Un milion de lei împărţit pentru susţinerea cultelor religioase din Maramureş

Scris de Lia Bradeanu, 27 iulie 2017 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

În şedinţa ordinară de joi, 27 iulie 2017, aleşii judeţeni au votat 24 din cele 27 de proiecte prinse pe borderoul ordinii de zi, trei fiind retrase la începutul şedinţei de către preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, deoarece documentaţia acestora nu a fost finalizată.

Astfel, s-a votat aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017 şi s-au repartizat sumele din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017.

Un alt proiect a vizat contribuţia Consiliului Judeţean la diferite acţiuni din rezerva bugetară, fiind votate, totodată, şi noile salarii de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual ce fac parte din familia ocupaţională ”Administraţie”, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Maramureş şi din serviciile publice din subordinea acestuia. Aleşii judeţeni au aprobat şi darea în folosinţă gratuită Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest a unui spaţiu din domeniul public al judeţului Maramureş, dar şi retragerea unui spaţiu din administrarea Muzeului de Mineralogie ”Victor Gorduza”.

În cadrul şedinţei Consiliului Judeţean de joi, 27 iulie 2017, s-a aprobat şi repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, suma totală fiind de 1 milion de lei. Un alt proiect votat de consilierii judeţeni a fost cel privind alocarea de sume pentru finanţarea nerambursabilă a unor nevoi culturale de urgenţă. Aleşii judeţeni au aprobat şi atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, dar şi modificarea Programului de transport 2014 – 2019 prin schimbarea capetelor de traseu, a orelor din graficul de circulaţie a unui traseu şi introducerea unei staţii.

Un proiect generos de care vor beneficia preşcolarii care din această toamnă vor intra în clasa 0, prevede încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar şi UAT-uri, în vederea realizării proiectului ”Primul ghiozdan”.

Alte proiecte care au fost votate de consilierii judeţeni au făcut referire la aprobarea Monografiei economico – militare a judeţului Maramureş, dar şi a unui protocol de colaborare între Ministerul Turismului şi Judeţul Maramureş.
Cu unanimitate de voturi, aleşii maramureşeni au aprobat Declaraţia de intenţie privind sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale de tineret din judeţul Maramureş, precum şi sprijinirea candidaturii Municipiului Baia Mare la titlul de Capitala Tineretului din România 2018 – 2019.