Calculul pensiilor

Scris de Vasile Gherman, 18 ianuarie 2012 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Cetatenii care se apropie de varsta pensionaarii, si nu numai, sunt tot mai interesati de modul cum li se calculeaza pensia. In acest sens, am purtat discutii cu juristul Vasile Ghise, cel mai potrivit sa-i lamureasca pe oameni in privinta acestui aspect. Cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.

Pentru anul 2012  valoarea unui punct de pensie este de 732,8 lei. Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului, la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare (vechimii totale). Stagiul complet de cotizare este stabilit pentru fiecare asigurat in functie de luna si anul nasterii acestuia. Punctajul anual al asiguratului se determina prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate in anul calendaristic respectiv. Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea castigului salarial brut/solda bruta sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, realizate din prima zi de incadrare in munca si pana in ultima zi de lucru, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica. In situatia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit in conditiile legii se corecteaza cu raportul dintre contributia datorata la sistemul public de pensii si contributia prevazuta de lege pentru conditii normale de lucru. Pentru lunile pentru care Institutul National de Statistica inca nu a comunicat castigul salarial mediu brut se utilizeaza, pentru intreaga luna, ultimul castig salarial mediu brut comunicat. La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a punctajului lunar se utilizeaza cinci zecimale.

Determinarea punctajului lunar

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizeaza: cuantumul pensiei de invaliditate, in situatia persoanei care a beneficiat de pensie de invaliditate, 25% din castigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, in situatiile in care persoana a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar (organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma), a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat, a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani,  a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar, cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, in situatiile in care persoana  a beneficiat, incepând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale.

Pensionarii de gradul I si II nu au dreptul la munca salariata

In cazul persoanelor care beneficiaza de pensie de invaliditate si care, in aceeasi perioada, obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau in considerare, prin cumulare, aceste venituri si cele stabilite pentru perioadele asimilate. Pensionarii de invaliditate gradul trei pot cumula pensia cu salariul, dar numai daca lucreaza cu o jumatate de norma. Ei nu pot lucra cu norma intreaga. Pensionarii de invaliditate gradele I si II nu au voie sa desfasoare activitati salariale. La stabilirea pensiei de invaliditate se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si cel realizat pana la data acordarii pensiei de invaliditate. Dupa cum ne-a informat juristul Vasile Ghise, stagiul potential acordat nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordarii pensiei de invaliditate si pana la implinirea varstei standard de pensionare, varsta la care poate solicita pensie pentru limita de varsta.

In situatia persoanelor incadrate in gradul III de invaliditate, stagiul potential se acorda numai acelora pentru care invaliditatea a survenit in una din urmatoarele situatii: din cauza  accidentelor de munca si bolilor profesionale, din cauza neoplaziilor, schizofreniei si SIDA, persoana a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat, persoana a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.

Este valabil si in cazul elevilor, ucenicilor si studentilor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, in urma accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale> persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza. Au dreptul la pensie de invaliditate in aceleasi conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca. Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevazator sau in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute de art. 58 si 59 din Legea nr. 263/2010 si stagiile de cotizare realizate pana la data acordarii pensiei de invaliditate.

Punctaj lunar pentru pensie de invaliditate

Pentru stagiul potential, acordat persoanelor in drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de: 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate, 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate, 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate. Pentru perioadele in care persoana a fost somer, la determinarea punctajului lunar se iau în considerare drepturile banesti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale. Pentru perioadele in care  persoanele  beneficiaza de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul asigurarilor pentru somaj, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale. In situatia asiguratilor, persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii asupra venitului care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locuri de munca in conditii normale. Pentru asiguratii care au realizat stagiul minim de cotizare si care contribuie la sistemul public de pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare, punctajul lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu 0,5%. Majorarea punctajului lunar  nu se acorda pentru perioadele in care se cumuleaza pensia cu venituri de natura salariala.

Conditiile de munca deosebite mareste punctajul cu pana la 50%

„Persoanele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii, beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective, dupa cum urmeaza: cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca sau in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca, sau in locuri de munca incadrate in conditii speciale, cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in alte conditii de munca, potrivit legii”, spune juristul Vasile Ghise.
In cazul persoanelor care realizeaza stagii de cotizare in mai multe situatii, pentru care legea prevede stagii complete de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determina prin insumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzator stagiilor complete de cotizare prevazute de prezenta lege, pentru fiecare dintre situatiile respective.