Medicii de familie maramureşeni solicită creşterea finanţării medicinei de familie

Scris de Lia Bradeanu, 02 noiembrie 2017 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Medici de familie şi pacienţi au pichetat joi, 2 noiembrie, Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş. O delegaţie a Societăţii judeţene de medicina familiei/medicină generală Maramureş, condusă de preşedintele dr. Gheorghe Lascu a fost primită de către prefectul Vasile Moldovan.
Aceştia au atras atenţia reprezentantului Guvernului în teritoriu asupra deteriorării inacceptabile a sistemului public de sănătate şi au solicitat: asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii medicului de familie în scopul îmbunătăţirii asistenţei medicale şi a populaţiei ţării, creşterea finanţării medicinei de familie, pentru echilibrarea finanţării în sistemul public de sănătate şi recunoaşterea importanţei rolului medicului de familie şi respectarea drepturilor constituţionale ale medicilor şi pacienţilor.

Medicii de familie maramureşeni au menţionat că timpul consultaţiei este irosit cu acte administrative, nemedicale că responsabilităţile legale ale medicului de familie prevăzute de Legea nr. 95/2007 sunt încălcate în contractul cadrul şi actele normative subsecvente. De asemenea, au precizat că este absolut necesară realizarea unei finanţări echilibrate şi nediscriminatorii, solicitând alocarea a 10% din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2018. Alte probleme semnalate s-au referit la neatractivitatea medicilor de familie în zonele rurale, pregătirea profesională din resurse financiare proprii, dotarea cabinetelor medicilor de familie.

Prefectul Vasile Moldovan a declarat: ”medicina de familie are un rol important în sănătatea populaţiei şi că autorităţile judeţene au tot interesul ca medicii de familie să îşi desfăşoare în cele mai bune condiţii. Vom avea discuţii cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale pentru a vă sprijini în demersurile dumneavoastră de a asigura în bune condiţii asistenţa medicală primară şi continuă la nivel individual, al familiei şi al comunităţii. Trebuie să găsim împreună facilităţi care să atragă tinerii medici de familie în mediul rural, să asigurăm schimbul de generaţie şi să oferiţi servicii medicale de calitate la nivel de cabinet”.

Memoriul înmânat prefectului de către medicii de familie maramureşeni, respectiv problemele semnalate la nivelul judeţului au fost transmise la nivel central, la ministerul de resort.