Comunele unde sunt probleme pe cursurile râurilor Băleasa şi Ruscova, vizitate de autorităţi

Scris de Lia Bradeanu, 06 martie 2017 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Săptămâna trecută, prefectul Sebastian Mihai Lupuţ, însoţit de reprezentanţi ai SGA Maramureş şi ISU Maramureş, s-a deplasat în comunele Săliştea de Sus, Ruscova, Repedea, Poienile de Sub Munte şi Leordina, unde au fost sesizate mai multe probleme pe cursurile râurilor Băleasa şi Ruscova, dar şi pentru a se informa la faţa locului despre problemele comunităţilor din această zonă şi a discuta proiecte necesare dezvoltării zonei.

 

Pe râul Ruscova, în perioada 1990-2001, au fost înregistrate viituri majore care au condus la eroziuni puternice ale malurilor, cu afectarea gospodăriilor, drumurilor şi a terenurilor adiacente.

 

Au fost executate lucrări de apărare de mal şi consolidări din anrocamente, gabioane care au fost calamitate în urma viiturilor istorice din anul 2008 şi a celor înregistrate în anul 2010.

 

  • în urma viiturii din 25-27 iulie 2008 s-a întocmit Procesul verbal de calamitate nr. 3313/04.08.2008, prin care s-a constatat calamitarea a 380 m consolidare de mal din prism de anrocamente şi 625 m consolidare de mal din gabioane. Aceste calamităţi sunt pe toată lungimea lucrării „Regularizare râu Ruscova în localităţile Ruscova, Repedea şi Poienile de sub Munte” judeţul Maramureş;

 

  • în urma evenimentelor hidrometeorologice periculoase înregistrate în perioada 07-10.12.2010 pe râul Ruscova:

 

a) în localitatea Ruscova s-a întocmit Procesul verbal de calamitate nr. 4462/16.12.2010, proces verbal în care au fost consemnate calamităţile, pe tronsoane şi necesitatea consolidarii malurilor pe o portiune de aproximativ 100 metri.

b) în localitatea Repedea s-a întocmit Procesul verbal de calamitate nr. 4180/16.12.2010, proces verbal în care au fost consemnate calamităţile, pe tronsoane şi necesitatea consolidării malurilor pe o porţiune de aproximativ 260 metri.

c) în localitatea Ruscova s-a întocmit Procesul verbal de calamitate nr. 4181/16.12.2010, proces verbal în care au fost consemnate calamităţile, pe tronsoane şi necesitatea consolidării malurilor pe o porţiune de aproximativ 700 metri.

 

Situaţia actuală reclamă realizarea în regim de urgenţă a unui Studiu de fezabilitate (urmat de proiectul tehnic şi  execuţie) care să propună noi lucrări de regularizare integrală a râului Ruscova, precum şi de reabilitare şi punere în siguranţă a lucrărilor existente.

 

Urmare a situaţiei înregistrate cu ocazia verificărilor efectuate pe râul Ruscova în data de 2.03.2017, s-a hotărât demararea unor lucrări de recalibrare a albiei si decolmatări, amenajări ale malurilor care să fie executate în comun de SGA Maramureş şi primăriile Ruscova, respectiv Repedea, prin intermediul unor protocoale de colaborare.

 

Obiectivul „Lucrări de regularizare a pârâului Băleasa pe porţiunea ce străbate intravilanul oraşului Săliştea de Sus, judeţul Maramureş” – a fost inclus în lista de investiţii a Administraţiei Naţionale „Apele Române”, dar în ultimii cinci ani nu i s-au alocat resurse financiare.

Aceasta, deşi este cunoscut faptul că în anii 1993, 1998, 2001, 2008, 2010, 2012 pe pârâul Bâleasa, în oraşul Săliştea de Sus, au fost înregistrate viituri majore care au condus la:

  • afectarea parţială sau totală a gospodăriilor, distrugerea şi degradarea drumurilor, podurilor şi podeţelor (fiind afectate 286 gospodării cu o populaţie de 860 locuitori);
  • coborârea talvegului albiei, afuierea, erodarea şi instabilitatea malurilor;
  • punerea în pericol a reţelei de alimentare cu apă şi de canalizare;

 

Investiţia prevede realizarea lucrărilor de regularizare a râului Bâleasa (ziduri de sprijin, consolidări de mal, praguri de fund) în oraşul Săliştea de Sus, pe o lungime de 2150 m.

Valoarea investiţiei este de 11.543.000 lei, din care pentru lucrări de construcţii-montaj este prevăzută suma de 9.871.000 lei.

 

În 2017 vor fi continuate demersurile pentru alocarea de resurse financiare realizării acestui obiectiv de investiţie.