Încasări mai mari la bugetul consolidat al statului, în luna august, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut

Scris de Lia Bradeanu, 13 septembrie 2017 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

La întâlnirea Colectivului pentru impulsionarea colectării veniturilor la bugetul consolidat al statului au fost prezentate materiale de către membrii acestuia. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş a realizat la bugetul general consolidat al statului, în luna august, încasări în sumă totală de 107.616.124, mai mari cu 9.719.024 lei, faţă de încasările din luna august a anului trecut şi cu o realizare procentuală de 109, 93%, comparativ cu realizările perioadei similare.
Încasările aferente bugetului asigurărilor sociale de stat pentru luna august 2017 sunt de 40.351.717 lei, faţă de realizările din aceeaşi perioadă a anului trecut, cu o creştere procentuală de 19,85%.
La bugetul fondului pentru şomaj, cuantumul încasărilor este în creştere cu 250.187 lei, respectiv 118, 87%, mai mari decât realizările din perioada similară a anului 2016.
Sumele colectate la bugetul asigurărilor sociale de sănătate în luna august a.c., au înregistrat o creştere procentuală de 109, 20% faţă de încasările din aceeaşi lună a anului trecut.

Încasările aferente impozitului pe venit au fost realizate în luna august în procent de 105.03%. La taxa pe valoarea adăugată, cuantumul încasărilor realitatea fost cu peste 5,94% peste nivelul programului repartizat. Programul de încasări venituri bugetare aferent lunii august a.c., a fost realizat în proporţie de 106,56%., a declarat Ioan Popa, şef adjunct Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş.

Pentru menţinerea volumului încasărilor bugetare, respectiv recuperării arieratelor, vor fi întreprinse următoarele acţiuni: analiza punctuală a operatorilor cu plăţi consistente la buget, care înregistrează un grad scăzut de conformare voluntară la plată, pentru identificarea cauzelor neplăţii la termen, respectiv identificarea acţiunilor viitoare; intensificarea acţiunilor de identificare a unor noi contribuabili care pot fi beneficiarii unor eşalonări de plată, concomitent cu asistenţa privind respectarea eşalonărilor acordate deja şi/sau repunerea pe rol a celor pierdute. O altă măsură vizează monitorizarea măsurilor de executare silită, care înregistrează obligaţii restante mai mari de 30 zile şi intensificarea măsurilor de executare silită faţă de operatorii economici care înregistrează restanţe la plată. Analiza sechestrelor instituite deja din punct de vedere al stingerii titlurilor care au stat la baza întocmirii lor şi în cazul în care nu se înregistrează o evoluţie satisfăcătoare, solicitarea evaluării în vederea valorificării bunurilor, urmată de măsura organizării de licitaţii de vânzare.

Încasări mai mari şi la Biroul Vamal de Interior Maramureş

Totalul încasărilor la Biroul Vamal de Interior Maramureş pe luna august, cumulat cu Biroul Vamal de Frontieră Sighetu Marmaţiei a fost realizat în proporţie de 118,62%, a precizat Teodor Lupuţi, şef Birou Vamal de Interior Maramureş. Încasările din operaţiuni vamale au fost realizate din comerţul cu ţări terţe, care nu aparţin teritoriului vamal al U.E. De asemenea, au fost efectuate acţiuni specifice domeniului strict vamal: controale fizice, colete poştale pentru persoane fizice, controale în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală şi a combaterii traficului de mărfuri susceptibile a încălca acest drept, respectiv controale vamale sub diverse regimuri declarate de agenţii economici. Pe domeniul fiscal, încasările provenite din accize, ca activităţi ale Biroului Vamal de Interior Maramureş au fost în luna august a.c., în valoare de 169.350 lei, mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Principalele mărfuri importate în luna august a.c., la Biroul Vamal de Frontieră Sighetu Marmaţiei au fost: cherestea de răşinoase şi fag, semifabricate de lemn, părţi de mobilier, anvelope pneumatice noi, brichete din turbă, piuliţe din oţel, încălţăminte, accesorii mobilier. Principalele mărfuri exportate: elemente lamelare stratificate, panouri din lemn, mobilier din lemn, carcase din fibră de sticlă, autoutilitară.

În cadrul activităţii de control vamal au fost întocmite opt procese verbale de constatare şi sancţionare, în cuantum de 7000 lei pentru contrabandă cu produse din tutun, fraude de tutun, sustragere de la controlul vamal şi neîndeplinirea obligaţiilor transportatorului.

Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmaţiei a fost tranzitat în luna august de aproximativ 84.000 călători şi de peste 14.800 mijloace de transport.

117.267 pensionari are judeţul Maramureş în luna august

Directorul Casei Judeţene de Pensii Maramureş, Lucica Pop, a menţionat că la nivelul lunii august a.c., în judeţul nostru, conform datelor statistice, sunt 117.267 pensionari, din care 74.108 pensionari limită de vârstă, 1641 pensii anticipate, 19.823 pensionari invaliditate, 16.774 pensionari urmaş, 5071 pensionari agricultori şi 19 pensii IOVR.
Până la sfârşitul lunii august, au fost încheiate 258 contracte privind plata retroactivă a contribuţiilor de asigurări sociale, venitul încasat fiind de 1.685.003 lei.