Acord privind creşterea traficului pe Aeroportul Internaţional Maramureş

Scris de Vasile Gherman, 06 mai 2021 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »


Consilierii judeţeni au aprobat încheierea unui acord de cooperare între Judeţul Maramureş, Municipiul Baia Mare şi Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Maramureş. Acordul priveşte susţinerea activităţilor specifice privind creşterea traficului aerian de la şi către Aeroportul Internaţional Maramureş, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19. În accord se precizează următoarele: „Scopul cooperării îl reprezintă recuperarea traficului aerian spre şi de pe Aeroportul Internaţional Maramureş, respectiv creşterea acestuia, reprezentând o componentă esenţială pentru redresarea economică şi viabilitatea structurală a aeroportului, precum şi relansarea turismului şi a întregii economii a Judeţului Maramureş, care se confruntă cu o lipsă acută de lichidităţi, suferind pagube importante ca urmare a măsurilor aplicate în vederea diminuării impactului tipului de risc de contaminare, materializate prin restricţii de zbor şi de trecere a frontierei”.

Oligaţiile Consiliului Judeţean Maramureş sunt: să realizeze procedurile legale şi toate demersurile pentru susţinerea activităţii operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de COVID-19 ; să asigure sprijin financiar în vederea finanţării acţiunii comune în sumă maximă de 600.000 EUR din bugetul local al Judeţului Maramureş, reprezentând cota sa de cofinanţare de 50% din valoare proiectului/acţiunii ; să publice pe site-ul www.cjmaramures.ro toate documentele aferente acţiunilor specifice privind creşterea traficului aerian de la şi către Aeroportul Internaţional Maramureş, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19; să urmărească modul de derulare a acţiunilor specifice stabilite între parteneri; să informeze partenerii cu privire la producerea oricărei modificări privind modul de derulare a acordului; să asigure promovarea acţiunilor şi rezultatelor obţinute în baza prezentului acord, pe site-ul proriu www.cjmaramures.ro .

Obligaţiile Municipiului Baia Mare sunt: să aprobe prin Hotărâre de Consiliu Local Baia Mare, alocarea sumei necesare finanţării în comun a acţiunii; să vireze suma aferentă cofinanţării în conformitate cu regulile si procedurile ce vor fi stabilite de comun acord între parteneri; să asigure promovarea acţiunilor şi rezultatelor obţinute în baza prezentului acord pe site-ul propriu.

Obligaţiile Aeroportului Internaţional Maramureş sunt: să pună în aplicare prevederile acordului comun stabilit între parteneri  pentru susţinerea activităţii privind creşterea traficului aerian de la şi către Aeroportul Internaţional Maramureş, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19; să transmită partenerilor toate acţiunile şi operaţiunile realizate în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului acord de cooperare, în vederea derulării, monitorizării modului de utilizare a finanţării acordate; să transmită partenerilor, documentele justificative privind utilizarea finanţării acordate; să informeze partenerii cu privire la orice situaţie apărută care poate afecta implementarea prevederilor acordului de cooperare asumat de către părţi; să asigure promovarea acţiunilor şi rezultatelor obţinute în baza prezentului acord, pe site-ul propriu.

V. Gherman