Apicultorii primesc bani pentru asigurarea rezervelor de hrană a albinelor

Scris de Vasile Gherman, 19 septembrie 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Veşti bune pentru apicultorii care au avut de suferit din cauza vremii capricioasă, care a fost în primăvara acestui an.

Executivul a aprobat la ultima şedinţă o hotărâre prin care se instituie schema de „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol”.

Măsura se instituie întrucât familiile de albine nu au putut să beneficieze de hrană suficientă, din cauza diminuării timpului pentru cules, precum şi a cantităţii mici de polen şi nectar. Astfel, fenomenele hidrometeorologice nefavorabile care s-au manifestat pe întreg teritoriul ţării noastre în perioada martie – mai 2019 au fost comunicate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către apicultori, reprezentanţii formelor asociative ale acestora şi Instituţiile Prefectului. De asemenea, hărţile de monitorizare a climei elaborate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) consemnează faptul că au existat abateri semnificative privind regimul de temperaturi şi precipitaţii care s-au înregistrat în această perioadă de timp pe întreg teritoriul ţării.

Se încasează 20 de lei pentru fiecare familie de albine

Beneficiarii prezentei scheme de ajutor de minimis sunt: apicultori, persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, cu modificările şi completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii; apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare; apicultori, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii. Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis va fi în valoare de 20 lei/familia de albine, reprezentând aproximativ 48% din cheltuielile efectuate de către apicultori pentru asigurarea rezervelor de hrană, conform tehnologiei apicole. Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar respectiv şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Cererile se depun la Direcţia Judeţeană pentru Agricultură

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative: să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2019, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.251/2017; să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş. Termenul de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare este 31 octombrie 2019. Acestea se depun la Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Maramureş. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, respectiv 37.000.000 lei se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate MADR pe anul 2019.

V. Rohianu