Bilanţ IPJ Satu Mare: 3.970 permise de conducere, suspendate în 2021

Scris de I. Z., 18 ianuarie 2022 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

În anul 2021, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare a avut ca obiectiv primordial siguranţa cetăţeanului, în condiţiile în care, contextul pandemic a impus o adaptare rapidă şi adecvată a specificului activităţilor poliţieneşti, atât din perspectiva atribuţiilor specifice cât şi a noilor sarcini încredinţate privind  supravegherea respectării interdicţiilor stabilite pe perioada stării de urgenţă şi respectiv stării de alertă.

Toate aceste activităţi s-au desfăşurat prin prisma solicitudinii şi respectului faţă de cetăţeni, concomitent cu desfăşurarea activităţilor de combatere cu fermitate a ilegalităţilor comise pe teritoriul de competenţă, conştientizând pe deplin faptul că protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale tuturor cetăţenilor şi garantarea  siguranţei lor reprezintă un interes naţional de securitate.

Gestionarea resurselor umane reprezintă o prioritate şi s-au avut în atenţie, două priorităţi majore: acoperirea deficitului de personal şi pregătirea profesională.

În acest moment, procentul de ocupare a funcţiilor prevăzute în statul de organizare este de de 77,48%.

La nivelul inspectoratului s-a pus un accent deosebit şi în anul 2021, pe atragerea finanţărilor din fonduri europene nerambursabile.

Astfel, Inspectoratul este implicat în două proiecte, unul în parteneriat cu Poliţia din Ucraina- proiectul SAGA, care are ca obiectiv general îmbunătăţirea condiţiilor de muncă prin efectuarea de reparaţii la sediile Inspectoratelor implicate. Suma alocată instituţiei noastre este de 225.012,88 Euro.

Cel de-al doilea proiect este în parteneriat cu Poliţia din Polonia, şi are ca obiectiv general consolidarea cooperării internaţionale a agenţilor de aplicare a legii în lupta cu criminalitatea organizată împotriva proprietăţii. Valoarea totală a proiectului este de 246.913, 20  Euro.

Totodată, au fost înaintate spre aprobare 5 propuneri de proiecte cu sursă de finanţare din fonduri europene care în prezent sunt în stadiul de analiză la nivel central, una dintre ele fiind un parteneriat cu poliţia din Ungaria, privind cadrul financiar 2021-2027 Interreg România-Ungaria.

Din totalul alocaţiilor bugetare pentru anul 2021, 90% reprezintă cheltuieli de personal, 7,75% -bunuri şi servicii, iar 2,25% – investiţii.

În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, au fost realizate activităţi de dotări logistice, reparaţii şi întreţinere la un număr de 45 de posturi de poliţie comunale, la cele 2 sedii ale inspectoratului din municipiul Satu Mare, precum şi la 4 sedii de poliţie orăşenească.

În anul 2021, a fost asigurat necesarul de materiale privind echipamentul de protecţie al poliţiştilor, aceştia fiind dotaţi cu veste anti-glonţ şi anti-înjunghiere, bastoane telescopice şi alte materiale necesare.

În cursul anului 2021, au fost transferate prin Sistemul Naţional de Apeluri de Urgenţă 112, 18.405 apeluri de urgenţă din care s-a intervenit la 10.773, celelalte având caracter de informare sau non-urgent.

În peste 81% din cazurile în care s-a intervenit, timpul de reacţie a fost sub 10 minute (o creştere procentuală de 5,07% faţă de anul 2020).

Pentru prevenirea posibilităţii producerii unor evenimente de natură să tulbure ordinea şi siguranţa publică, la nivelul inspectoratului au fost constituite în anul 2021 trei zone speciale de siguranţă publică, pe perioade determinate de timp, una în municipiul Satu Mare şi două în zona oraşului Negreşti Oaş şi zonele adiacente.

Pentru acoperirea întregului segment stradal, au fost constituite zilnic, în medie, 48 patrule de poliţie în mediul urban şi rural. Dintre acestea 33 au fost independente şi 15 patrule mixte cu lucrători din cadrul Jandarmeriei.

Alături de patrulele menţionate, în teren au acţionat şi alte forţe de ordine, în medie zilnică de 24 lucrători aparţinând poliţiei de frontieră şi poliţiei locale.

În acelaşi timp activităţile specifice desfăşurate de poliţiştii de proximitate, investigaţii criminale, siguranţă şcolară, prevenirea criminalităţii şi alte structuri cu atribuţii, au condus la diminuarea  fenomenului infracţional.   

La nivelul structurilor de ordine publică s-au desfăşurat 670 acţiuni şi activităţi în domeniul de competenţă, fiind sesizate 70 de infracţiuni prevăzute în Codul silvic, au fost aplicate 207 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 294.500 lei şi confiscată cantitatea de 797,76 mc material lemnos.

Totodată, s-au desfăşurat 237 de acţiuni şi activităţi în domeniul braconajului piscicol, fiind instrumentate 8 dosare penale şi aplicate 51 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 12.100  lei, dintre bunurile confiscate pe acest palier menţionăm cantitatea de 46 kg peşte. 

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire, campaniile, proiectele şi programele iniţiate la nivel local, respectiv PROGRAMUL „DECIZII CORECTE ŞI COMPORTAMNETE DE RISC”; PROIECTUL „GESTURI SIMPLE ÎMPLINESC VISE MARI”, PROIECTUL „PREVENIREA- O PRIORITATE A TUTUROR”, PROIECTUL „ÎN SIGURANŢĂ LA VOLAN”,  PROIECTUL „MICUL PIETON”, PROIECTUL „ALEGERI SĂNĂTOASE”, PROGRAMUL „SAVE CHOICES” PROIECTUL ,,EU ŞI COPILUL MEU”au vizat o gamă amplă de acţiuni şi au fost derulate în scopul susţinerii de activităţi cu caracter preventiv, subordonate priorităţilor naţionale şi locale ale Poliţiei Române, prevenirii victimizării minorilor, formării unei conduite adecvate în comunitate dar şi relaţionării interinstituţionale cu diverşi parteneri.

În cursul anului 2021 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare a fost sesizat cu privire la săvârşirea a 4.471 infracţiuni, constatându-se o uşoară scădere, respectiv cu 0,11% mai puţine decât în anul 2020.

Din totalul acestora, 431 sunt de natură economico-financiară, 2.492 judiciare şi 1.548 de altă natură.

Din totalul infracţiunilor de natură judiciară, 12% au fost comise în stradă, ponderea constituind-o furturile cu 252 de fapte.

În ceea ce priveşte dinamica dosarelor penale, în cursul anului 2021 la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare au fost soluţionate 6.282 de dosare penale, din care 1.027 s-au finalizat cu trimiteri în judecată, faţă de 1.133 de suspecţi.

În cursul anului precedent, s-au desfăşurat 74 percheziţii domiciliare iniţiate la nivelul inspectoratului, sau derulate în sprijinul altor structuri.

Totodată, s-a dispus măsura reţinerii pentru 31 de persoane şi arest preventiv pentru 45 de persoane.

Eforturile întreprinse în vederea combaterii criminalităţii economico-financiare s-au concretizat în constatarea, în cursul anului 2021, a unui număr de 431 infracţiuni de natură economico-financiară.

În ceea ce priveşte recuperarea prejudiciul rezultat ca urmare a săvârşirii infracţiunilor economice, valoarea prejudiciului recuperat, inclusiv prin măsuri asiguratorii, a fost de peste 7.600.000 lei.

Pe linia combaterii comerţului ilicit cu ţigări de contrabandă au fost intensificate acţiunile pe teritoriul de competenţă, astfel structurile inspectoratului au ridicat în vederea confiscării cantitatea de 3.640.860 fire de ţigarete, în valoare de aproximativ 2.200.000 lei, identificate în urma capturilor care fac obiectul unui număr de 34 infracţiuni la codul vamal, sau în urma aplicării de sancţiuni contravenţionale.

Ca urmare a abordării profesioniste a activităţilor pe acest segment, în contextul urmăririi penale au fost dispuse măsuri preventive constând în 7 reţineri, 3 arestări preventive, 2 arestări la domiciliu şi 2 sub control judiciar.

Criminalitatea de natură judiciară sesizată, comisă cu violenţă a scăzut cu 10% în anul 2021.

Infracţiunile de mare violenţă au scăzut semnificativ, astfel, în anul 2021 omorurile au scăzut cu 62,5% comparativ cu anul 2020, iar infracţiunile de tâlhărie au scăzut cu 45,46% faţă de anul precedent.

Infracţiunile contra persoanei au înregistrat o uşoară creştere faţă de anul precedent, de 2,84%, ajungându-se la 1.306 infracţiuni, ponderea creşterii fiind dată de infracţiunile de vătămarea corporală din culpă şi lovirea sau alte violenţe, în special în domeniul violenţei domestice.

Infracţiunile contra patrimoniului au înregistrat o scădere cu 2,5%. Trendul descendent se menţine şi pe linia furturilor, rezultând o scădere de 7,5% faţă de anul precedent.

Scăderi s-au înregistrat la majoritatea infracţiunilor de furt, cele mai accentuate fiind la furturile din locuinţe şi categoria alte infracţiuni de furt.

În acelaşi timp am înregistrat creşteri privind infracţiunile informatice cu un plus de 88 de infracţiuni, cu menţiunea că fenomenul criminalităţii informatice a luat amploare, ceea ce impune o specializare a poliţiştilor care investighează acest tip de fapte în scopul contracarării eficiente a acestora.

La începutul anului 2021 existau în lucru 104 persoane urmărite. S-a solicitat declanşarea procedurilor de urmărire ca urmare a emiterii unui număr de 94 de mandate noi.

Faţă de persoanele urmărite, într-un număr de 110 situaţii  s-a clarificat situaţia, 15 dintre ele fiind extrădate sau predate din alte state, astfel că, la finele anului au rămas în lucru 88 de mandate.    

În cursul anului 2021, au fost soluţionate 140 de cauze de dispariţii, dintre care 76 au fost minori. Toate dispariţiile de minori au fost, în fapt, plecări voluntare de la domiciliu, din centrele de plasament sau de la asistenţii maternali.

Menţionăm faptul că în activitatea de soluţionare a cazurilor privind persoanele dispărute, pe lângă structurile Ministerulul Afacerilor Interne cu atribuţii, un aport important a fost adus şi de societatea civilă.

În anul 2021, s-au desfăşurat activităţi specifice de supraveghere judiciară faţă de 99 de  persoane,  respectiv 75  aflate sub control judiciar, 23 de persoane arestate la domiciliu şi o persoană aflată sub control judiciar pe cauţiune.

În urma activităţilor proactive şi reactive întreprinse în cursul anului 2021 constatăm că s-au produs 296 de evenimente rutiere soldate cu victime omeneşti, dintre care 99 accidente grave, cu 6 mai multe decât în anul precedent şi 197 accidente uşoare. În urma acestora, au rezultat 237 persoane rănite uşor, 81 persoane rănite grav şi 30 persoane decedate.

În vederea diminuării numărului de accidente rutiere, poliţiştii rutieri au organizat 124 de        acţiuni preventive.

În urma activităţilor desfăşurate de către poliţiştii rutieri, au fost constatate 179 de infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, au fost aplicate 36.064 de sancţiuni contravenţionale, au fost reţinute în vederea suspendării dreptului de a conduce 3.970 de permise de conducere, poliţiştii acordând o atenţie deosebită principalelor cauze generatoare, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză 11.851 de sancţiuni, din care 2.284 pentru depăşirea vitezei cu peste 50 km/oră, 1.153 de abateri săvârşite de către pietoni, 302 sancţiuni pentru neacordarea priorităţii de trecere pietonilor şi 397 de depăşiri neregulamentare.

 

În anul 2021, poliţiştii criminalişti au efectuat aproximativ 1.800 de deplasări la faţa locului şi au  participat la 179 de activităţi privind reconstituiri, recunoaşteri din grup şi percheziţii.

Procentul numărului de cauze cu urme papilare soluţionate prin intermediul sistemului AFIS, din totalul celor examinate, este similar cu cel din anul precedent, respectiv aproximativ 51%.

În cursul anului 2021, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au efectuat peste 600 de acţiuni, în urma cărora  au identificat şi ridicat în vederea confiscării 24 de arme. De asemenea, au fost ridicate în vederea confiscării 583 cartuşe, 457 kg petarde şi artificii precum şi 96.050 kg substanţe periculoase şi 2.360 de litri de deşeuri periculoase.

Totodată, au efectuat verificări specifice faţă de cei 4.178 deţinători de arme, persoane fizice şi juridice.

În contextul cooperării inter-instituţională, trebuie subliniată buna colaborare cu toate unităţile de parchet competente la nivel teritorial şi cu celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne cu atribuţii la nivel naţional şi judeţean. 

În acelaşi timp, inspectoratul a avut colaborări inter-instituţionale benefice cu Instituţia Prefectului, cu toate instituţiile şi administraţiile publice locale şi judeţene, ceea ce a contribuit la atingerea obiectivelor propuse.

Având în vedere evoluţiile la nivel naţional şi mondial a ameninţării create de amplitudinea răspândirii infecţiilor cu COVID-19, un important volum de activitate a vizat acest domeniu.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare s-a pliat cu celeritate pe realităţile determinate de această situaţie, în contextul generat de adaptarea măsurilor necesare creşterii capacităţii de intervenţie în prevenirea şi combaterea  infecţiilor cu noul coronavirus.

La nivelul judeţului au fost desfăşurate activităţi de informare şi instruire a operatorilor economici privind actele normative care reglementează măsurile în contextul pandemic şi au fost efectuate verificări care s-au circumscris în sfera măsurilor legale.

Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin sporirea fermităţii şi menţinerea sub control a fenomenului infracţionalităţii stradale, destructurarea grupărilor infracţionale,

menţinerea sub control a infracţionalităţii de mare violenţă, reducerea infracţionalităţii în zona unităţilor de învăţământ, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor; asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri şi achiziţii publice prin combaterea infracţionalităţii specifice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene; asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române; prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, cu accent pe fenomenul migraţiei ilegale,  reprezintă obiectivele stabilite de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare pentru anul 2022.

         

Sursa: Compartimentul de Relaţii Publice

Abonează-te acum Online!
Adaugă un comentariu Ne păstrăm dreptul de a refuza publicarea comentariilor care nu respectă nişte reguli simple ale bunului simţ, care reprezintă atac la persoană, sau care sunt off-topic. Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Tastează numerele care apar! Exemplu: 7 5 unu şapte = 7517