„Ţara Lăpuşilui” poate avea Muzeu de Artă

Scris de Vasile Gherman, 05 februarie 2020 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

La ultima şedinţă ordinară a Consiliului Local Tg. Lăpuş, aleşii locali au aprobat măsurile necesare pentru înfiinţarea „Muzeului de Artă, Tradiţie şi Istorie a Ţării Lăpuşului”. Iiţiativa aparţine profesoarei dr. Valeria Bilţ, consilier şi preşedinta Astrei Lăpuşene, care a propus înfiinţarea acestuia”.

Argumentele iniţiatorului au fost următoarele: „Ţara Lăpuşului este una dintre cele patru zone etnografice care alcătuiesc judeţul nostru, un ţinut al nordului românesc, extrem de interesant din punct de vedere etnografic, folcloric, lingvistic, istoric şi arheologic. Săpăturile arheologice au descoperit, în acest spaţiu, urme ale vieţii umane datând din neolitic. Inventarul descoperirilor cuprinde sute de obiecte de bronz, pe lângă obiectele de ceramică din cultura Suciu de Sus, unde s-au găsit morminte de incinerare. Necropola tumulară de la Lăpuş, datând din epoca fierului, mileniul II, î.H. şi numeroase alte obiecte din diverse alte epoci, atestă istoria străveche a acestor locuri. Fiecare sat, fiecare comună are istoria sa, păstrată în vestigiile arheologice, documente, tradiţii, obiceiuri, folclor, port popular, meşteşuguri, arhitectură etc. Fiecare sat are specificul său, dar în contextul etno-folcloric naţional, ele se identifică cu specificul culturii lăpuşene. Această bogăţie inestimabilă a Ţării Lăpuşului a fost recunoscută ca parte valoroasă a patrimoniului cultural naţional de către Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura şi Cultura Poporului Român, ASTRA, înfiinţată la 1861, la Sibiu, care acorda interes pentru păstrarea şi valorificarea artei şi etnografiei româneşti, folclorului în general, acestea reprezentând dovezi ale etnogenezei şi continuităţii româneşti pe aceste meleaguri, elemente definitorii pentru spiritualitatea românească. Aspiraţia comunităţii lăpuşene de a înfiinţa un muzeu de istorie şi artă tradiţională în zonă există de la începutul secolului al XX-lea, de la înfiinţarea Despărţământului ASTRA în Tg. Lăpuş dar, până în prezent, ea nu s-a materializat, priorităţile fiind mereu altele. Devine tot mai acută necesitatea de a construi un astfel de muzeu, ca modalitate de stopare a procesului ireversibil de dispariţie a unui mod de viaţă, a unei culturi şi civilizaţii tradiţionale şi de recuperare, măcar parţială, a ceea ce a mai rămas din ele. De asemenea, existenţa unui complex muzeal al Ţării Lăpuşului ar stimula şi dezvolta turismul în zonă, atrăgând, implicit o creştere economică substanţială la bugetul local. Tot ASTREI Lăpuşene, care aniversează anul acesta 110 ani de la evenimentul Expoziţiei etnografice, îi revine datoria de a milita pentru punerea în practică a acestui mare deziderat al comunităţii din Ţara Lăpuşului, motiv pentru care iniţiază, împreună cu Consiliul Local, prezentul proiect. Fiind un obiectiv de interes pentru întreaga zonă etnografică, considerăm că este recomandată implicarea în acest proiect măreţ a tuturor UAT-urilor din Ţara Lăpuşului. Se impune, aşadar, să profităm de oportunităţile pe care le avem şi le putem crea, să ne implicăm folosind toate resursele umane, materiale şi financiare, pentru a materializa proiectul care să conducă la realizarea Muzeului de artă, tradiţie şi istorie a Tării Lăpuşului”.

V. Gherman