Protecţie socială prin Casa de Pensii

Scris de Vasile Gherman, 29 aprilie 2020 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »


Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială au fost adoptate mai multe măsuri care privesc cetăţenii. Acestea au apărut în MO Nr.339 din 27 aprilie aplicabile/ în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, în cazul persoanelor decedate în perioada instituirii stării de urgenţă şi care, la data decesului, nu mai aveau calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, ajutorul de deces prevăzut de Legea privind sistemul unitar de pensii publice se acordă dacă în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgenţă, persoana a avut calitatea de asigurat obligatoriu în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în respectiva lună.

Ajutorul de deces se acordă şi în cazul decesului, pe perioada instituirii stării de urgenţă, persoanei aflate în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu şi raportul de muncă cu entitatea angajatoare a fost suspendat.

În vederea stabilirii pensiilor de urmaş şi acordării ajutorului de deces, ca urmare a deceselor înregistrate în perioada stării de urgenţă, serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau ofiţerul de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează astfel de servicii sunt obligate ca, în ziua înregistrării actului de deces, să transmită casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliul persoanei decedate, extras pentru uz oficial de pe actul de deces prin poşta electronică. Această obligaţie încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

Pe perioada stării de urgenţă se suspendă termenele şi procedurile pentru revizuirea medicală în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmaş, urmând a fi reluate în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

Plata pensiei de urmaş se efectuează, fără dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, în situaţia copiilor urmaşi dacă se află în continuarea studiilor. Dovada continuării studiilor se prezintă casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale în termen de 30 zile de la data încetării stării de urgenţă.

Pe perioada stării de urgenţă asiguraţii care solicită dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, şi pentru care nu se eliberează în perioada stării de urgenţă o recomandare medicală pot transmite prin poştă sau în format electronic caselor teritoriale de pensii recomandarea medicului curant eliberată anterior instituirii stării de urgenţă.

Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgenţă aferente cazurilor de accident de muncă sau boală profesională se transmit caselor teritoriale de pensii prin poştă sau mijloace electronice de transmitere la distanţă de către beneficiarii de indemnizaţii sau de către persoanele juridice care au calitatea de angajatori.

În perioada stării de urgenţă despăgubirea în caz de deces se acordă la cererea solicitantului, persoană fizică sau juridică, în baza documentelor transmise casei teritoriale de pensii, prin poştă sau mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Persoana îndreptăţită transmite casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a persoanei asigurate decedate sau din raza administrativ-teritorială de care aparţine următoarele documente:

  1. a) cerere privind acordarea despăgubirii în caz de deces;
  2. b) copia actului de identitate al solicitantului;
  3. c) copia documentelor justificative/declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz;
  4. d) copia certificatului medical constatator al decesului în caz de boală profesională;
  5. e) dovada contului bancar, conform extrasului de cont anexat de solicitant.

Plata despăgubirii în caz de deces se face prin mandat poştal – la domiciliul solicitantului sau în cont bancar, după caz, conform extrasului de cont comunicat de solicitant, în termen de 5 zile de la depunerea documentelor.

V. Gherman