Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, axa 6 – promovarea energiei curate

Scris de Decebal Ienasoiu, 08 noiembrie 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 este conceput astfel încât să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Acesta se concentrează asupra creşterii durabile, promovând o economie bazată pe un consum redus de carbon.

Altfel spus, pune accentul pe măsuri de eficienţă energetică, măsuri de promovare a energiei verzi şi a unor moduri de transport prietenoase cu mediul înconjurător.

Datorită complexităţii acestui Program, astăzi vom prezenta succint axa prioritară numărul 6 a acestuia. Mai exact, ne vom îndrepta atenţia către POIM 6.1 şi către POIM 6.4, obiectivul 1 şi 4 vizând proiecte de cel puţin 1 milion de euro. De asemenea, vom recomanda o companie sau, mai bine spus, un grup de companii cu experienţă în conceperea proiectelor mari, care oferă şi consultanţă privind alegerea celei mai bune surse de finanţare.

Programul Operaţional Infrastructura Mare, axa 6 – energie curată şi eficienţă energetică

Obiectivul general al axei prioritare numărul 6 este promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon. Axa cuprinde patru mari obiective:

  1. creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate;
  2. reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali;
  3. reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor;
  4. creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă.

Suma alocată acestei axe este de apx. 198 mil. de euro. După cum am spus, în cele ce urmează vom prezenta succint obiectivul numărul 1 şi obiectivul numărul 4 (POIM 6.4).

POIM 6.1 – beneficiari UAT şi ADI, dar şi companii private

Companiile a căror activitate este producerea de energie în scopul comercializării, care doresc să obţină fonduri europene, îşi pot îndrepta atenţia către Programul Operaţional Infrastructura Mare, axa 6, obiectivul 1. Acesta vizează creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), iar criteriile sale de eligibilitate sunt destul de complexe. Mai exact, pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil de până la 80% din valoarea eligibilă a investiţiei societăţile comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau cele constituite conform legislaţiei specifice dintr-un alt stat membru UE, ce activează în sectorul producerii de energie.

De asemenea, pot beneficia de finanţare prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 6.1 Unităţile de Administraţie Teritoriale şi Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară care nu intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat şi care primesc până la 98% finanţare nerambursabilă.

POIM 6.4 – valoarea finanţării solicitate nu trebuie să depăşească 15 mil. de euro

În ceea ce priveşte POIM 6.4, potenţialii beneficiari sunt societăţile comerciale din industrie/ furnizorul de energie/ reprezentantul desemnat al unui parc industrial ce înregistrează consumuri de peste 200 tep/an şi care pot dovedi condiţiile cerute ale proiectelor, intenţionând să valorifice potenţialul termic într-un cuantum de 4000 h/an.

Desigur, pentru a fi considerate eligibile, proiectele pentru POIM 6.4 trebuie să respecte anumite reguli, cum ar fi: să vizeze investiţii în capacităţi de cogenerare de înaltă eficienţă nou instalate sau modernizate, să fie localizate în regiuni mai puţin dezvoltate, în afara Bucureşti-Ilfov, să aibă un cost total eligibil al proiectului ce nu depăşeşte 50 mil de euro, valoarea finanţării solicitate să fie mai mică de 15 mil de euro etc.

REI Grup – asistenţă tehnică pe toată durata implementării proiectului

Aşa cum am menţionat la începutul acestui articol, îţi vom recomanda un grup de companii care poate facilita accesul tău către fonduri nerambursabile, indiferent că este vorba de Programul Operaţional Infrastructura Mare sau de Scheme de ajutor de stat: REI Grup.

REI FINANCE ADVISORS şi REI INTERNATIONAL nu doar că te vor ajuta să găseşti cea mai potrivită sursă de finanţare, ci te vor sprijini pe tot parcursul proiectului, lăsând în seama specialiştilor grija alcătuirii documentaţiei necesare. Altfel spus, dacă doreşti atragerea de fonduri de peste 1 milion de euro, apelează cu încredere la REI Grup şi beneficiază de un pachet complet de servicii, inclusiv asistenţă tehnică pe toată durata desfăşurării proiectului şi după finalizarea acestuia.