Voucherele de vacanţă sunt valabile şi anul viitor

Scris de Vasile Gherman, 08 iulie 2020 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Acordarea voucherelor de vacanţă în anul 2020 este o incertitudine pentru mulţi angajaţi beneficiari în anii trecuţi. În contextul situaţiei epidemiologice şi al măsurilor de protecţie care se impun, este incert dacă se acordă şi/ sau când se acordă aceste vouchere. Ţinând cont de efectele pe care le-a avut răspândirea COVID-19 asupra sectorului turismului, în Monitorul Oficial a apărut Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 35/26.03.2020 prin care s-a decis ca perioada de valabilitate a voucherelor de vacanţă emise în perioada martie 2019 – decembrie 2019 să se prelungească până la data de 31 mai 2021. În ceea ce priveşte acordarea voucherelor de vacanţă în anul 2020, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a emis Ordinul nr. 4635/26.06.2020 care stabileşte modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/ instituţiile de învăţământ de stat. Elementul de noutate este acela că indemnizaţia de vacanţă va fi acordată sub formă de vouchere, pe suport electronic, în cuantum de 1.450 lei, aşa cum prevede art. 1 alin. (2) din ordinul menţionat mai sus. Alin. (3) al aceluiaşi articol precizează că beneficiază de aceste vouchere personalul încadrat în unităţile/instituţiile de învăţământ de stat care a desfăşurat activitate în cursul anului 2020, indiferent de durata acesteia. Nu importă durata/perioada angajării atâta timp cât activitatea a fost prestată în cursul anului 2020, pentru a i se putea acorda vouchere de vacanţă. Mai mult, alin. (4) stabileşte că salariaţilor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă (de exemplu: concediu de maternitate, concediu pentru creşterea copilului etc.) sau le-a încetat contractul individual de muncă în cursul anului 2020, pot beneficia de vouchere de vacanţă dacă depun la unitatea de învăţământ, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului MEC, o cerere în scris, precum şi dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unităţii/ instituţiei.

Voucherele de vacanţă sunt considerate venituri de natură salarială şi asimilate salariilor pentru care se va suporta impozit pe venit în cota de 10%.

V. Gherman