Băimărenii sunt la mâna consilierilor

Scris de Vasile Gherman, 27 ianuarie 2022 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »


Azi, în Sala Europa din incinta Primăriei Baia Mare, va avea loc şedinţa Consiliului Local al Municipiului Baia Mare. Aleşii locali iau în calcul la plata acestei taxe şi firmele de pe raza municipiului în anumite condiţii. De asemenea, se vor pronunţa  asupra unui proiect de hotărâre care vizează o reducere cu doi lei a taxei de salubrizare datorate de populaţie pe acest an.

Taxa de salubrizare este datorată de către persoane fizice care deţin în proprietate imobile în municipiul Baia Mare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, cabinete de avocatură, cabinete medicale, cabinete notariale, precum şi de alte asemenea entităţi care deţin în proprietate imobile în municipiul Baia Mare, ce sunt utilizate pentru desfăşurarea de profesii liberale, respectiv persoane juridice care deţin în proprietate imobile cu destinaţia de locuinţă în municipiul Baia Mare.

Ca noutate, vor plăti taxă de salubrizare şi persoanele juridice care deţin în proprietate imobile şi care nu deţin spaţiu de depozitare a pubelei proprii şi duc deşeul produs la platformele destinate deşeurilor pentru persoanele fizice.

„În urma verificărilor efectuate de către Serviciul Corp Control din cadrul Municipiului Baia Mare s-a constatat că există numeroşi agenţi economici, persoane juridice, care nu deţin spaţiu pentru amplasarea pubelelor proprii şi duc deşeul produs la platformele destinate deşeurilor pentru persoanele fizice/utilizatorii casnici. Raportat la împrejurarea că, numeroşi agenţi economici, beneficiari ai serviciului public de salubrizare, nu deţin spaţiu de depozitare a pubelei proprii şi duc deşeul produs la platformele destinate deşeurilor pentru persoanele fizice (utilizatorii casnici), iar contravaloarea serviciului prestat utilizatorilor casnici este achitată de către Municipiul Baia Mare, conform prevederilor punctului 4.4 din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 116/13.05.2019 se impune instituirea taxei de salubrizare şi în sarcina acestor agenţi economici.

De asemenea, agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare şi care deţin spaţiu de depozitare a pubelei proprii, vor avea posibilitatea de a opta, fie pentru plata taxei de salubrizare, fie pentru încheierea unui contract direct cu operatorul serviciului de salubrizare. Cuantumul taxei de salubrizare ce se va datora de către persoanele juridice, beneficiare ale serviciului de salubrizare, se va stabili în funcţie de cantitatea şi de tipul deşeurilor produse”, se arată în proiectul de hotărâre care va fi supus dezbaterii azi, 27 ianuarie.

Potrivit aceluiaşi proiect, legat de cuantumul taxei de salubrizare ce se va datora de către persoanele juridice, beneficiare ale serviciului de salubrizare, „acesta va fi reprezentat de tarifele aprobate pentru agenţii economici prin Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 493/2019 şi Hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş nr. 282/2019, nr. 54/2020, nr. 16/05.02.2021 şi Actul adiţional nr. 4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare, tarife aprobate pentru colectarea, balotarea, înfolierea, stocarea temporară, sortarea şi tratarea mecano-biologică a deşeurilor.

Având în vedere tarifele aprobate prin aceste acte normative şi aplicând TVA, cuantumul taxei de salubrizare datorate de către aceşti beneficiari, va fi 615 lei/tonă, în cazul deşeurilor umede (menajere) şi 615 lei/tonă, în cazul deşeurilor reciclabile. În cazul imobilelor ce sunt utilizate pentru desfăşurarea de profesii liberale (cabinete de avocatură, birouri de expertiză, birouri notariale, birourile executorilor judecătoreşti, cabinete medicale, etc.) sau orice alte activităţi economice, obligaţia de a declara şi achita taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului sau utilizatorului în situaţia în care profesia liberală respectivă sau activitatea economică nu se desfăşoară de proprietar.

În acest caz, proprietarul imobilului sau utilizatorul, datorează taxa de salubrizare în funcţie de cantitatea declarată şi de tipul deşeurilor produse ca urmare a desfăşurării profesiei liberale sau a activităţii economice, în situaţia în care nu deţine spaţiu de depozitare a pubelei proprii şi duce deşeul produs la platformele destinate deşeurilor pentru persoanele fizice sau în situaţia în care va opta pentru plata taxei de salubrizare, după caz. Taxa de salubrizare efectiv datorată se stabileşte ca produs între cantitatea de deşeuri declarată lunar/anual şi taxa aprobată in lei/tonă pentru utilizatorii non-casnici, prin Hotărâre a Consiliului Local Baia Mare. Facturile emise de operatorul serviciului de salubrizare pentru fiecare situaţie de lucrări vor fi însoţite de bonurile de cântar pentru fiecare persoană juridică la fiecare ridicare” se stipulează în proiectul de hotărâre iniţiat.

V. Gherman