Campanie de informare pentru fermieri

Scris de Vasile Gherman, 14 februarie 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

De cele mai multe ori, fermierii, în special cei de la sate, nu au informaţii suficiente pentru a beneficia de fonduri guvernamentale sau europene. În acest sens, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plată în anului 2019.

Sloganul folosit este: „APIA SUSŢINE VALORILE COMUNE EUROPENE ŞI FERMIERII ROMÂNI . DEPUNE CEREREA UNICĂ DE PLATĂ ÎN PERIOADA 1 MARTIE – 15 MAI 2019!” . Cererile Unice de Plată se depun  la Centrele judeţene/locale APIA. În calitate de stat membru al Uniunii Europene, ţara noastră beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naţionale tranzitorii, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practice agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal şi zootehnic, măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 „Agromediu şi climă”, Măsura 11„ Agricultura ecologică”, Măsura 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specific” (PNDR 2014-2020), „Ajutoarele naţionale tranzitorii” (ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic.

O singură cerere pentru toate terenurile

Completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/.  Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în IPA-Online se face în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii unice de plată, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic. Acelaşi principiu se aplică şi pentru fermierii, crescători de animale, care vor completa Cererea unică de plată – declaraţie sector zootehnic, împreună cu func ţionarul APIA, în aplicaţia dedicată sectorului zootehnic. Fermierii vor depune   la APIA o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă aceştia utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Cererile se depun la Centrele judeţene APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol.

Rentierii nu beneficiază de plăţi pentru terenul arendat

Beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai   suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători  de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. Pentru a beneficia de plăţile directe fermierii trebuie: să   prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse   acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziţia lor  sau o copie a anexei nr. 24 de la   starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile la data depunerii cererii. Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermieruluişi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz. Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentruterenul/animalele  arendat(e), concesionat(e)   închiriat(e) şi/sau împrumutate spre folosinţă. Fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru suprafeţele arendate/înstrăinate conform legii, nu   beneficiază de plata pentru terenul arendat/înstrăinat.

Bani doar pentru cei care utilizează terenul

Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de plată/măsurilor de dezvoltare rurală/ajutoarelor naţionale fermierii trebuie să depună anual, la APIA, Cererea Unică de Plată şi să îndeplinească condiţiile de eligibilitate   conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare. În cazul  Măsurilor 10 şi 11, fermierii trebuie să respecte şi cerinţele specifice pachetelor solicitate la plată şi cerinţele de bază conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor,   pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare şi/sau, după caz, să deţină un număr minim de animale. Pentru legumele cultivate în sere şi solarii, suprafaţa minimă a exploataţiei   trebuie să fie de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelelor de 0,03 ha. Pentru a beneficia de subvenţii, solicitanţii (indiferent că sunt persoane fizice sau juridice) trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către unităţile   administrativ-teritoriale, conform înscrierilor din registrul agricol. La   depunerea cererii unice de plată fermierul trebuie să prezinte toate   documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor.

Vasile Gherman