Bani pentru exploatarea lemnului având impact redus asupra solului

Scris de Vasile Gherman, 03 octombrie 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” a fost aprobat de guvernanţi. Este vorba de schema aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020 sesiunea 3/2020. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru  Agricultură anunţă potenţialii beneficiari că scopul  submăsurii 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvo-mediu” este reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure şi promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus). Toate acestea se fac prin promovarea de angajamente voluntare care depăşesc cerinţele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislaţiei naţionale în domeniul gestionării pădurilor. Beneficiarii schemei pot fi: Unităţile   administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere; persoanele  fizice şi juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere. Calitatea de beneficiar eligibil se dovedeşte prin prezentarea documentelor precizate în Secţiunea V a cererii de sprijin (Anexa 1) la categoria Documente referitoare la forma de organizare a solicitantului.

Sprijinul nerambursabil este de 100%

Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu şi este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit, costurile suplimentare şi tranzacţionale suportate de deţinătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani. În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerinţe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete: Pachetul 1 – Asigurarea de zone de linişte; Pachetul 2  – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinaţie cu Pachetul 1). Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100%.

Sesiunea 3 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se estimează a se desfăşura în perioada 2 martie –15 mai 2020, alocarea financiară fiind de cca. 29.000.000 euro. Pentru această sesiune, cererea de sprijin reprezintă şi cerere de plată pentru anul 1(1 ianuarie – 31 decembrie 2020).

V. Rohianu