S-a aprobat Programul de verificare a salubrizării cursurilor de apă, şanţurilor şi rigolelor din Maramureş

Scris de Lia Bradeanu, 18 martie 2017 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

La sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş, subprefectul Gavriş Ardelean a avut loc o întâlnire cu reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureş, ai Gărzii Forestiere Maramureş şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş. Şedinţa a fost organizată în baza adresei Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 992/AP/13.03.2017, înregistrată la Instituţia Prefectului cu nr. 2595/13.03.2017, privind Acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari. Cu această ocazie a fost aprobat Programul acţiunii pentru perioada 21 martie – 7 aprilie 2017, iar ulterior s-a emis Ordinul de prefect nr. 84/17.03.2017. Programul acţiunii de verificare a fost transmis tuturor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă.

Verificările vor avea în vedere:

–  măsurile dispuse anterior în controalele tematice, conform prevederilor legale dispuse de către Garda de Mediu Maramureş, cât şi de Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa (S.G.A. MM)

– respectarea de către U.A.T.-uri si autorităţile administraţiei publice locale a prevederilor Legii 211/2011 privind deşeurile, art. 16 pct. c si art. 32 din  Legea Apelor  nr. 107/1996, Legea nr. 515/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

– salubrizarea cursurilor de apă, a malurilor;

– întreţinerea rigolelor, podurilor şi podeţelor;

– gestionarea deşeurilor menajere şi industriale generate de activităţile umane.

În acest context, se impune accentuarea modalităţilor de prevenire a poluării cursurilor de apă cu deşeuri menajere, precum şi a obturării şanţurilor şi rigolelor cu astfel de gunoaie. Astfel, deşeurile, inclusiv cele lemnoase, nu trebuie aruncate în albiile minore, pe malurile apelor şi în zona podurilor şi podeţelor care traversează cursurile de apă.

Este necesară implicarea unităţilor administrativ-teritoriale în gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate de activităţile umane, conform legislaţiei specifice în vigoare.

 Modul de implicare al administraţiilor publice locale, insistând asupra respectării legislaţiei în vigoare în acest domeniu, precum şi modul de realizare a lucrărilor de igienizare stabilite de către primării prin programele proprii, se reflectă direct în  îmbunătăţirea calităţii principalelor cursuri de apă din bazinul hidrografic Someş -Tisa care au efect transfrontalier,  cerinţe de calitate care au fost stabilite şi în cadrul convenţiilor bilaterale încheiate cu partea ungară şi cea ucraineană.