Elevii maramureşeni nu-şi cunosc drepturile şi obligaţiile şcolare

Scris de Vasile Gherman, 15 februarie 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Asociaţia Elevilor din Maramureş a realizat un studiu la nivelul judeţului, iar rezultatul arată că elevii intervievaţi nu-şi cunosc drepturile.

În semestrul întâi al anului şcolar 2018-2019, Asociaţia Elevilor din Maramureş a realizat acest studiu pentru a evalua nivelul de respectare a drepturilor elevilor în anul şcolar anterior. La acest studiu au contribuit 215 respondenţi (cu vârste cuprinse între 14 şi 20 de ani) din 77 de localităţi, care învaţă în 31 de licee şi colegii. Rezultatele obţinute în urma răspunsurilor primate arată că drepturile şi îndatoririle elevilor înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional, nu îşi cunosc în totalitate drepturile. Acestea sunt reglementate printr-un act normativ numit „Statutul Elevului”, care a fost aprobat în anul 2016 prin Ordinul de Ministru nr. 4742.

Diriginţii trebuie să-i informeze

Datoria de a informa elevii în legătură cu drepturile şi îndatoririle lor revine în primul rând profesorului diriginte la începutul fiecărui an şcolar,, în conformitate cu Regulamentul de Ordine şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. Deşi 70% dintre participanţii la studiu au auzit despre existenţa Statutului Elevului, 60% dintre aceştia nu au avut parte de prezentarea unei sinteze ale acestui act în toamna anului 2018. Mai mult, peste 60% dintre beneficiari susţin că în timpul orelor de dirigenţie nu au abordat tematici legate de încălcarea drepturilor elevilor şi tot acelaşi procent au spus că în liceul  lor drepturile le sunt parţial sau deloc respectate. În lipsa informării din partea profesorului diriginte, elevii au spus că apelează la surse de informare alternative, precum: internetul, secretariatul, avizierul şcolii, biblioteca liceului sau Asociaţia şi Consiliul Elevilor Maramureş. Un procent de 45% din elevi au afirmat că în unitatea lor de învăţământ nu există posibilitatea de informare.

Multe nemulţumiri

Printre practicile nelegale se numără discriminarea, încălcarea dreptului la libertate de exprimare, solicitarea fondului şcolii, sancţionarea incorectă, deposedarea de bunurile proprii sau  imposibilitatea de a alege materiile opţionale de studiu şi de a oferi feedback semestrial, după cum urmează: 53% dintre elevi au fost supuşi sau au cunoştinţă de cazuri în care colegii lor au fost supuşi discriminării de către profesori, personalul şcolii sau alţi elevi; 48% au spus că mediul lor şcolar nu sprijină libertatea de exprimare; 67% au afirmat că le-au fost solicitate sume de bani de către unitatea de învăţământ; 62% au fost consemnaţi sau au cunoştinţă de cazuri în care colegii lor au fost consemnaţi drept absenţi în catalog, deşi erau prezenţi în clasă; 60% spun că există cazuri de sancţionare colectivă, pentru o faptă individuală; 57% cunosc cazuri sau au fost mustraţi în faţa clasei; 68% au cunoştinţă sau au fost deposedaţi de bunuri personale, de către un profesor/reprezentant al unităţii; 68% nu şi-au putut exprima în mod liber opţiunea cu privire la materiile de studiu opţionale pe care doresc să le studieze; 85% nu au putut oferi feedback anonim la finalul semestrului.

Asociaţia Elevilor asigură sprijinşi consiliere

Deşi învăţământul maramureşean nu se află încă într-o formă ideală, în urma realizării studiului se observă totuşi că situaţia se îndreaptă spre mai bine: 70% dintre elevi consideră evaluarea la clasă obiectivă; 72% au spus că primesc rezultatele evaluărilor scrise în cel mult 15 zile lucrătoare; 85% au afirmat că în liceul lor au avut loc alegeri democratice pentru alegerea elevilor reprezentanţi; 88% au răspuns că nu le-a fost refuzat accesul în şcoală pe motivul ţinutei sau lipsei unui element de identificare; 85% au susţinut că repartizarea în clase se face în mod nediscriminatoriu; 83% au spus că în unitatea lor nu există sancţiuni care obligă elevii la muncă în folosul şcolii; 80% au fost informaţi cu privire la notele obţinute, înainte ca acestea să fie trecute în catalog. Asociaţia Elevilor din Maramureş vă derula o analiză atentă a situaţiei din fiecare unitate de învăţământ şi va trimite un raport al rezultatelor obţinute, pentru a sesiza problemele identificate în vederea soluţionării lor. De asemenea, va veni în ajutorul fiecărui elev care este supus unei nedreptăţi, Elevii sunt încurajaţi să contacteze asociaţia pentru a comunica problemele pe care le întâmpină şi pentru a beneficia de consultare şi sprijin, la adresa de e-mail asociatiaelevilormm@gmail.com sau la numărul de telefon 0758976157.

Vasile Gherman