Adunare Eparhială şi şedinţă anuală cu protoiereii 

Scris de Vasile Gherman, 17 ianuarie 2020 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »

Mâine, cu începere de la ora 8, la Catedrala Episcopală „Sf. Treime” din Baia Mare au loc Sfânta Liturghie Arhierească şi Slujba Te-Deum, cu ocazia Adunării Eparhiale a Maramureşului şi Sătmarului. Lucrările încep la ora 10 şi sunt prezidate de PS dr. Iustin. Ieri a avut loc şedinţa anuală cu protoiereii, care s-a desfăşurat la Centrul Eparhial, în sala „Justinian Arhiepiscopul”. Pe ordinea de zi a figurat prezentarea rapoartelor întocmite de fiecare protoiereu despre activitatea de un an de zile pe plan administrativ, pastoral, economic, cultural, social-filantropic, teologic-educaţional, canonic, juridic etc.

Sinteza întregii şedinţe a făcut-o Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în cuvintele ce urmează:

„La mijlocul lunii ianuarie şi înainte de Adunarea Eparhială anuală am programat întâlnirea cu protopopii din cele 8 protopopiate ale Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Este o întâlnire de bilanţ, în care se prezintă rapoartele anuale pe toate sectoarele de activitate care le revin şi care, conform statutului, trebuie să le păstorească cu multă dăruire, cu multă responsabilitate şi cu multă jertfelnicie. Cu multă bucurie constatăm că, pe lângă activităţile sacerdotale, pastoral-misionare şi administrative, care oarecum fac parte din fişa postului oricărui protopop şi oricărui preot, deci slujirea Sfintei Liturghii, a Sfintelor Taine şi sfintelor ierurgii, întreţinerea şi administrarea bunurilor parohiale şi restaurarea bisericilor şi a monumentelor, a primit o nouă dinamică, aş putea să spun fără precedent în Episcopia noastră, în sectorul social-filantropic şi mai cu seamă sectorul activităţilor cu tineretul.

La sectorul social-filantropic, în cele 8 protopopiate au beneficiat de sprijinul parohiilor peste 9.500 de persoane, de credincioşi, de bătrâni, de oameni nevoiaşi, de familii cu copii mai mulţi, pe diferite activităţi din cadrul Proiectului Anului Omagial al satului românesc. De asemenea, la nivel eparhial, prin sectorul social-filantropic, peste 10.500 de persoane, deci în total 20.000 de persoane, au avut sprijinul Bisericii Ortodoxe în anul 2019. Banii cheltuiţi în alimente, în medicamente, în ajutoare financiare, în susţinerea familiilor, derularea proiectelor, în susţinerea căminelor, a cabinetelor, a aşezămintelor sociale, însumează peste 20 de miliarde lei. Este impresionantă această sumă dacă ne gândim că toată provine de la credincioşii parohiilor noastre, de la sfintele mănăstiri şi de la diferite persoane care înţeleg să facă acte de binefacere şi de filantropie creştină. Sectorul activităţi cu tineretul ne-a impresionat, de asemenea, foarte mult, pentru că, uitându-ne pe rapoarte, constatăm că s-a dublat numărul reuniunilor, a taberelor cu tineretul, a şcolilor de vară. La nivel de parohii s-au întrunit 3-4-5 unităţi parohiale şi au constituit o tabără. Astfel, putem să spunem cu bucurie că peste 10.000 de tineri au participat la aceste activităţi pe care le-a desfăşurat Sectorul teologic-educaţional şi activităţi cu tineretul. Au fost peste 250 de reuniuni, tabere de vară şi şcoli de vară. Este o mare bucurie. Până la urmă, dacă, pe lângă activitatea sacerdotală a Bisericii noastre, preoţii înţeleg să se ocupe şi de formarea tinerilor, de catehizarea lor şi de îmbisericirea lor, de păstrarea lor în Biserică, pe lângă ora de religie, dacă preoţii lucrează împreună cu profesorii la păstrarea tinerilor în Biserică şi îmbisericirea lor şi purtarea de grijă faţă de bătrânii din parohiile noastre, însemnează că ne îndeplinim misiunea. Avem bucurie mare şi sfântă să vedem că generaţia tânără de preoţi aplică proiectele şi hotărârile eparhiale şi sinodale şi nu trebuie să le dăm dispoziţii în permanenţă. Ne surprind cu iniţiativele pe care le au şi cu lucrările pe care le împlinesc. Dăm slavă lui Dum”

V. Gherman