187 rentieri maramureşeni trebuie să-şi vizeze carnetele la APIA

Scris de Vasile Gherman, 01 august 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) îi aşteaptă pe toţi cei interesaţi a încasa renta viageră agricolă, aferentă anului 2018, să se prezinte la centrul judeţean din Baia Mare pentru vizarea carnetelor de rentier. Termenul limită este 31 august 2019. În judeţul Maramureş sunt 187 rentieri, din care 155 şi-au vizat carnetele. Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului

În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2018 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, şi a depunerii la oricare Centrul judeţean APIA Maramureş,  până la data limită 15.10.2019, a cererii de moştenitor însoţită de următoarele documente justificative: carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original); copie a certificatului de deces; copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă‖); copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului; împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original); extras de cont pe numele moştenitorului. La depunere se prezintă documentele în original în baza cărora funcţionarul APIA va certifica pe copia depusă la dosarul rentierului -conform cu originalul. Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua şi după acest termen până la trei ani de la data limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moştenitorii acestora.

V. Rohianu