Fermierii trebuie să depună cereri la APIA pentru ajutorul naţional tranzitoriu

Scris de Vasile Gherman, 20 septembrie 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Pentru a nu pierde ajutorul naţional tranzitoriu la anumite culturi agricole, fermierii trebuie să depună până în octombrie documentele la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Subvenţia este plătită de la bugetul naţional.

Fermierii români care au solicitat la APIA ajutor naţional tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr (ANT 6) trebuie să deţină un contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR. Acesta trebuie întocmit conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează şi se vizează de reprezentantul desemnat al DJA pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/m2. Lipsa vizei DJA pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de verificare semnat de reprezentanţii direcţiei, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DJA, în care se menţionează suprafaţa care respectă condiţiile agrotehnice şi de densitate a culturii. O copie a contractului împreună cu o copie a procesului-verbal de verificare se depun la APIA până la data de 1 octombrie 2019.

Avansul se dă după 15 octombrie

Pentru cultura de hamei (ANT 5), solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare pentru producţia de hamei la DJA. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/judeţean al APIA. Copia contractului menţionat anterior se depune până la data de 15 octombrie 2019. Pentru cultura de in (ANT 2), fermierii trebuie să prezinte la APIA până la data de 31 octombrie a anului de recoltă inclusiv, acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepţie, factura, bon fiscal. Valorile pe hectar pentru ajutoarele naţionale pentru in, hamei şi sfeclă de zahăr pentru anul 2018 sunt următoarele: Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru in pentru fibră –  7,6474 euro/ha = 35,6659 lei/ha; Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru hamei 381,5147 euro/ha = 1.779,3082 lei/ha; Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr 77,8186 euro/ha = 362,9303 lei/ha. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură începe după 15 octombrie 2019 plata avansului la subvenţiile cuvenite fermierilor pentru anul de cerere 2019. Comisia Europeană a anunţat, în august 2019, că plăţile în avans pentru fermierii europeni, pentru anul 2019, includ până la 70% din plăţile directe (schema de plată unică pe suprafaţă, plata pe înverzire, plata redistributivă şi plata pentru tinerii fermieri), şi 85% din plăţile compensatorii pentru dezvoltare rurală.

V. Rohianu