Ce amenzi se dau în starea de alertă? | Informaţia Zilei

Ce amenzi se dau în starea de alertă?

Din 15 mai 2020, România a intrat în stare de alertă. Amenzile care se pot da pentru încălcarea măsurilor variază între 500 şi 15.000 lei. Cei care le primesc pot plăti jumătate în termen de 15 zile.

Legea a fost votată de Camera Deputaţilor, cameră decizională, şi va trebui promulgată de preşedintele Klaus Iohannis. Dacă nu va întâmpina nicio piedică pe acest traseu, legea va intra în vigoare cel mai devreme luni, 18 mai.

Contravenţii în starea de alertă
Art. 60 – Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte săvârşite pe durata stării de alertă:

a) neluarea de către conducătorii serviciilor de asistenţă socială, a măsurilor stabilite conform art.5 alin.(2) lit.e), referitoare la adaptarea programului de lucru sau la permanentizarea activităţii – amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei

b) neluarea de către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor la nivelul cărora sunt constituite centrele operative pentru situaţii de urgenţă, a măsurilor pentru permanentizarea activităţii acestora, conform art.5 alin.(2) lit.f) – amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei

c) neexecutarea măsurilor stabilite conform art.5 alin.(3) lit.a), referitoare la evacuarea temporară a persoanelor şi bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată, de către personalul instituţiilor şi autorităţilor publice desemnate să pună în aplicare aceste măsuri – amendă de la 500 lei la 2.500 lei

d) împiedicarea de către orice persoană fizică, a executării măsurilor de evacuare temporară a persoanelor şi bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată, stabilite conform art. 5 alin.(3) lit.a) – amendă de la 500 lei la 2.500 lei

e) împiedicarea de către orice persoană fizică, a distribuirii ajutoarelor de primă necesitate pentru persoanele şi animale afectate, stabilite conform art. 5 alin.(3) lit.b) – amendă de la 500 lei la 2.500 lei

f) neefectuarea lucrărilor stabilite conform art. 5 alin.(3) lit.c), referitoare la modificarea de urgenţă a mediului înconjurător şi infrastructurii, de către personalul instituţiilor şi autorităţilor publice desemnate prin hotărâri ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă să pună în aplicare aceste măsuri – amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei

g) împiedicarea de către orice persoană fizică, a efectuării lucrărilor stabilite conform art. 5 alin.(3) lit.c) , referitoare la modificarea de urgenţă a mediului înconjurător şi infrastructurii – amendă de la 500 lei la 2.500 lei

h) nerespectarea de către persoanele fizice, a măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, stabilite conform art. 5 alin.(3) lit.d) – amendă de la 500 lei la 2.500 lei

i) nerespectarea de către persoanele fizice, a măsurilor de izolare la domiciliu stabilite conform art. 5 alin.(3) lit.d) – amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei

j) nerespectarea interdicţiilor stabilite conform art. 5 alin.(4) lit.a), de a organiza mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri, în spaţii deschise, ori întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise – amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei

k) participarea persoanelor fizice la mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau la alte tipuri de întruniri, în spaţii deschise, ori la întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise, interzise în conformitate cu art.5 alin.(4) lit.a) – amendă de la 500 lei la 2.500 lei

l) desfăşurarea de către organizatori, a unor mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spaţii deschise, ori a unor întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise, cu nerespectarea măsurilor stabilite conform art. 5 alin.(4) lit.a) – amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei

m) circulaţia persoanelor, pietonală sau cu vehicule, în locurile şi, după caz, în intervalele orare în care aceasta a fost interzisă sau restrânsă potrivit art. 5 alin.(4) lit.b) – amendă de la 500 lei la 2.500 lei

n) nerespectarea de către persoanele fizice, a interdicţiei de ieşire din zonele stabilite în conformitate cu art. 5 alin.(4) lit.c), sau încălcarea intervalelor orare în care este permisă ieşirea din aceste zone – amendă de la 500 lei la 2.500 lei

o) nerespectarea de către persoanele fizice, a interdicţiei de ieşire din clădirile, localităţile sau zonele geografice în care a fost instituită carantina potrivit art. 5 alin.(4) lit.c) – amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei

p) nerespectarea de către operatori, a măsurilor stabilite potrivit art. 5 alin.(4) lit.d), referitoare la restrângerea sau interzicerea transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau cu metroul ori încălcarea intervalelor orare în care acestea sunt permise – amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei

q) nerespectarea de către conducătorii instituţiilor sau operatorilor economici, a condiţiilor stabilite potrivit art. 5 alin.(4) lit.f), referitoare la desfăşurarea activităţii acestor instituţii sau operatori economici – amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei

r) nerespectarea de către conducătorii instituţiilor sau operatorilor economici, a măsurilor stabilite potrivit art. 5 alin.(4) lit.f), referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestor instituţii sau operatori economici – amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei

s) neefectuarea lucrărilor pentru demolarea parţială sau totală a unor construcţii, instalaţii sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantaţii sau păduri, de către persoanele fizice sau juridice ori de către personalul instituţiilor şi autorităţilor publice desemnate potrivit art. 5 alin.(4) lit.g) – amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei

ş) împiedicarea de către orice persoană fizică, a efectuării lucrărilor pentru demolarea parţială sau totală a unor construcţii, instalaţii sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantaţii sau păduri, stabilite potrivit art. 5 alin.(4) lit.h) – amendă de la 500 lei la 2.500 lei

Amenzi pentru starea de alertă
Art.61 – Contravenţiile prevăzute la art.60 se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. c), d), e), g), h), k), m), n) şi ş);

b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. a), b), f), i), o), q) şi s);

c) cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. l), r) şi t);

d) cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. j) şi p);

Cine poate da amenzi
Art.62 – (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art.60 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.61 se fac de către subofiţeri şi ofiţeri de pompieri şi protecţie civilă cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare, anume desemnaţi de inspectorul general.

(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art.60 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.61 se fac de către:

a) inspectorii de muncă, pentru contravenţiile prevăzute la art.60 lit.a), q) şi r);

b) personalul de control din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi subofiţerii şi ofiţerii de pompieri şi protecţie civilă, pentru contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), s), ş) şi t);

c) agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de jandarmi, poliţiştii locali, pentru contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), r) şi ş);

d) personalul direcţiilor de sănătate publică, pentru contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. h) şi i);

e) personalul desemnat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru contravenţiile prevăzute la art. 60lit. p);

f) agenţii şi ofiţerii de poliţie rutieră, pentru contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. p), referitoare la transportul rutier.

Termen pentru plata amenzii
Amenzile se pot plăti la jumătate din suma aplicată (nu jumătate din minim) în termen de 15 zile, potrivit legii votate:

(1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator pentru contravenţiile prevăzute de lege.

(2) Sumele provenite din amenzile aplicate pentru contravenţiile prevăzute de prezenta lege se fac venit integral la bugetul de stat.

 

Descarcă de AICI noua declaraţie din starea de alertă! Când ai nevoie de ea?

Ce înseamnă starea de alertă? Măsurile le găseşti AICI.

Abonează-te acum Online!
Adaugă un comentariu Ne păstrăm dreptul de a refuza publicarea comentariilor care nu respectă nişte reguli simple ale bunului simţ, care reprezintă atac la persoană, sau care sunt off-topic. Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

  • Dacă vrei ca reclama ta să apară aici, sună la 0261.767.303 sau 0724.103.517