Mistreţii distrug proprietăţile maramureşenilor

Scris de Vasile Gherman, 09 mai 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

În mai multe localităţi maramureşene porcii mistreţi au produs pagube la terenurile cultivate, dar şi în livezi sau fâneţe. Cetăţenii şi primarii localităţilor respective au solicitat o întrunire la Palatul Administrativ, ocazie cu care au propus măsuri urgente, atât la nivel administrativ, dar şi legislativ.

Ei au subliniat că administratorii fondurilor de vânătoare au putere mai mare decât proprietarul de drept al terenului din cadrul fondului de vânătoare; hrănirea porcilor mistreţi nu se efectuează cum trebuie, hrănitoarele sunt amplasate la liziera pădurii şi în apropierea terenurilor cultivate situate în intravilanul localităţilor; distrugerea fâneţelor şi păşunilor de către porcii mistreţi; lipsa concurenţei în domeniul fondurilor de vânătoare; reducerea efectivelor de mistreţi nu se realizează prin vânătoare; nedespăgubirea proprietarilor de terenuri cultivate şi distruse de porcii mistreţi.

„Suntem solidari cu necazurile şi problemele dumneavoastră şi avem toată deschiderea să rezolvăm pe calea dialogului şi să centralizăm propunerile de modificare legislativă pe care să le transmitem la Guvernul României, ministerelor de resort şi parlamentarilor”, le-a spus Alexandru Cosma, subprefectul judeţului Maramureş.

Legea vânătorii trebuie modificată

Propunerile de modificare a legii vânătorii şi protecţiei cinegetice transmise din teritoriu sunt: rezilierea contractelor cu administratorul fondului de vânătoare să se poată face la iniţiativa unuia sau mai multor proprietari încât dacă jumătate din suprafaţa deţinută de acel fond de vânătoare au fost retrase, rezilierea contractului cu acel administrator să se poată realiza prin aceeaşi metodologie care a stat la baza înfiinţării fondului respectiv; efcetuarea de împrejmuiri a fondurilor de vânătoare în schimbul renunţării la redevenţă; amplasarea hrănitorilor în locuri convenite cu persoane desemnate de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale; verificarea cantităţii, calităţii şi programului de hrănire a porcilor mistreţi de către o comisie de specialişti din care să facă parte şi o persoană desemnată de primarul unităţii administrativ-teritoriale; distrugerile provocate de animalele sălbatice să fie de către o comisie alcătuită din reprezentantul fondului de vânătoare, gărzii forestiere, direcţiei agricole şi angajat al primăriei, iar finalizarea procesului verbal de constatare să  se realizeze într-un timp optim; cuantumul despăgubirilor să fie integral, iar termenul de achitare a valorii pagubei să nu depăşească 30 de zile calendaristice; cuantumul sumelor cuvenite păgubiţilor să fie plătit din bugetul de stat; în situaţii de criză: boli, pagube excesive şi alte cauze care pot conduce la dezechilibre economice şi sociale, prefectul în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, să poată interveni eficient şi să acţioneze în favoarea cetăţenilor păgubiţi; împuşcarea animalelor domestice aflate pe fondul de vânătoare să se efectueze numai organizat; acţiunile care urmează să se desfăşoare pe fondurile de vânătoare să fie anunţate cu cel puţin 24 de ore şi confirmate de primarul localităţii; controlul activităţilor care se desfăşoară în fondul de vânătoare să fie realizată de o comisie alcătuită din reprezentanţi ai gărzii forestiere, reprezentantul ministerului de resort, reprezentantul proprietarilor de teren şi reprezentantul primăriei.

Propunerile administrative au vizat realizarea inventarului efectiv al porcilor mistreţi din fiecare fond de vânătoare; inventarierea să se realizeze de către o comisie care să includă şi reprezentanţi din afara fondului de vânătoare; studierea delimitării fondurilor de vânătoare cu garduri electrice de tip pastoral, care implică costuri mici şi sunt uşor de întreţinut; montarea de pocnitori pe gaz la liziera fondurilor de vânătoare. Cetăţenii a căror terenuri cultivate au fost distruse de porcii mistreţi au solicitat modificarea de urgenţă a legii vânătorii şi protecţiei cinegetice, fie prin ordonanţă de urgenţă, fie de către parlamentari.

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Valer Zetea, a participat la întâlnire şi a declarat că trebuie găsite soluţii pentru cetăţeni şi rezolvate problemele pentru a-şi putea cultiva terenurile în siguranţă. În acest sens, săptămâna viitoare vor fi prezenţi în judeţul nostru ministrul Mediului, ministrul Agriculturii şi ministrul Apelor şi Pădurilor.

V. Gherman