Fermierii plătesc impozit pe veniturile din arendă

Scris de Vasile Gherman, 19 iunie 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

În acest an, impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului.

Venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului incheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii. Acestea trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Deciziile se transmit, în cadrul aceluiaşi termen, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine. Venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final.
Plafon pentru contribuţia asigurărilor sociale de sănătate

Impozitul astfel calculat şi reţinut pentru veniturile din arendă se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Veniturile se declară de către cel care plăteşte arenda în declaraţia 112. Persoanele fizice, care au venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, datorează această contribuţie dacă estimează venituri anuale cumulate cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din una sau mai multe surse de venituri. Încadrarea în acest plafon, în cazul activităţilor din agricultură, se analizează prin luarea în calcul a venitului net sau normei de venit, dupa caz, pentru veniturile din activităţi agricole, silvicultura şi piscicultura. Contribuţia la sistemul asigurărilor sociale de sănătate se datorează pentru veniturile cumulate (venituri nete din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală venituri din asocierea cu o persoana juridică, venituri nete din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii,venituri nete din activităţi agricole, silvicultura si piscicultura,venituri brute din alte surse, definite conform Codului fiscal) cu excepţia veniturilor din salarii.

V. Gherman