Posibilităţi de accesare a fondurilor europene, prezentate la Instituţia Prefectului

Scris de Lia Bradeanu, 01 martie 2017 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş, în colaborare cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, la nivelul Regiunii Nord-Vest, au organizat miercuri, 1 martie 2017, la Palatul Administrativ din Baia Mare, prezentarea versiunilor finale ale Ghidurilor solicitantului pentru Axele prioritare 3 şi 8.

În deschiderea întâlnirii, prefectul judeţului Maramureş, Sebastian Mihai Lupuţ, a menţionat că o întâlnire similară a fost organizată în cursul anului trecut cu AFIR, şi că în viitor vor urma întâlniri pentru facilitarea accesării fondurilor de către întreprinderile mici şi mijlocii. Se va încerca organizarea unor astfel de evenimente, menite să faciliteze accesul la fondurile europene, şi în judeţ, pe regiuni. De data aceasta, au fost invitaţi să participe primarii UAT-urilor din Maramureş, precum şi reprezentanţi ai unor instituţii şi autorităţi publice.

Prima prezentare a aparţinut Laviniei Hopîrtean, expert evaluare selecţie contractare, care a vorbit despre Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţie 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice (îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii – pereţi exteriori, ferestre, tâmplărie, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste subsol, a şarpantelor şi învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii; implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziţionarea, instalarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior) etc.

Alocarea financiară este de 326,16 milioane euro, din care pentru regiunea Nord-Vest 41,61 milioane euro. Perioada în care pot fi depuse cererile de finanţare este 28 februarie – 28 august 2017. Cele care pot solicita finanţarea sunt autorităţile publice centrale, autorităţile şi instituţiile publice locale, precum şi parteneriatele între aceste entităţi.

Cristian Hurducaş, expert evaluare selecţie contractare, a prezentat Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţie 8.1, Obiectivul Specific 8.3, Grup vulnerabil: persoane vârstnice (reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii centrelor sociale fără componenţă rezidenţială existente; înfiinţarea de noi centre, crearea/ modernizarea facilităţilor de acces fizic pentru persoane cu dizabilităţi etc.).

Alocarea apelului de proiecte este de 26,79 milioane euro, din care pentru regiunea Nord-Vest 3,84 milioane euro. Perioada de depunere a proiectului este 28 februarie – 29 august 2017. Solicitanţii de finanţare pot fi: unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public; asociaţii şi fundaţii, unităţi de cult, parteneriate între aceste entităţi.

Ghidurile de finanţare pot fi descărcate de la adresa www.nord-vest.ro.