Cinci ani de Episcopat pentru Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin

Scris de I. Z., 28 decembrie 2021 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »


 

Luni, 27 decembrie, când s-a prăznuit Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului s-a aflat în zi de mare sărbătoare: s-au împlinit cinci ani de la întronizarea Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin ca Întâistătător al Eparhiei. Totodată s-a marcat Ziua Tinerilor din Episcopie, eveniment care a fost declarat în 27 decembrie 2014. Sărbătoarea a fost cinstită prin oficierea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii de un sobor de ierarhi, alcătuit din Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Preasfinţitul Părinte Iustin, în calitate de Episcop Eparhiot şi sărbătorit, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, înconjuraţi de un sobor alcătuit din 16 preoţi şi 12 diaconi, în faţa unei mari mulţimi de credincioşi sosiţi din toate protopopiatele Episcopiei.

Cei trei Ierarhi, care au venit împreună, au fost întâmpinaţi în faţa esplanadei Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, în care a avut loc evenimentul, de un grup de tineri din protopopiatele Episcopiei, îmbrăcaţi în frumoase costume populare.

După cum ne-a informat Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre” soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, fiu duhovnicesc al Mănăstirii Rohia şi fost consilier eparhial, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi schiturilor şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial administrativ, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al sectorului teologic-educaţional, Pr. Ionuţ Todorca, consilier eparhial cultural-teologic, Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teoloogie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Pr. Ioan Marcel Malanca, protopopul de Oaş, Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, Pr. Daniel Tirean, inspector financiar intern, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru Religie, Pr. Vasile Cosma, paroh în Rozavlea, Arhid. Claudiu Grama, consilier eparhial la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, dirijorul Grupului Psatic „Theologos” al Episcopiei, Arhid. Prof. Drd. Daniel Farcaş, Arhid. Gherasim Nap, de la cabinetul Arhiereului-Vicar, Arhid. Dumitru Botiş, de la sectorul social-filantropic, Diac. Vasile Petru Bud, Diac. Ioan Onuţ Păcurar, Diac. Vlad Nechita.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul tinerilor din Asociaţiile ATOCEM şi ASCOR, dirijaţi de Pr. Ionuţ Pleş.

În Catedrală s-au aflat primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari, Dr. Teodor Ardelan, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, Dr. Chereheş Viorica, fost parlamentar, Ing. Mircea Leţiu, fost membru în Adunarea Naţională Bisericească, alte personalităţi.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei, care a vorbit credincioşilor despre Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan.

„Sfântul Arhidiacon Ştefan poate foarte bine proteja pe tinerii din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, deoarece L-a văzut pe Dumnezeu. Fericiţi cei cu inima curată că aceia Îl vor vedea pe Dumnezeu, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei. Ştefan, plin de Duhul Sfânt, privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus Hristos stând de-a dreapta Lui şi a zis: Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu”.

După otpust, a urmat momentul festiv, care a fost început de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei, care a spus:

„Inspirat a fost Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin când a sorocit ca a treia zi de Crăciun tinerii din Eparhie să se adune, să sărbătorească. Vedeţi, înţeleptul Solomon, în Cartea Pildelor, în capitolul 22, versetul 6, zice, referitor la tineri: învaţă-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă şi nici când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. E mare lucru să ne preocupăm de tinerii noştri, care iau în mână steagul şi-l duc mai departe. Acum, toţi marii pedagogi au subliniat importanţa acestui lucru… Noi credem că tinerii noştri nu sunt nici bogaţi şi needucaţi, nici săraci şi needucaţi, nici frumoşi şi needucaţi, ci, dimpotrivă, sunt tineri crescuţi în frică de Dumnezeu şi apropiaţi de Biserică. Şi atunci realizăm de ce este mare această sărbătoare de la Baia Mare. Cum ziceam şi la început, am venit cu mult drag, aducându-ne aminte că acum 5 ani, Preasfinţitul a fost intronizat ca Episcop al Maramureşului şi Sătmarului şi-L rugăm pe Dumnezeu ca să-i ţină râvna şi sănătatea şi dumneavoastră, împreună cu dânsul, să mergeţi înainte pe calea cea bună pe care ne-a deschis-o Domnul nostru Iisus Hristos. Şi am pomenit astăzi doar pe Sfântul Ştefan. Am mai adăuga doi martiri: Evghenie, noul mucenic care a trăit în vremurile noastre, şi pe Ioan Valahul, precum şi pe mulţi alţii. Oricum, e zi festivă şi să dea Dumnezeu ca Preasfinţitul Iustin, aşa cum zice Sfântul Ioan în a treia sa epistolă, să meargă bine cu sănătatea, cum bine merge cu sufletul. La mulţi ani!”

A luat apoi cuvântul Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, în numele Permanenţei Eparhiale, preoţilor, credincioşilor şi tinerilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, care a început vorbirea cu Psalmul 126, versetul 8, în care psalmistul David spune următoarele cuvinte: Fericit omul care îşi va umple casa de copii, nu se va ruşina când va grăi cu duşmanii săi la poartă.

„Cuvintele acestea considerăm şi credem că se potrivesc în această zi de aleasă sărbătoare pentru întreaga creştinătate şi, în special, pentru noi, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului. Şi de ce mi-am început cuvântul meu cu aceste cuvinte? Pentru că aici, în acest spaţiu sfânt şi sfinţitor, închinat lui Dumnezeu şi pus sub protecţia duhovnicească a Preasfintei Treimi, aici, pe această solee şi-n acest spaţiu duhovnicesc, mulţi tineri, de-a lungul timpului, şi-au găsit bucuria duhovnicească. Şi nu întâmplător, Catedrala noastră este declarată ca fiind Catedrala Tinerilor, iar Întâistătătorul Episcopiei noastre, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul tinerilor, pentru că aici, pe această solee, în fiecare duminică şi în fiecare sărbătoare, sunt zeci de copii, care, împreună cu părinţii lor, vin să primească hrană duhovnicească şi să se împărtăşească cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cum aţi văzut şi astăzi şi în fiecare duminică şi sărbătoare. De aceea,  credem că, inspirat de Dumnezeu, a fost Preasfinţitul Iustin, în urmă cu 7 ani de zile, când a declarat ca Sfânt protector pentru tinerii din Maramureş şi Sătmar, pe Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic şi Arhisdiacon Ştefan. Înţelepţi şi insuflat de Dumnezeu aţi fost Preasfinţia Voastră, pentru că de atunci şi până astăzi, această Catedrală, pusă sub protecţia duhovnicească a Preasfintei Treimi, s-a transformat din biserică în Grădina Maicii Domnului, în care tinerele vlăstare ale Episcopiei îşi găsesc bucurie duhovnicească. Episcopia noastră este în sărbătoare, pentru că aşa cum atât de frumos ne-a spus Înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei, că astăzi se împlinesc 5 ani de zile de când vrut-a Dumnezeu, după ce, vreme de 22 de ani, Preasfinţitul Iustin a slujit alături şi împreună cu vrednicul de pomenire Părinte Arhiepiscop Justinian, trecut la cele veşnice, dus în lumina veşniciei Preasfintei Treimi, în octombrie 2016, iar pe data de 16 decembrie, cuvântul lui Dumnezeu a fost inspirat de Sfinţii Părinţi sinodali să aleagă ca urmaş  vrednic în demnitatea de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, pe cel mai vrednic şi cel care urma să primească cârma duhovnicească a preoţilor, monahilor şi credincioşilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului în persoana ucenicului iubit al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian, Preasfinţitul Părinte Iustin. Aşa lucrează Dumnezeu, iubiţi credincioşi, aşa este taina lui Dumnezeu. Intronizarea Preasfinţitului Părinte Iustin a avut loc într-o zi ca aceasta, pe 27 decembrie 2016. Şi nimic nu este întâmplător şi la voia întâmplării, ci taina lui Dumnezeu. Şi iată cum lucrează Dumnezeu: Preasfinţitul Părinte Iustin, în 2014, a declarat ziua de 27 decembrie Ziua Tinerilor, fără să ştie sau să anticipeze că peste doi ani de zile, în aceeaşi zi, va primi, din mâna Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei, cârja Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul şi a vrednicului de pomenire Justinian.”

„Mulţumim Bunului Dumnezeu de la cer până la pământ pentru ziua aceasta şi, în primul rând, să-i mulţumim Bunului Dumnezeu Care ne-a ajutat, ne-a asistat, ne-a inspirat, ne-a întărit şi ne-a dat puterea să Îl slujim, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Când, în 2013, într-o iarnă, cu domnul primar al Băii Mari, Cătălin Cherecheş, am vorbit de reuniunea tinerilor şi insista foarte tare să o realizăm, eu, imediat, am fost de acord, şi ne-a ajutat Dumnezeu, în 2013, să facem un prim eveniment, în 2014 marele eveniment naţional al Reuniunii Tinerilor Ortodocşi din România, cu participare internaţională. La ambele reuniuni ne-aţi fost aproape Înaltpreasfinţia Voastră, ca unul care iubiţi tinerii şi aţi fost prezent de fiecare dată şi după ce s-a realizat evenimentul cel mare din 2014, cu participarea a 3.500 de tineri. Nu vreau să îi uit pe cei ce au lucrat, Părintele Milan Bălan, Părintele Arhid. Vlad Verdeş, care era preşedintele ASCOR Baia Mare, Părintele Adrian Morar, Părintele Lucian Burnar, secretar eparhial, şi toţi care au fost implicaţi, părinţii Catedralei. Catedrala a fost gazda propriu-zisă a Reuniunii. Am reuşit ca aici să aprindem flacăra reuniunilor tinerilor ortodocşi în România, ne-aţi fost aproape, aţi văzut, v-aţi îndrăgostit, ca şi noi, de munca cu tinerii şi aţi dus-o mai departe, aţi preluat-o şi aţi dus-o la Cluj şi aţi dublat numărul tinerilor partticipanţi. În 2015, au fost 6.500 de tineri la Cluj, şi a fost începutul unei poveşti de dragoste între Dumnezeu, între Hristos, între Biserică şi tinerii din România.Tinerii creştini şi frumoşi şi credincioşi din România. Toate le-a lucrat Dumnezeu şi s-a spus că am gândit şi Dumnezeu ne-a inspirat să le oferim un protector. L-am dăruit pe cel mai preţios, prima nestemată a Bisericii lui Hristos, pe Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, care şi-a împodobit sfârşitul cu martiriu, cu cununa de martir, şi am început să le arătăm tinerilor din România cerurile deschise pe care le-a văzut Sfântul Arhidiacon Ştefan şi că cerul nu-i pustiu. Atenţie, progresismul, neomarxismul, învaţă că în cer nu-i nimeni, că nu există Dumnezeu. Pentru tinerii din România cerul nu-i pustiu. Din cer a venit Fiul lui Dumnezeu, pe Care Sfântul Arhidiacon Ştefan l-a văzut stând de-a dreapta Tatălui, şi din cer ne-a trimis Dumnezeu prima poveste de dragoste, colindul, pe Fiul Său ca să-L colindăm şi tinerii din România acest lucru îl fac. Noi am pornit această lucrare, care va fi fără de sfârşit. Nimeni nu-i va sminti pe tinerii noştri din drumul pe care au apucat atunci, pentru că sunt creştini. Poporul român nu şi-a pierdut sănătatea sufletească, chiar dacă am trecut prin 45 de ani de comunism. Am rămas creştini. Am rezistat atunci, vom rezista şi acum şi noi vă vom arăta calea! Că sunt multe capcane pentru tineri. Noi, Înaltpreasfinţitul, eu, care am avut o vârstă când a căzut comunismul, vă vom arăta calea şi vă vom spune că comunismul, neomarxismul şi progresismul nu sunt acceptabile pentru creştini. Sunt incompatibile cu vaiţa creştină. Că noi privim spre cerurile deschise, spre Sfinţii lui Dumnezeu, spre frumuseţea divină şi nu spre urâtul lumii cenuşii pe care ne-a prezintă astăzi societatea. Frumuseţea zilei de astăzi s-a întregit, apoi, cu evenimentul pe care Dumnezeu l-a rânduit şi am spus că aşa le-a condus Dumnezeu, încât instalarea mea a fost în interiorul sărbătorii lor. Şi astăzi am spus că aniversarea mea este prea puţin importantă, se ascunde după sărbătoarea tinerilor. Au tinerii o sărbătoare a lor, a treia zi de Crăciun, şi aniversarea instalării mele trece în planul al doilea. Cum să nu fii fericit, când de sărbătoarea şi aniversarea ta sunt de faţă toţi copiii? Lăsm să vorbească Dumnezeu, să vorbească Maica Domnului, Sfântul Arhidiacon Ştefan şi să vorbească ei. Tinerii să mărturisească câtă frumuseţe, câtă bucurie, ce taină mare şi binecuvântată, ce lucrare sfântă are Biserica, şi să spună sus şi tare, aşa cum au făcut-o la toate reuniunile: România nu uita, noi suntem Biserica. Asta s-a spus în toate reuniunile, la toate procesiunile şi pe voi ne bazăm, contribuim la creşterea voastră cu speranţa că vom avea toiag bătrâneţilor şi Dumnezeu va avea tot atât de multă frumuseţe în bisericile Sale din România creştină şi în viitor, cum are şi astăzi.”

Apoi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a înmânat Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Andrei distincţiile scoase cu ocazia centenarului naşterii marelui Arhiereu, întru cinstirea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Justianian, Ordinul „Justinian Arhiepiscopul”pentru clerici şi Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” pentru mireni, precum şi Medalia Centenară „Justinian Arhiepiscopul”, pentru a fi aşezate în Muzeul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, unde Arhiepiscopul Justinian a slujit ca Episcop Vicar timp de 17 ani, şi, ca semn de împreună slujire astăzi şi coliturghisire, o bederniţă cu Sfântul Arhidiacon Ştefan.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a mulţumit celor care au fost în Catedrrală, peoţi, credincioşi, monahi şi monahii pentru prezenţa la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

Aconsemnat V. Gherman

 

 

Abonează-te acum Online!
Adaugă un comentariu Ne păstrăm dreptul de a refuza publicarea comentariilor care nu respectă nişte reguli simple ale bunului simţ, care reprezintă atac la persoană, sau care sunt off-topic. Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Tastează numerele care apar! Exemplu: 7 5 unu şapte = 7517