Alegătorii pot opta dacă participă şi la referendum

Scris de Vasile Gherman, 23 mai 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Procesul electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi Referendumul naţional se desfăşoară simultan în data de 26 mai, între orele 7.00 -21.00. Prin ordin al prefectului au fost constituite în teritoriu 437 secţii de votare. În judeţul Maramureş s-au primit 469.576 buletine de vot pentru alegerile parlamentare, respectiv  469.576 buletine de vot cu prima întrebare la referendum şi alte 469.576 cu a doua întrebare la referendum.

De asemenea, s-au primit 437 ştampile de control, 2185 ştampile cu menţiunea „VOTAT” şi 434.748 timbre autocolante.

Alegătorii cu drept de vot îşi vor exercita opţiunea electorală în aceleaşi secţii de votare, cu aceleaşi ştampile cu menţiunea „VOTAT”, pe 3 buletine de vot separate (un buletin de vot la europarlamentare, respectiv referendum, buletin de vot cu întrebarea nr.1 respectiv un buletin de vot cu întrebarea nr.2 ). Alegătorii pot opta să îşi exercite dreptul la vot pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele.

Alegătorul român care îşi exprimă dorinţa de a vota la alegerea membrilor din România în Parlamentul European şi la referendumul naţional va primi trei buletine de vot: buletinul de vot pentru alegeri şi buletinele de vot aferente celor două întrebări din cadrul referendumului naţional, după ce a semnat în ambele liste electorale. Dacă optează să îşi exercite dreptul la vot, la referendumul naţional, alegatorul va primi în mod obligatoriu cele două buletine de vot, fără a putea opta doar pentru una din cele două întrebări.

Liste electorale permanente şi suplimentare distincte

Alegătorii îşi vor exercita dreptul la vot în baza unui act de identitate valabil, emis de statul român la secţiile de votare unde sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, în conformitate cu listele electorale permanente, care vor fi distincte, faţă de cele folosite la referendum. Alegătorii arondaţi la o secţie de votare nu îşi pot exercita dreptul de vot la o altă secţie de votare din aceeaşi unitate administrativ-teritorială.

Alegătorii cu drept de vot aflaţi în altă localitate decât cea de domiciliu îşi pot exercita dreptul la vot la orice secţie de votare, pe liste suplimentare, înscrişi de preşedintele biroului secţiei de votare în baza actului de identitate valabil. Listele electorale suplimentare vor fi distincte (două exemplare), un exemplar pentru alegerile europarlamentare şi un exemplar pentru referendum. Au dreptul să participe la vot persoane care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv, cu excepţia debililor sau alienaţilor mintal puţi sub interdicţie, respectiv persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

În data de 26 mai 2019, alegătorii comunitari nu vor putea vota la referendumul naţional şi nu vor putea fi înscrişi în listele electorale suplimentare întocmite pentru referendumul naţional. Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se depun în preziua alegerilor, între orele 18 – 20 la secţiile de votare. La birourile secţiilor de votare pot depune cereri de votare prin intermediul urnei speciale (mobile) alegătorii cu drept de vot care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate. Cererile vor fi însoţite de actele medicale doveditoare. De asemenea, alegătorii care sunt reţinuţi/deţinuţi în baza unui mandat de arestare preventivă sau execută o pedeapsă privativă de libertate, dar nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale pot solicita să voteze prin intermediul urnei speciale. Alte categorii de cetăţeni care pot solicita să voteze prin intermediul urnei speciale sunt alegătorii aflaţi în arest la domiciliu, dar şi alegătorii care la data desfăşurării scrutinului sunt internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, într-un cămin pentru persoane vârstnice sau alte aşezăminte.

În scopul asigurării garanţiilor necesare exercitării dreptului de a vota în condiţii de legalitate, corectitudine, transparenţă şi securitate, se va utiliza Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. SIMPV permite evidenţierea distinctă a prezenţei la vot pentru fiecare scrutin în parte. Odată cu introducerea datelor alegătorului în secţia de votare, sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:

  1. a) persoana respectivă nu a împlinit vârsta de 18 ani până la data de 26 mai. inclusiv;

b)persoanei respective i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;

c)persoana respectivă este arondată la altă secţie de votare;

d)persoana respectivă este omisă din lista electorală permanentă;

  1. e) persoana respectivă figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin;
  2. f) persoana respectivă se regăseşte în tabelul întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă, care cuprinde cetăţenii români care îşi exercită dreptul de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene;
  3. g) alegătorul comunitar nu este înscris în lista electorală special.

Din informaţiile primate de la BEJ Maramureş am aflat că această campanie electorală se încheie în data de 25 mai, sâmbătă dimineaţa la ora 7.00. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii. Atribuţiile acestuia, în această privinţă, se întind şi în afara localului/secţiei de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţă de 500 m.

În ziua de 26 mai 2019, între orele 7.00-21.00, sunt interzise comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare. Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanei vor avea program de lucru cu publicul sâmbătă şi duminică pentru preschimbarea actelor de identitate expirate sau pierdute. Direcţia Judeţeană de Evidenţa a Persoanelor Maramureş şi toate cele 27 de servicii publice comunitare locale de evidenţa a persoanelor aflate în coordonare metodologică vor lucra cu publicul în data de 25 mai, între orele 8.00 – 16.00, iar în data de 26 mai, între orele 7.00 – 21.00.

V. Gherman