Viceprimarul Băii Mari şi primarul Săpânţei în vizorul ANI

Scris de Vasile Gherman, 24 septembrie 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Instituţia Prefectului Judeţul Maramureş a iniţiat demersurile necesare la instituţiile abilitate (ANI şi instanţe judecătoreşti), referitoare la nerespectarea regimului juridic al incompatibilităţilor ale unor aleşi locali. Este vorba de viceprimarul municipiului Baia Mare, Noemi Vida şi primarul comunei Săpânţa, Gheorghe Stan.

„Am primit de la Agenţia Naţională de Integritate o copie a Deciziei nr.2820/2019 pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi rămasă definitivă după pronunţarea din data de 28 mai 2019, respectiv a Deciziei nr.28372019 pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi rămasă definitivă după pronunţarea din data de 28 mai 2019, prin care au fost respinse cererile de recurs a celor doi aleşi locali. De asemenea, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare (art.160 alin.1 lit. b, coroborat cu art.160 alin. 7 din Codul administrativ) am solicitat celor doi secretari generali ai unităţilor administrativ-teritoriale să întocmească referatele în vederea emiterii Ordinului Prefectului prin care se constată încetarea de drept a mandatelor. Noi am dat dovadă de bună credinţă şi am demarat procedurile prevăzute de prevederile legislaţiei în vigoare pentru existenţa conflictului de interese şi a stării de incompatibilitate, prin nerespectarea regimului juridic al incompatibilităţilor de către cei doi aleşi locali” a spus prefectul Vasile Moldovan.

Parlamentul României a adoptat Legea nr.54/2019 pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi a demnităţilor publice pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANI precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României. Astfel, în legislaţie, a fost introdus prin articol unic, la art.25 din Legea 176/2010, după alineatul 4, un nou alineat 5, cu următorul cuprins: „Răspunderea civilă sau administrativă disciplinară pentru faptele care determină existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în exercitarea demnităţilor publice sau a funcţiilor publice este înlăturată, nemaiputând fi angajată în condiţiile depăşirii termenului general de prescripţie de 3 ani de la data săvârşirii lor, în conformitate cu art.2517 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările ulterioare”.

 

În acest context, pentru emiterea Ordinului Prefectului privind constatarea încetării de drept a mandatelor aleşilor locali pentru situaţii de incompatibilitate constatate prin rapoarte de evaluare ANI, rămase definitive prin necontestare sau prin decizii ale instanţelor judecătoreşti, prefectul este obligat să verifice dacă sunt incidente sau nu prevederile aduse pin modificare de către Legea nr.54/2019 şi dacă, bineînţeles, poate emite ordinul.

S-a procedat la verificarea documentelor juridice referitoare la cei doi aleşi locali şi s-a constatat că de la data până la care s-au reţinut faptele pentru nerespectarea regimului juridic al incompatibilităţilor prevăzute de Legea nr. 161/2003, de către cei doi aleşi locali a trecut o perioadă mai mare de trei ani,  În conformitate cu prevederile art.25 alin 5 din Legea nr.176/2010, modificată prin Legea nr.54/2019, răspunderea faptelor celor doi aleşi locali reţinute prin rapoartele de evaluare nr.17046/G/II/2015, respectiv nr.16908/GII/2015 al Inspecţiei de Integritate din cadrul ANI nu mai poate fi angajată prin emiterea Ordinului Prefectului cu privire la constatarea încetării de drept a mandatelor celor doi aleşi locali, potrivit prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Instituţia Prefectului Judeţul Maramureş a transmis ANI două adrese, în data de 18 septembrie a.c., cu privire la prevederile legislaţiei în vigoare şi depăşirea termenului general de prescripţie de trei ani de la data săvârşirii faptelor. Mai mult, în practica judiciară recentă, ca urmare a modificării legislaţiei, instanţele judecătoreşti au admis cererile de anulare a Ordinului Prefectului privind constatarea încetării de drept, înainte de termen a mandatelor aleşilor locali prin constatarea intervenirii prescripţiei dreptului de a mai aplica sancţiunea (sentinţe civile pronunţate de instanţe judecătoreşti din ţară pe aceeaşi speţă).

V. Gherman