Plată pentru 852 fermieri maramureşeni

Scris de Vasile Gherman, 18 octombrie 2021 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »


Azi, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată, în cadrul Campaniei de plăţi în avans pentru anul 202,  un număr de 39.623 fermieri, cu o sumă totală de 160.995.060,92 euro. La APIA Centrul Judeţean Maramureş au fost autorizaţi în prima zi din cadrul Campaniei de plăţi în avans pentru anul 2021 un număr de 852 fermieri cu o sumă totală de 1.466.355,25 euro, reprezentând 7.220.441,68 lei.

Cuantumul per hectar al plăţilor directe care se acordă pentru anul de cerere 2021 a fost stabilit prin Hotărârea nr.1053/02.10.2021 privind stabilirea pentru anul 2021 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, a plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi al plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine şi caprine şi sunt următoarele:

Schema de plată unică pe suprafaţă – 95,4751 euro/ha; Plata redistributivă: primul interval 1-5 ha inclusiv – 5,0000 euro/ha, iar al doilea interval peste 5 ha şi până la 30 ha inclusiv – 48,1457 euro/ha. Plata pentru înverzire – 57,8931; Plata pentru tinerii fermieri – 40,4514.

Sprijin cuplat în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine – 17,2430 euro/cap animal.

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1295 din 4 august 2021 de derogare, pentru anul 2021, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale, statele membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plăţilor directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Plăţile pentru schemele finanţate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,9475 lei/euro stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2021 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C/398/7/01.10.2021.

Plăţile pentru schemele finanţate din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,8683 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2020 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/03.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură îşi propune în perioada de acordare a avansului, 18 octombrie 2021 – 30 noiembrie 2021, să finanţeze  fermierii cu o sumă de peste 1 miliard de euro, atât pentru schemele finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) cât şi pentru măsurile finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

V. Rohianu