Modificări importante  privind ajutoarele de urgenţă şi cadastru

Scris de Vasile Gherman, 11 iunie 2019 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

La Prefectura Maramureş a avut loc şedinţa cu secretarii UAT-urilor din judeţ. Cu această ocazie au fost abordate probleme referitoare la noutăţile legislative, privind acordarea de ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase. De asemenea, s-a vorbit despre modificări la legea cadastrului şi publicităţii imobiliare.

Marinela Haidu, consilier superior în cadrul AJPIS Maramureş, a prezentat modificările legislative prin care ajutoarele de urgenţă nominale se aprobă prin notă a ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale, pe baza borderourilor agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, cu sprijinul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, borderourile fiind avizate de primarii localităţilor afectate şi de prefecţi.

Pentru sprijinirea promptă a populaţiei pe parcursul anului 2019 şi pentru combaterea rapidă a riscului de excluziune socială a celor afectaţi, normele de acordare a ajutoarelor de urgenţă au fost simplificate. Astfel, familiile sau persoanele afectate nu mai trebuie să completeze cereri, iar efectuarea anchetelor sociale a fost eliminată.

Prefectul Vasile Moldovan le-a precizat secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale că preşedintele Consiliului Judeţean va fi ales prin vot uninominal, conform noilor modificări legislative. De asemenea, ajutoarele de urgenţă pentru familiile şi persoanele singure ale căror bunuri de folosinţă îndelungată au fost afectate, se acordă în funcţie de gradul de afectare de la 1.500 lei la 3.000 lei. În cazul în care, în urma inundaţiilor, alunecărilor de teren şi fenomenelor meteorologice deosebite se înregistrează pierderi de vieţi omeneşti, familia persoanei/persoanelor decedate beneficiază suplimentar de suma de 5.000 lei,

Directorul Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş, Ovidiu Ştefan, le-a spus secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale că legea cadastrului şi publicităţii imobiliare modificată a fost făcută în sprijinul cetăţenilor, dar şi pentru a facilita lucrările în domeniu. Astfel, taxa pe valoarea adăugată se adaugă la sumele care se decontează de către Agenţia Naţională pentru cofinanţarea sau finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de unităţile administrativ-teritoriale. Notarea în cartea funciară a calităţii de monument istoric este scutită de tarif. Radierea construcţiilor din cartea funciară se efectuează în baza autorizaţiei de desfiinţare şi a procesului verbal de recepţie sau, în lipsa acestora, a actului administrativ emis de autoritatea locală competentă prin care se confirmă desfiinţarea construcţiei, precum şi prin documentele cadastrale, în cazurile prevăzute prin regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

Planurile parcelare întocmite în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate se publică la primărie pentru o perioadă de 60 de zile, timp în care se pot face cereri de rectificare. În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se cofinanţează şi lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, valoarea cofinanţării fiind prevăzută în cuantumul din legislaţie.

Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară.

V. Gherman