O nouă întâlnire a Comisiei Judeţene de Fond Funciar

Scris de Lia Bradeanu, 03 iulie 2017 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Comisia Judeţeană de Fond Funciar, întrunită în şedinţă luni, 3 iulie, la Palatul Administrativ din Baia Mare, a avut pe ordinea de zi analizarea a 104 dosare, având ca obiect validarea/invalidarea a tot atâtea documentaţii privind terenuri agricole. Întâlnirea a fost condusă de prefectul Sebastian Mihai Lupuţ, preşedintele comisiei.


S-au avut în vedere solicitări privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri de pe raza a aproape 30 de unităţi administrativ-teritoriale. Majoritatea dosarelor au avut ca obiect terenuri agricole situate în zone necooperativizate. Comisia Judeţeană a analizat şi votat propunerile Comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Unele discuţii au privit situaţia canalelor de pe terenurile agricole, care nu sunt trecute distinct în cartea funciară, astfel că, după 1990, ele au intrat în proprietatea cetăţenilor odată cu suprafeţele agricole. O atenţie sporită a necesitat cazul unei proprietare de teren care a primit titlul de proprietate pe numele pe care îl avea atunci când a fost căsătorită, în prezent fiind divorţată. cererea ei de modificare a titlului nu a fost admisă, întrucât cererea eliberării titlului de proprietate fusese făcută pe numele vechi.