dumneavoastra urinez pe poarta unde lasam 50 de lei saptamanal in clasa a 12 a ca sa intru in bac, pe care l am luat cu peste 9, dar nu datorita corigentelor gratuite pe care mi le-ati facut cadou :*Mare mai e foamea de bani si smecheria cand ai pixul in mana.

 3. PROFESOR BUN a spus: 25 ianuarie 2020, ora 09:27

  De ce presa satmareana ridica in slavi un profesor infect, articol scris la comanda politica? nu mai stie sa gaseasca aceasta presa „independentă şi eficace” in Satu Mare un PROFESOR BUN?

 4. miki a spus: 05 ianuarie 2020, ora 16:28

  Vai doamne a ajuns miki dintr-un fascist o „personalitate de top”, oare asa ii zic si fosti elevi ai lui.

 5. elevul a spus: 27 octombrie 2019, ora 15:56

  miclaus gheorghe nu este un profesor de matematica chiar atat de bun dupa cum se spune, este un profesor sever, rau care ofera note foarte mici indiferent de meritul elevului astfel ca iti strica media, moralul si posibilitatea de a intra la facultatea dorita adica viitorul, si daca nu reziati te transferi la alta clasa de buna voie…
  un asemenea profesor sclipitor, miclaus gheorghe nu este sclipitor de loc, ar fi trebuit sa aiba mult mai multi olimpici, dar el face tiranie in scoala…

 6. Sara a spus: 18 aprilie 2019, ora 17:03

  Imi place cum stergeti un comentariu daca nu afirma ce scrie in articol! Presa de nota 10!

 7. Sara a spus: 18 aprilie 2019, ora 16:39

  Acest articol doar subliniaza faptul ca e cat se poate de ok sa distrugi un copil din punct de vedere mental. E ok sa spui “10 e doar pentru mine si dumnezeu” iar in cazul in care copilul face tot ca la carte, nici 7 sa nu primeasca. E ok sa distrugi o generatie, sa pretinzi ca nu esti comunist dar sa adopti exact tehnicile din acea vreme. Da, ok, va invit pe toti sa fim oameni de genul, caci doar asa primim recunoastere? Ma amuza colosal sa vad “cata sustinere” primeste acest individ. Respect pentru ce a obtinut pentru el, dar rusine pentru ceea ce face cu tinerii!

 8. GICU MICLAUS a spus: 18 aprilie 2019, ora 09:44

  FELICITARI ! Sunt mandru de nepotul meu …!

Adaugă un comentariu Ne păstrăm dreptul de a refuza publicarea comentariilor care nu respectă nişte reguli simple ale bunului simţ, care reprezintă atac la persoană, sau care sunt off-topic. Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Tastează numerele care apar! Exemplu: 7 5 unu şapte = 7517

 • Telefoane utile

  • Apel unic de urgenţă112
  • Ambulanţa0261-741111
  • Pompieri0261-711212
  • Agenţia CFR0261-711002
  • Distrigaz0261-710928
  • Informaţii CFR0261-768704
  • Deranjamente Electrica0261-929
  • Poliţia0261-807777
  • Informaţia Zilei0261-767300
  • Apaserv (apel gratuit, non stop)0800-827-776
  • Urgenţe E.ON Gaz (tel verde)0800-800-928
  • Jandarmeria0261-769-760
  • Poliţia Locală0261-727020
  • CMJ0261-717123, 716513
  • Intervenţii microcentrale0742.708.708
  • Depanare ACR0744792297
  • Depanare auto NON-STOP0733-507026, 0744-507026
  • Spitalul Judeţean I0261-727050
  • Spitalul Judeţean II0261-715696
  • Stomatologie, Urgente0771.049.416
  • Refugiu de noapte0261-750135
  • Agenţia TAROM0261-712795
  • Autogara0261-768439
  • R.A. Transurban0261-721971
  • Prefectura0261-716309
  • Primăria Satu Mare0261-807569, 807553
  • SC RDS SA0361-400.401
  • Pompe funebre0261-716590
  • Agenţie de turism0261-737915
  • Protecţia Consumatorilor (tel verde)0800-080-999
  • Locaterm (non-stop)0261-733693
  • Birou teritorial anticorupţie0261.759.780
  • Anticorupţie MAI0261-710.690
 • Curs Valutar

 • Arhivă articole Informaţia Zilei

 • Dacă vrei ca reclama ta să apară aici, sună la 0261.767.303 sau 0724.103.517