În curtea catedralei din Baia Mare a fost dezvelită statuia Arhiepiscopului Justinian

Scris de Emil Petric, 08 iunie 2020 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Duminică, 7 iunie 2020, praznicul Pogorârea Sfântului Duh, Cincizecimea sau Rusaliile, cum mai este cunoscută, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, au oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu ocazia hramului, care se ţine, prin tradiţie, în duminica de Rusalii, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi alcătuit din slujitorii Catedralei. Sfânta Liturghie a fost oficiată pe esplanada largă a  sfântului locaş de închinare, în faţa unei mulţimi de credincioşi care au umplut generoasa curte a sfântului locaş, păstrând regulile sanitare de distanţare. 

Primirea ierarhilor a fost făcută de tinerii din A.S.C.O.R. Baia Mare şi cei din A.T.O.C.E.M., asociaţia de tineri ai Catedralei, preşedinte Arhid. Ionuţ Pleş. 

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date Corul „Doxologia” al Catedralei, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

Între credincioşii care s-au rugat la Sfânta Liturghie a acestui praznic împărătesc s-au aflat Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean, şi Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare, care este membru în Adunarea Eparhială şi în Adunarea Naţională Bisericească.

La sfârşitul Sfintei Liturghii au fost binecuvântate spicele de grâu pe care le duc  credincioşii la casele lor şi au fost înălţate rugăciuni pentru ocrotirea ţarinilor de tot felul de dăunători, de grindină şi de ploi peste măsură, ca să aducă rod bogat în acest an.

Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” derulează de mai mulţi ani, împreună cu Primaria municipiului Baia Mare, proiectul „Zilele Culturale ale Băii Mari”, care, anul acesta, din cauza pandemiei, au o amploare mai mică.

Cuvântul de învăţătură

Un cuprinzător cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin despre praznicul Cincizecimei, când Sfântul Duh s-a pogorât peste Sfinţii Apostoli şi a luat chip văzut Biserica lui Hristos, care este stâlp  şi temelie a adevărului, pe care forţele iadului  nu o vor putea distruge.   

„Biserica lui Hristos este stâlp şi temelia adevărului, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Ea este deţinătoarea întregului tezaur şi patrimoniu sacru, prin succesiune de la Hristos şi Sfinţii Apostoli până astăzi, de peste 2000 de ani. Ea a fost încredinţată spre chivernisire Sfinţilor Apostoli, care, într-o altă dimensiune a lucrării lor, şi de data aceasta administrativă, pe lângă predică şi propovăduire, au primit capacitatea de organizare a Bisericii, latura administrativă, pentru că ei, pe unde au mers, au întemeiat comunităţi, au hirotonit diaconi, preoţi, episcopi, în cetăţi, pentru toate comunităţile, şi au orânduit Biserica lui Hristos pe pământ. Biserica este pământească, dar nu se confundă cu o instituţie omenească. Biserica este pământească, este pe pământ biserica de zid, unde ne manifestăm ca instituţie, dar este Biserica vie. Trupul lui Hristos suntem toţi, fiecare mădular în parte. Unii sunt apostoli, unii prooroci, alţii Apostoli, alţii episcopi, alţii preoţi, alţii diaconi, alţii drept credincioşi, dar toţi suntem Biserica lui Hristos. Ne slujim unii pe alţii şi toţi slujim Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Suntem Împărăţia lui Dumnezeu şi ajutăm răspândirea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Cei ce nu înţeleg şi nu L-au iubit pe Hristos nu înţeleg nici astăzi Biserica Lui. Au încercat mulţi s-o desfiinţeze, s-o denigreze, s-o învingă, s-o distrugă, dar nu au putut, pentru că nu este o instituţie ca oricare alta. Este o instituţie care se manifestă pe pământ, dar are conducere în Cer: Sfânta Treime. Hristos Mântuitorul este capul Bisericii, iar slujitorii sunt chivernisitori, cei care împart darurile pe care Hristos le-a trimis în Biserică, pe care le-a păstrat prin succesiune de două mii de ani, neîmpuţinând adevărul Evangheliei, adevărul credinţei, fiind fideli faţă de tot ce a făcut şi i-a învăţat Mântuitorul, au transmis mai departe, prin viu grai şi în scris, adevărul revelat, care este cuprins în Sfânta Scriptură. Şi aceia care se luptă cu Biserica nu înţeleg… Nu se confundă Biserica lui Hristos, cea fără prihană, nu se confundă cu slujitorii. Şi apostolii au greşit şi s-au lepădat. Şi au fost slabi şi au fost fricoşi şi ei. Şi Hristos i-a întărit şi i-a iertat. Şi i-a iubit. Aşa cum şi credincioşii sunt slabi şi şovăielnici, şi îndoielnici, şi fricoşi, şi preotul trebuie să fie mai puternic decât ei, deşi şi el este om. Trebuie să-i întărească, să-i ajute să reziste, să stea în picioare. Ar trebui să stăm în picioare toţi în această dramă pe care am trăit-o în timpul pandemiei. Să nu fugim de la datorie. Să ne împlinim comandamentele pentru care am fost chemaţi şi trimişi de Dumnezeu în lume. Să rezistăm la acest asalt întunecat al diavolului, pentru că, până la urmă, orice încercare îngăduită de Dumnezeu este o ispitire, o cernere, o ispită de la vrăjmaşul. Această încercare a noastră şi această izolare a fost o mare durere, o mare rană, o mare tristeţe, dar Dumnezeu ne ajută, că puterea este la El. Este în Biserică. În Sfânta şi Dumnezeiasca Biserică. Biserica noastră Ortodoxă este una apostolică, pentru că Întâiul chemat Apostol al lui Hristos, Sfântul Apostol Andrei, ne-a adus Evanghelia şi nouă. A vorbit în limba protopărinţilor noştri, în lima în care vorbeau ei, pentru că Duhul Sfânt le-a dat putere să vorbească în alte limbi… Să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să se arate în noi, în viaţa noastră, a fiecărui creştin, a fiecărei familii, a fiecărei comunităţi, a poporului român, să se arate roadele Duhului Sfânt, să dovedim că suntem creştini. Putem să facem o analiză a propriei persoane, a propriei familii, a propriei comunităţi, a societăţii în care trăim, cât de mult lucrează Duhul lui Dumnezeu în viaţa noastră şi a poporului român. Şi dacă este ceva de îndreptat, să îndreptăm. Numai aşa ne putem salva: prin credinţă în Dumnezeu, prin iubirea Maicii Domnului, prin urmarea şi mărturisirea lui Iisus Hristos cu toată tăria noastră, indiferent că suntem astăzi liberi sau că mâine vom fi constrânşi să ne lepădăm. Vor veni şi acele vremuri. Să avem tăria să mărturisim ca şi Apostolii pe Hristos în toată vremea şi înaintea tuturor, aşa cum au făcut-o ei, chiar şi a mai marilor lumii de astăzi, care încearcă să-L alunge pe Dumnezeu din lume.”      

Binecuvântarea statuii Înaltpreasfinţitului Părinte Justinian Arhiepiscopul

La intrarea în curtea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare a fost ridicată, cu sprijinul primarului Cătălin Cherecheş al Băii Mari şi a Consiliului Local, o statuie din bronz, în mărime naturală, a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian, dezvelită duminică, cu ocazia hramului sfântului locaş episcopal de închinare şi a Zilelor Culturale ale Băii Mari. Statuia este opera maestrului Ioan Marchiş, sculptor maramureşean, autor al mai multor opere de for public din Baia Mare, judeţ şi din ţară. Aşa ca la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, unde îşi are mormântul la poarta mănăstirii, şi aici statuia îi este aşezată la intrarea principală în curtea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, în poziţia de binecuvântare a tuturor credincioşilor care intră în curtea sfântului aşezământ de închinare.

 

Dezvelirea statuii a fost făcută de Preasfiţitul Părinte Episcop Iustin, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, preşedintele Gabriel Zetea al Consiliului Judeţean, primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari şi sculptorul Ioan Marchiş, spre bucuria tuturor credincioşilor prezenţi. După dezvelire, Fanfara Municipiului Baia Mare, dirijată de Florian Mătăsaru, solistă soprana Cristina Ion, a cântat Imnul Naţional, după care a fost oficiată slujba de binecuvântare.

„În Duh trăim cei vii împreună cu cei plecaţi şi nu suntem despărţiţi chiar dacă fizic suntem despărţiţi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Sufletele lor sunt împreună cu noi. Simţim prezenţa Înaltpreasfinţitului Justinian mereu împreună cu noi. A iubit atât de mult Catedrala aceasta, a iubit atât de mult poporul lui Dumnezeu, în special poporul din Maramureş şi Sătmar, dar tot poporul român drept credincios şi preoţimea lui Hristos a iubit-o şi preţuit-o deosebit de mult. Dumnezeu a inspirat pe domnul primar Cătălin Cherecheş, care l-a preţuit pe Înaltpreasfinţitul Justinian şi l-a venerat, ca şi noi, de altfel, l-a inspirat Dumnezeu şi ne-a propus să-i facem Înaltpreasfinţitului o statuie. Merită Înaltpreasfinţitul Justinian să aibă o statuie şi statuia a fost executată deja de artistul şi omul de cultură Ioan Marchiş. Este o lucrare unicat. Cred că Înaltpreasfinţitul Justinian a meritat să aibă această statuie în mărime naturală, pentru că viaţa dânsului a fost trăită între Dumnezeu şi neamul Său, între Hristos şi Biserica Sa. Ne onorează că i-am făcut această statuie şi am aşezat-o în incinta Catedralei. Este cu mâna în semn de binecuvântare şi o să vă binecuvinteze de fiecare dată când veniţi la Catedrală, pentru că a iubit mult Catedrala. Îi mulţumim Bunului Dumnezeu pentru acest dar pe care l-a primit, care va împodobi parcul Catedralei.”

„Am o mare bucurie că Preasfinţia Sa Iustin mi-a îngăduit să dăruim comunităţii noastre acest simbol, a spus primarul Cătălin Cherecheş. Şi, mai mult, vreau să-i mulţumesc artistului nostru, domnului Ioan Marchiş, pentru inspiraţia pe care a avut-o pentru a aşeza chipul Părintelui şi Voievodului nostru spiritual, Arhiepiscopul Justinian, aici, în faţa Catedralei, de unde ne va călăuzi, ne va face să privim cu bunătate înainte, ne va face să ne iubim mai mult, ne va face să ne rugăm mai mult, ne va face să fim mai buni unii cu alţii, ne va face să fim mai iertători şi, cu siguranţă, să fim mai curajoşi. Eu şi Preasfinţia Sa Iustin am mers mai departe, pentru că l-am avut şi îl avem în suflet, şi în minte, şi în spirit pe Părintele şi Voievodul nostru.”      

Ioan Marchiş, sculptorul lucrării, a vorbit, în câteva cuvinte, despre cum s-au desfăşurat lucrările de realizare a statuii, după care Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin i-a oferit Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” şi Gramata care îl însoţeşte pentru efortul depus în realizarea statuii Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian.

De asemenea, Fanfara Municipiului Baia Mare, împreună cu dirijorul Florian Mătăsaru a fost distinsă cu Medalia „Justinian Arhiepiscopul”.

Informaţii primite de la Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”