Amenajamentul pastoral condiţie obligatorie pentru încasarea subvenţiei pe păşune

Scris de Vasile Gherman, 07 august 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Subvenţiile pentru păşuni nu se vor mai plăti pentru suprafeţele unde nu este îndeplinită o condiţie obligatorie, Potrivit modificărilor legislative, regula se referă la amenajamentul pastoral care de anul viitor este obligatorie. Conform Legii nr. 75/2019, au fost modificate prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Modificările prevăd că în vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei. Începând cu anul 2020 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral. Alte modificări se referă la asociaţiile crescătorilor locali, cooperativele agricole locale, grupurile de producători locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localitaţii respective cu care se încheie contracte de închiriere a păşunilor prin atribuire directă şi care trebuie să fie legal constituite înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului. Entităţile înfiinţate cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii au drept de preemţiune, cu condiţia de a face dovada desfăşurării de activitate economică specifică domeniului respectiv. Amenajamentele pastorale reprezintă documentaţia tehnică completa, al cărei conţinut este aprobat şi detaliat prin hotărâre de Guvern la propunerea MADR, cu referire a îngrijirea pajiştilor permanente, pentru care fermierii obţin subvenţii.

V. Gherman