Bonificaţii de 5 şi 10% la plata impozitelor şi contribuţiilor sociale

Scris de Vasile Gherman, 10 iunie 2020 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii referitor la plata impozitelor şi contribuţiilor sociale. Astfel, dacă plătesc până pe 30 iunie primesc o bonificaţie de 5 şi 10 %.

  1. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal se acordă următoarele bonificaţii:
  • pentru plata impozitului pe venit, contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5%, dacă toate obligaţiile de plată se sting integral până în 30 iunie 2020 inclusiv
  • pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până la data de 30 iunie 2020, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Bonificaţiile se acordă şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri anuale.

  1. Beneficiază de o bonificaţie de 10%, calculată asupra impozitului datorat, contribuabilii plătitori de impozit pe profit şi contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv – pentru trimestrul II, şi 25 octombrie 2020 inclusiv – pentru trimestrul III.

III. Se reaminteşte contribuabililor că în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă, îşi încetează aplicabilitatea următoarele măsuri fiscale:

  • măsura potrivit căreia nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 şi neachitate până la încetarea măsurilor
  • măsura potrivit căreia se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somaţie, poprire şi valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală. (V. G)