Baia Mare şi-a rectificat bugetul

Scris de Vasile Gherman, 03 septembrie 2020 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Consilierii băimăreni au aprobat, bugete mai mari pentru unele unităţi din subordinea Consiliului Local. Astfel, la rectificarea din această lună, bugete mai mari au primit Direcţia de Asistenţă Socială, Spitalul de Pneumoftiziologie, Teatrul Municipal Baia Mare şi Serviciul Public Ambient Urban.

Bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 se prezintă astfel: venituri totale 653.272 mii lei; cheltuieli totale 656.129 mii lei.

Diferenţa de 2.857 mii lei, reprezentând excedent la finele anului 2019. S-a aprobat rectificarea bugetului: Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2020 prin majorare cu suma de 5.287 mii lei şi s-a stabilit la suma de 62.762 mii lei. De asemenea, s-a rectificat bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie pe anul 2020 prin majorare cu suma de 4.209 mii lei şi s-a stabilit astfel: 58.705 mii lei pe parte de venituri şi 58.833 mii lei pe parte de cheltuieli. Diferenţa de 128 mii lei reprezentând excedentul anului 2019.

S-a mai aprobat rectificarea bugetului Teatrului Municipal Baia Mare pe anul 2020 prin majorare cu suma de 1.080 mii lei şi s-a stabilit la suma de 7.334 mii lei; a Serviciului Public Ambient Urban pe anul 2020 prin majorare cu suma de 1.640 mii lei şi s-a stabilit la suma de 21.106 mii lei.

Consilierii băimăreni au aprobat şi diminuarea cu suma de 567 mii lei a vărsămintelor din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare în vederea asigurării echilibrului bugetar pe cele două secţiuni.

Se aprobă redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii, virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol al clasificaţiei bugetare, de la un program la altul, virări de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite şi de la serviciile de specialitate.

V. G.