„Respect pentru bunici”

Scris de Vasile Gherman, 02 iulie 2020 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »


Direcţia de Asistenţă Socială, din cadrul Primăriei Baia Mare, a lansat proiectul „Respect pentru bunici”. Acesta are ca scop dezvoltarea şi inovarea a trei servicii sociale, respectiv „Centrul de zi”, „Masa pe roţi” şi „Centrul de voluntariat”. Prin acest proiect se urmăreşte creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice aflate în risc de excluziune şi marginalizare socială.

Managerul de proiect, Rebeca Sabou, a dezvoltat obiectivul acestuia: Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul constă în 210 persoane vârstnice, peste 65 de ani, din Municipiul Baia Mare, aflate în situaţie de dependenţă sau risc de excluziune socială.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea şi inovarea a celor trei servicii sociale.

Astfel, la „Centrul de zi”, servicii sociale primare (informare, consiliere socială), servicii socio-medicale şi profesionale (monitorizarea parametrilor vitali, educaţie pentru sănătate, consiliere psihologică, recuperare fizică şi terapie ocupaţională), activităţi de petrecere a timpului liber (jocuri de societate, lecturarea cărţilor, vizionarea emisiunilor TV), organizarea evenimentelor sociale de grup şi excursii. Beneficiarii Centrului de zi sunt 120 de persoane vârstnice, aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială.

Ca servicii inovative, „Masa pe roti” va asigura masa caldă la domiciliul persoanelor vârstnice. De asemenea, se vor furniza servicii de informare, consiliere şi monitorizare la domiciliu de către un asistent social, precum şi consilierea membrilor familiei ca beneficiari indirecţi. De acest serviciu vor beneficia 50 de persoane vârstnice, nedeplasabile sau cu mobilitate redusă.

„Centrul de voluntariat” va promova civismul social prin vizite la domiciliul beneficiarilor, activităţi de ergoterapie şi terapie ocupaţională, transfer de cunoştinţe şi tradiţii, promovarea îmbătrânirii active prin acţiuni în unităţile de învăţământ. Beneficiarii acestei componente sunt 40 de persoane vârstnice, care vor oferi suport şi sprijin pentru celelalte două servicii sociale dezvoltate, respectiv „Centrul de zi” şi „Masa pe roti”.

Proiectul, în valoare de 2.718.048 lei, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

V. Gherman