Sute de locuri disponibile maramureşenilor fără serviciu

Scris de Vasile Gherman, 09 august 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Maramureş pune la dispoziţia celor interesaţi 499 de locuri de muncă vacante.

Se caută: agenţi de vânzări, cameriste, cosmeticiene, designeri pagini web, electricieni, femei de serviciu, florari, mecanici auto, vulcanizatori, zidari, zugravi, dar şi administratori, asistenţi manager, biologi, ingineri, organizatori activităţi de turism, profesori în învăţământul profesional şi de maiştri, programatori, secretare. Cei interesaţi pot obţine mai multe informaţii de la sediul AJOFM Maramureş din Baia Mare (str. Hortensiei 1/A), telefon: 0262-227.821.

Astfel, sunt disponibile următoarele locuri de muncă: administrator societate comercială (1); agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri) (2); agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport (3); agent de securitate (6); agent de turism (1); agent de vânzări (12); agent poştal (1); agent transporturi (1); ajutor bucătar (15); ajutor ospătar (7); ambalator manual (16); animator socieducativ (2); asfaltator (1); asistent comercial (1); asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare) (1); asistent manager (6); asistent personal al persoanei cu handicap grav (2); barman (3); biolog (1); bucătar (9); cameristă hotel (3); casier (3); casier trezorier (1); coafor (1); conducător activitate de transport rutier (1); confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice (1); confecţioner prelucrător în industria textilă (1); confecţioner-asamblor articole din textile (4); consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing (1); consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală (2); consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiune economică (1); constructor de acoperişuri (1); constructor structuri monolite (1); contabil (2); controlor calitate (3); cosmetician (2); croitor (1); derulatorist (1); designer pagini web (studii medii) (2); designer vestimentar (1); director de departament organizare evenimente (1); director economic (1); disc-jockey (1); dulgher (exclusiv restaurator ) (6); dulgher restaurator (7); economist-şef (1); electrician de întreţinere şi reparaţii (2); electrician echipamente electrice şi energetice (3); electrician în construcţii (4); electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene (2); electromecanic maşini şi echipamente electrice (1); expeditor internaţional (1); excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate (1); expeditor internaţional (1); facturist (1); femeie de serviciu (10); fierar betonist (3); finisor–lăcuitor lemn (1); fiziokinetoterapeut (1); florar-decorator (1); formator finisor plăci (1); frezor universal (1); funcţionar administrativ (5); gaterist la tăiat buşteni (2); gestionar depozit (2); inginer automatist (2); inginer chimist (2); inginer construcţii civile, industriale şi agricole (2); inginer de sistem software (2); inginer electroenergetică (1); inginer electronist transporturi, telecomunicaţii (1); inginer electrotehnist (1); inginer geodez (1); inginer mecanic (3); instalator încălzire centrală şi de gaze (1); instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (1); îngrijitor animale (2); îngrijitor clădiri (1); îngrijitor de copii (1); îngrijitor spaţii verzi (2); lăcătuş mecanic (4); lucrător bucătărie (spălător vase mari) (2); lucrător comercial (12); maestru de sunet (1); manager (6); manager general (1); manager proiect (1); manichiurist (2); manipulant mărfuri (18); maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea (1); maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare (1); maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) (2); mânuitor valori (presă, poştă) (1); mânuitor, montator decor (1); mecanic auto (6); mecanic maşini agricole (1); mecanic utilaj (1); medic veterinar (1); mercantizor (1); muncitor necalificat în industria confecţiilor (6); muncitor necalificat în silvicultură (1); muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide (9); muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (21); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (21); muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje (3); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (8); muncitor spălare şi curăţare cisterne (2); operator calculator electronic şi reţele (2); operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (8); operator curăţitor chimic (1); operator ghişeu bancă (1); operator în domeniul proiectării asistate pe calculator (1); operator introducere, validare şi prelucrare date (5); operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţie (2); operator la maşini-unelte cu comandă numerică (7); operator la maşini-unelte semiautomate şi automate (4); operator la roboţi industriali (2); operator spălător textile (1); organizator activitate turism (studii medii) (1); organizator activitate turism (studii superioare) (1); organizator prestări servicii (2); ospătar (chelner) (7); preparator de semifabricate şi preparate culinare (1); profesor în învăţământul profesional şi de maiştri (2); programator (1); programator ajutor (1); proiectant inginer instalaţii (1); proiectant inginer mecanic (3); recepţionist (1); reprezentant comercial (1); restaurator şarpante şi structuri din lemn (1); secretar economic (studii superioare) (1); secretară (7); spălător vehicule (2); spălătoreasă lenjerie (1); specialist în achiziţii (1); specialist în domeniul calităţii (2); stivuitorist (3); strungar universal (1); subinginer electromecanic (1); sudor (4); sudor manual cu flacără de gaze (1); supraveghetor jocuri (cazino) (3); şef birou marketing (1); şef departament/compartiment/preşedinte comisie organizaţie profesională, filiala judeţeană/municipiu (1); şef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (5); şofer autoca­mion/maşină de mare tonaj (7); şofer automacaragiu (1); şofer de autoturisme şi camionete (9); tapiţer (9); tâmplar binale (1); tâmplar universal (11); tăietor manual lemn de foc (3); tehnician electronică (1); tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor (1); tinichigiu carosier (2); topograf (1); ucenic (4); vânzător (11); vopsitor (2); vulcanizator piese din cauciuc la prese (1); zidar restaurator (1); zidar rosar-tencuitor (6); zugrav (1).

V. Gherman