Ordine de zi stufoasă la Baia Sprie

Scris de Vasile Gherman, 25 ianuarie 2022 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »


Azi are loc întrunirea Comisiei de Urbanism, iar mâine a Comisiilor Juridică şi Financiar, pentru a aviza proiectele de hotărâre a şedinţei ordinară a Consiliului Local al oraşului Baia Sprie din data de 27 ianuarie.

Aleşii locali se vor întruni la Casa de Cultură Baia Sprie, cu începere de la ora 14, pentru a dezbate următoarea ordine de zi:

 1. Informare susţinută de comandantul Poliţiei Naţionale Baia Sprie, domnul Turda Gheorghe.
 2. Proiect de hotărâre cu nr. 21/20.01.2022 privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetare a bugetului local al Oraşului Baia Sprie, întocmită pe cele două secţiuni, la data de 31.12.202.
 3. Proiect de hotărâre cu nr. 28/21.01.2022 privind aprobarea bugetului local al oraşului Baia Sprie pe anul 2022.
 4. Proiect de hotărâre cu nr. 25/21.01.2022 privind aprobarea bugetului pentru Direcţia de Lucrări Publice Baia Sprie pe anul 2022 .
 5. Proiect de hotărâre cu nr. 20/20.01.2022 privind aprobarea bugetului pentru Clubul Sportiv Orăşenesc „Minerul” Baia Sprie.
 6. Proiect de hotărâre cu nr. 2/17.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Spria Technology Park SRL Baia Sprie pe anul 2022.
 7. Proiect de hotărâre cu nr. 11/20.01.2022 privind prelungirea aplicării până la 30 iunie 2022 a Procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al oraşului Baia Sprie de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Baia Sprie.
 8. Proiect de hotărâre cu nr. 24/21.01.2022 privind aprobarea modificării taxei de închiriere a Sălii de Sport din Oraşul Baia Sprie pentru activităţile sportive de fotbal.
 9. Proiect de hotărâre cu nr. 4/18.01.2022 privind stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul gospodăririi Oraşului Baia Sprie.
 10. Proiect de hotărâre cu nr. 22/20.01.2022 privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru asistaţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Baia Sprie.
 11. Proiect de hotărâre cu nr. 6/18.01.2022 privind aprobarea devizului rest de executat al obiectivului de investiţii „Drum de legătură Baia Sprie – Baia Mare”.
 12. Proiect de hotărâre cu nr. 23/21.01.2022 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare, pentru apărarea intereselor Oraşului Baia Sprie.
 13. Proiect de hotărâre cu nr. 10/19.01.2022 privind aprobarea Parteneriatului încheiat între oraşul Baia Sprie şi Asociaţia Club Sportiv Extrem Rivulus.
 14. Proiect de hotărâre cu nr. 29/21.01.2022 privind aprobarea preţurilor de referinţă la masa lemnoasă în anul 2022.
 15. Proiect de hotărâre cu nr. 30/21.01.2022 privind modificarea cuantumului redevenţei prin încheierea unui act adiţional la titularii de contracte de concesiune în care aceştia îşi desfăşoară activitatea medicii de familie şi activitatea de stomatologie.
 16. Proiect de hotărâre cu nr. 25/21.01.2022 privind modificarea şi completarea Hotarârii de Consiliu Local al Oraşului Baia Sprie cu nr. 29/28.02.2019 privind stabilirea condiţiilor de încheiere sau prelungire a contractelor de concesiune pentru terenurile ocupate de garajele edificate până la data prezentei.
 17. Proiect de hotărâre cu nr. 31/21.01.2022 privind insusirea şi aprobarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „Măsuri inovative de ocupare şi combatere a sărăciei şi excluziunii sociale” POCU/20/4/2/101898 aferente serviciilor de catering.
 18. Proiect de hotărâre cu nr. 32/21.01.2022 privind încheierea unui contract de comodat pentru suprafaţa de 55.34 mp situat la mansarda imobilului din oraşul Baia Sprie, str. Gutinului 66, identificat cu CF nr. 50858 Baia Sprie, nr. cadastral 50858 şi nr. cadastral 50858-C2 pe toata perioada de implementare a proiectului pentru Partenerul P2- Liceu tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie.
 19. Proiect de hotărâre cu nr. 3/17.01.2022 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Baia Sprie pe anul 2022.
 20. Proiect de hotărâre cu nr. 1/17.01.2022 privind aprobarea „PUZ – Introducere teren în intravilan trup izolat în vederea realizării unei zone de locuit, Oraş Baia Sprie”.
 21. Proiect de hotărâre cu nr. 5/18.01.2022 privind înfiinţarea, Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Baia Sprie, judeţul Maramureş, de tip V1, oganigrama şi regulamentul de funcţionare.
 22. Proiect de hotărâre cu nr. 26/21.01.2022 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Baia Sprie.
 23. Proiect de hotărâre cu nr. 8/19.01.2022 privind iniţierea demersurilor necesare de trecere a terenului în suprafaţă de 178.603 mp, identificat prin CF 55860 Baia Sprie, nr. cadastral 55860, aflat în administrarea Ministerului Transportului şi Infrastructurii, concesionat de C.N.C.F ,, C.F.R.S.A., din domeniul public al statului, în domeniul public al oraşului Baia Sprie.
 24. Proiect de hotărâre cu nr. 18/20.01.2022 privind atestarea la domeniul public al oraşului Baia Sprie a unui lot de teren în suprafaţă de 5760 mp aferent – Şcolii gimnaziale şi grădiniţei Chiuzbaia şi teren de sport şi atestarea la domeniul privat al oraşului Baia Sprie a unui lot de teren în suprafaţă de 1593 mp, situate în oraşul Baia Sprie, loc. Chiuzbaia, nr. 36.
 25. Proiect de hotărâre cu nr. 15/20.01.2022 privind atestarea nr. cad. 58198, C.F. nr. 58198 Baia Sprie cu suprafaţa de 4870 mp şi a nr. cad. 58199, C.F. nr. 58199 Baia Sprie, cu suprafaţa de 1748 mp, la domeniul public al oraşului Baia Sprie.
 26. Proiect de hotărâre cu nr. 16/20.01.2022 privind atestarea nr. cad. 57582, C.F. nr. 57582 Baia Sprie, în suprafaţă de 70829 mp, proprietar oraşul Baia Sprie, la domeniul public al oraşului Baia Sprie.
 27. Proiect de hotărâre cu nr. 12/20.01.2022 privind identificarea şi parcelarea terenului în suprafaţă de 5198 mp, nr. topo.2335/71/2/2/2/6 C.F. nr. 50600 Baia Sprie şi atesterea la domeniul privat al oraşului Baia Sprie a unui lot de teren în suprafaţă de 78 mp, situat în orasul Baia Sprie, str. 1Mai, nr. 18A.
 28. Proiect de hotărâre cu nr. 14/20.01.2022 privind aprobarea parcelării terenului în suprafaţă de 11941 mp, nr. topo. 727/13/3/6, C.F. nr. 1077 Baia Sprie, teren situat în orasul Baia Sprie, în vederea obţinerii Ordinului Prefectului pentru un lot de teren în suprafaţă de 376 mp, situat la adresa str. Colonia Eliberării, nr. 2, oraş Baia Sprie.
 29. Diverse
 30. Întrebări, interpelări, răspunsuri
 31. Declaraţii politice. (V. G.)