Mistreţ cu pestă porcină la Oarţa de Sus

Scris de Vasile Gherman, 24 iunie 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Pestă porcină africană confirmată la un porc mistreţ găsit mort pe un fond de vânătoare din zona Oarţa de Sus. Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor  Maramureş s-a reunit în şedinţă extraordinară, după identificarea râtanului mort pe fondul de vânătoare nr.38 Oarţa.

După recoltarea şi analiza probelor recoltate, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală de la Bucureşti a confirmat prezenţa virusului pestei porcine africană la porcul mistreţ găsit decedat pe fondul de vânătoare. Prefectul Vasile Moldovan a spus: „Am aprobat în şedinţă planul de măsuri pentru eradicarea pestei porcine africane la mistreţ atât în zonele afectate, cât şi în zonele neafectate din mediul silvatic. S-a   procedat la stabilirea zonei infectate pe o suprafa ă de 8 km, (ce include patru fonduri de vânătoare: nr. 38 Oarţa, nr.37 Asuaj, unul din judeţul Sălaj, iar altul din judeţul Satu Mare, respectiv localităţile Bicaz, Ciuta, Corni, Oarţa de Sus).  Zona tampon are o suprafaţă de 5 km (include patru fonduri de vânătoare, două din Maramureş, unul din judeţul Sălaj şi judeţul Satu Mare). În fondurile de vânătoare din zona afectată se dispun măsuri de recoltare integrală a mistreţilor prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă şi dibuire”. Măsurile aplicate în plan care prevăd: inventarierea porcinelor domesticedin zona infectată, interzicerea circulaţiei animalelor domestice (ovine, caprine, bovine, porcine, cabaline, etc) prin incinta pădurilor; intrarea şi ieşirea în/şi din pădure a persoanelor fizice şi juridice care transportă masă lemnoasă, respective a utilajelor se va realiza numai prin puncte stabilite de către ocoalele silvice şi comunicate la DSVSA Maramurş . Reprezentanţii desemnaţi în plan, împreună cu gestionarii fondurilor de vânătoare vor lua   măsurile de dezinfecţie.

Porcii supraveghiaţi de veterinari

Exploataţiile de porcine din zona infectată vor fi puse sub supraveghere clinică de către echipe din cadrul DSVSA Maramureş sau medicii veterinari de liberă practică concesionari, cu aplicarea de măsuri de restricţionare a mişcării animalelor. Vor fi luate măsurile de biosecuritate specifice (igienă corespunzătoare) pentru  reducerea riscului de propagare a virusului pestei. Se interzice accesul persoanelor neautorizate în aceste păduri. Se impune în cadrul supravegherii pasive prelevarea de probe de la toţi mistreţii găsiţi morţi sau bolnavi şi vor fi testaţi inclusiv cei ucişi în accidente rutiere. Gestionarii fondurilor de vânătoare vor efectua inspecţii/patrulări cel puţin la un interval de trei zile pentru depistarea de porci mistreţi morţi/bolnavi. Mistreţii vânaţi vor fi depozitaţi integral în spaţii frigorifice de către gestionarii fondurilor de vânătoare până la sosirea rezultatelor de laborator. S-a solicitat informarea secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale cu privire la interdicţia organizării de aglomerări de animale pe raza localităţilor. Cetăţenii care identifică porci mistreţi morţi în pădure, pe fondurile de vânătoare, sunt rugaţi să anunţe autorităţile administraţiei publice locale şi autorităţile sanitar-veterinare, respectiv să întreprindă măsuri de prevenţie. Se recomandă populaţiei de a evita să intre în contact cu animalul decedat în scopul de a preveni apariţia de focare în gospodăriile populaţiei, fapt care ar afecta din punct de vedere economic şi social unităţile administrativ-teritoriale.

V. Rohianu